Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 41/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

1. Adamski Edward s. Antoniego, 2. Adamska Wanda c. Piotra, 3. Chadała Władysław s. Piotra, 4. Chadała Zofia c. Jana, 5. Chłond Hilary s. Konstantego, 6. Chłond Sabina c. Andrzeja, 7. Janas Edward s. Andrzeja, 8. Janas Czesława c. Antoniego, 9. Koszkul Piotr s. Wojciecha, 10. Koszkul Aleksandra c. Jakuba, 11. Ptak Józef s. Jana, 12. Ptak Genowefa c. Józefa, 13. Sobota Jan s. Franciszka, 14. Sobota Gertruda c. Juliusza, 15. Stefan Jan s. Tomasza, 16. Stefan Rozalia c. Władysława,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

17. Adamczyk Paweł s. Ludwika, 18. Adamczyk Marta c. Ludwika, 19. Błaszczok Joachim s. Pawła. 20. Błaszczok Hermina c. Józefa, 21. Błażejak Stanisław s. Ignacego, 22. Błażejak Stefania c. Wilhelma, 23. Brajza Franciszek s. Pawła, 24. Brajza Ema c. Józefa, 25. Butkiewicz Bronisław s. Ignacego, 26. Butkiewicz Elfryda c. Stanisława, 27. Daszek Ryszard s. Cypriana, 28. Daszek Otylia c. Alojzego, 29. Duda Zbigniew s. Marcelego, 30. Duda Natalia c. Józefa, 31. Dudek Jan s. Wincentego, 32. Dudek Natalia c. Jana, 33. Dudek Wojciech s. Edwarda, 34. Dudek Elżbieta c. Bernarda, 35. Dudzik Antoni s. Alojzego, 36. Dudzik Aniela c. Emila, 37. Duży Franciszek s. Karola, 38. Duży Bronisława c. Teodora, 39. Dziubała Antoni s. Wojciecha, 40. Dziubała Elżbieta c. Józefa, 41. Frąs Stanisław s. Jana, 42. Frąs Alina c. Franciszka, 43. Gągolski Edward s. Władysława, 44. Gągolska Janina c. Walentego, 45. Gisler Adam s. Józefa, 46. Gisler Stanisława c. Michała, 47. Gołowacz Michał s. Jana, 48. Gołowacz Walentyna c. Grzegorza, 49. Grabka Gerard s. Pawła, 50. Grabka Róża c. Ignacego, 51. Graboś Stefan s. Franciszka, 52. Graboś Janina c. Jana, 53. Grychtoł Franciszek s. Walentego, 54. Grychtoł Helena c. Józefa, 55. Hajok Józef s. Pawła, 56. Hajok Felicja c. Leona, 57. Halejak Bolesław s. Kazimierza, 58. Halejak Marianna c. Józefa, 59. Izdebski Julian s. Szymona, 60. Izdebska Anna c. Jana, 61. Jonkisz Antoni s. Andrzeja, 62. Jonkisz Joanna c. Wiktora, 63. Kania Stanisław s. Pawła, 64. Kania Stefania c. Franciszka, 65. Karcz Tadeusz s. Wincentego, 66. Karcz Agata c. Bronisława, 67. Kmiecik Tadeusz s. Antoniego, 68. Kmiecik Zofia c. Wojciecha, 69. Knapczyk Edward s. Franciszka, 70. Knapczyk Anna c. Franciszka, 71. Knebel Rudolf s. Augustyna, 72. Knebel Anna c. Teofila, 73. Konradowski Sylwester s. Jana, 74. Konradowska Eugenia c. Wiktora, 75. Kostoń Jan s. Franciszka, 76. Kostoń Stanisława c. Władysława, 77. Kostorz Gerard s. Engelberta, 78. Kostorz Elżbieta c. Pawła, 79. Kubica Konstanty s. Karola, 80. Kubica Augustyna c. Józefa, 81. Kubior Henryk s. Emanuela, 82. Kubior Hildegarda c. Karola, 83. Lazar Franciszek s. Jana, 84. Lazar Agnieszka c. Ludwika, 85. Liszka Stanisław s. Franciszka, 86. Liszka Stanisława c. Józefa, 87. Lorek Norbert s. Józefa, 88. Lorek Mieczysława c. Stanisława, 89. Maderski Józef s. Leona, 90. Maderska Alfreda c. Wiktora, 91. Marczewski Stanisław s. Mikołaja, 92. Marczewska Helena c. Jana, 93. Miarka Alfons s. Ignacego, 94. Miarka Stefania c. Andrzeja, 95. Michalski Emil s. Franciszka, 96. Michalska Agnieszka c. Mikołaja, 97. Mrozek Teodor s. Franciszka, 98. Mrozek Berta c. Wincentego, 99. Nawara Jan s. Jana, 100. Nawara Stanisława c. Szczepana, 101. Nogły Franciszek s. Antoniego, 102. Nogły Małgorzata c. Franciszka, 103. Nosiadek Alojzy s. Wincentego, 104. Nosiadek Helena c. Konstantego, 105. Orkisz Kazimierz s. Jana, 106. Orkisz Bronisława c. Jana, 107. Piskorz Henryk s. Stanisława, 108. Piskorz Maria c. Michała, 109. Poczęsny Jan s. Ignacego, 110. Poczęsna Władysława c. Józefa, 111. Polke Karol s. Michała, 112. Polke Wanda c. Augustyna, 113. Porwot Ludwik s. Pawła, 114. Porwot Helena c. Pawła, 115. Porwoł Stanisław s. Jana, 116. Porwoł Anna c. Wojciecha, 117. Prządo Czesław s. Jakuba, 118. Prządo Józefa c. Mikołaja, 119. Rajs Helmut s. Karola, 120. Rajs Wanda c. Ignacego, 121. Roś Stefan s. Józefa, 122. Roś Bronisława c. Józefa, 123. Serwotka Emanuel s. Józefa, 124. Serwotka Krystyna c. Feliksa, 125. Sioła Czesław s. Jana, 126. Sioła Zofia c. Szymona, 127. Skrzyczek Wincenty s. Tomasza, 128. Skrzyczek Agnieszka c. Stefana, 129. Sobczyk Józef s. Franciszka, 130. Sobczyk Janina c. Stanisława, 131. Solecki Franciszek s. Kazimierza, 132. Solecka Bronisława c. Aleksandra, 133. Stanisławaski Marian s. Jana, 134. Stanisławaska Maria c. Feliksa, 135. Starczynowski Zdzisław s. Antoniego, 136. Starczynowska Krystyna c. Stanisława, 137. Staruszkiewicz Edward s. Roberta, 138. Staruszkiewicz Krystyna c. Józefa, 139. Śpiewak Antoni s. Jana, 140. Śpiewak Anna c. Jana, 141. Tondos Mieczysław s. Piotra, 142. Tondos Krystyna c. Władysława, 143. Turek Bolesław s. Stanisława, 144. Turek Krystyna c. Teodora, 145. Tyrtania Wilhelm s. Teodora, 146. Tyrtania Marta c. Roberta, 147. Wieczorek Franciszek s. Juliusza, 148. Wieczorek Józefa c. Józefa, 149. Włosek Jan s. Jana, 150. Włosek Józefa c. Walentego, 151. Wiencek Hubert s. Teofila, 152. Wiencek Hildegarda c. Jerzego, 153. Wija Jan s. Jana, 154. Wija Elżbieta c. Andrzeja, 155. Wodniok Jan s. Piotra, 156. Wodniok Elżbieta c. Franciszka, 157. Wolański Zygmunt s. Władysława, 158. Wolańska Janina c. Wawrzyńca, 159. Wolniewicz Edward s. Czesława, 160. Wolniewicz Zofia c. Jana, 161. Wójcik Tadeusz s. Józefa, 162. Wójcik Janina c. Jana, 163. Zajega Marian s. Józefa, 164. Zajega Stanisława c. Józefa, 165. Zalder Karol s. Józefa, 166. Zalder Konkordia c. Jerzego, 167. Zawadzki Tadeusz s. Jana, 168. Zawadzka Irena c. Pawła, 169. Zimek Walter s. Franciszka, 170. Zimek Cecylia c. Józefa, 171. Związek Hubert s. Alojzego, 172. Związek Eleonora c. Józefa, 173. Żurek Bolesław s. Antoniego, 174. Żurek Władysława c. Marcina,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

175. Aszklar Marian s. Stanisława, 176. Aszklar Kazimiera c. Jana, 177. Głód Jan s. Andrzeja, 178. Głód Helena c. Michała, 179. Jakieła Franciszek s. Sylwestra, 180. Jakieła Stanisława c. Kazimierza, 181. Jakieła Stanisław s. Mikołaja, 182. Jakieła Helena c. Edwarda, 183. Jakieła Władysław s. Józefa, 184. Jakieła Stanisława c. Walentego, 185. Jasłowski Franciszek s. Andrzeja, 186. Jasłowska Stanisława c. Błażeja, 187. Kielar Feliks s. Stanisława, 188. Kielar Zofia c. Wojciecha, 189. Knap Leon s. Franciszka, 190. Knap Maria c. Wojciecha, 191. Kordyś Jan s. Piotra, 192. Kordyś Eugenia c. Józefa, 193. Krupa Józef s. Wiktora, 194. Krupa Władysława c. Franciszka, 195. Matusik Stanisław s. Andrzeja, 196. Matusik Janina c. Karola, 197. Maścibrzuch Piotr s. Franciszka, 198. Maścibrzuch Kazimiera c. Jakuba, 199. Murdzek Stanisław s. Jakuba, 200. Murdzek Adela c. Jana, 201. Murdzek Stanisław s. Pawła, 202. Murdzek Agnieszka c. Franciszka, 203. Patla Stanisław s. Franciszka, 204. Patla Stanisława c. Józefa, 205. Penar Wiktor s. Karola, 206. Penar Maria c. Wojciecha, 207. Pernal Jan s. Pawła, 208. Pernal Wiktoria c. Jakuba, 209. Pernal Jan s. Macieja, 210. Pernal Genowefa c. Jana, 211. Pernal Józef s. Tomasza, 212. Pernal Adela c. Jakuba, 213. Piątkowski Edward s. Alberta, 214. Piątkowska Agnieszka c. Ludwika, 215. Puchalski Stanisław s. Józefa, 216. Puchalska Stanisława c. Antoniego, 217. Regulski Zbigniew s. Stanisława, 218. Regulska Zofia c. Zygmunta, 219. Rygiel Antoni s. Wawrzyńca, 220. Rygiel Józefa c. Stanisława, 221. Stanisz Antoni s. Jana, 222. Stanisz Władysława c. Teofila, 223. Szajna Stanisław s. Franciszka, 224. Szajna Irena c. Stanisława, 225. Szajna Wojciech s. Józefa, 226. Szajna Władysława c. Feliksa, 227. Zając Stefan s. Klemensa, 228. Zając Helena c. Szymona,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

229. Antas Bronisław s. Jana, 230. Antas Bronisława c. Wojciecha, 231. Antolak Jan s. Błażeja, 232. Antolak Anna c. Jana, 233. Babicz Norbert s. Jana, 234. Babicz Stefania c. Józefa, 235. Babicz Władysław s. Jana, 236. Babicz Rozalia c. Józefa, 237. Baran Mieczysław s. Stanisława, 238. Baran Apolonia c. Michała, 239. Bielański Władysław s. Stanisława, 240. Bielańska Aleksandra c. Andrzeja, 241. Bonter Jan s. Tomasza, 242. Bonter Anna c. Stanisława, 243. Bugajski Florian s. Franciszka, 244. Bugajska Jadwiga c. Marcina, 245. Bulski Bolesław s. Józefa, 246. Bulska Helena c. Tadeusza, 247. Chrypliwy Karol s. Antoniego, 248. Chrypliwy Olga c. Eugeniusza, 249. Chyc Jan s. Szczepana, 250. Chyc Maria c. Józefa, 251. Cieślik Antoni s. Jana, 252. Cieślik Antonina c. Bronisława, 253. Cieślik Józef s. Franciszka, 254. Cieślik Kunegunda c. Piotra, 255. Ciszek Franciszek s. Franciszka, 256. Ciszek Bronisława c. Jana, 257. Ćwiklik Władysław s. Krzysztofa, 258. Ćwiklik Maria c. Jakuba, 259. Dolasiński Franciszek s. Piotra, 260. Dolasińska Janina c. Jana, 261. Dudek Jan s. Jana, 262. Dudek Maria c. Józefa, 263. Dudek Władysław s. Józefa, 264. Dudek Władysława c. Jana, 265. Dziubina Paweł s. Józefa, 266. Dziubina Wanda c. Józefa, 267. Fiut Jan s. Michała, 268. Fiut Kunegunda c. Jana, 269. Frączek Jan s. Jacentego, 270. Frączek Maria c. Michała, 271. Gacek Józef s. Franciszka, 272. Gacek Aleksandra c. Ferdynanda, 273. Gąsienica Władysław s. Stanisława, 274. Gąsienica Helena c. Adama, 275. Gąsienica-Gładczan Józef s. Józefa, 276. Gąsienica-Gładczan Natalia c. Stanisława, 277. Gąsienica-Sieczka Józef s. Władysława, 278. Gąsienica-Sieczka Helena c. Jana, 279. Gembarowski Józef, 280. Gembarowska Helena, 281. Gołuch Stanisław s. Jana, 282. Gołuch Zofia c. Józefa, 283. Haluch Kazimierz s. Jana, 284. Haluch Helena c. Wojciecha, 285. Jabłoński Antoni, 286. Jabłońska Karolina, 287. Jania Jan, 288. Jania Zofia, 289. Jawor Eugeniusz s. Michała, 290. Jawor Julia c. Stanisława, 291. Joniec Stanisław s. Wojciecha, 292. Joniec Stefania c. Michała, 293. Jurczak Andrzej s. Jana, 294. Jurczak Maria c. Michała, 295. Kantor Michał s. Jana, 296. Kantor Ludmiła c. Adama, 297. Karpiel Jan s. Jakuba, 298. Karpiel Aniela c. Teofila, 299. Kiełbasa Józef s. Władysława, 300. Kiełbasa Barbara c. Józefa, 301. Klimontowski Józef s. Jana, 302. Klimontowska Janina c. Stanisława, 303. Kojs Jan s. Andrzeja, 304. Kojs Bronisława c. Jana, 305. Komperda Jan s. Józefa, 306. Komperda Stanisława c. Jana, 307. Kosiba Władysław s. Piotra, 308. Kosiba Genowefa c. Tomasza, 309. Koszyk Józef, 310. Koszyk Julia, 311. Kowalski Jan s. Wiktora, 312. Kowalska Danuta c. Marcina, 313. Kozioł Władysław s. Wawrzyńca, 314. Kozioł Ludwika c. Kazimierza, 315. Koziołek Franciszek s. Andrzeja, 316. Koziołek Zofia c. Ignacego, 317. Knapczyk Józef s. Józefa, 318. Knapczyk Bronisława c. Józefa, 319. Król Józef s. Stanisława, 320. Król Maria c. Józefa, 321. Król-Łęgowski Emil s. Stanisława, 322. Król-Łęgowska Zofia c. Franciszka, 323. Kruk Bronisław s. Jana, 324. Kruk Zofia c. Stefana, 325. Kunc Stanisław s. Józefa, 326. Kunc Helena c. Andrzeja, 327. Leja Stefan s. Jana, 328. Leja Albina c. Józefa, 329. Leja Teofil s. Józefa, 330. Leja Aniela c. Jakuba, 331. Ligęza Józef s. Stanisława, 332. Ligęza Władysława c. Jana, 333. Łątka Henryk s. Andrzeja, 334. Łątka Helena c. Jana, 335. Łukasik Ignacy s. Jana, 336. Łukasik Anna c. Jana, 337. Maśnica Karol s. Jana, 338. Maśnica Anna c. Jana, 339. Matląg Jan s. Stanisława, 340. Matląg Bronisława c. Franciszka, 341. Michalczak Stanisław s. Franciszka, 342. Michalczak Anna c. Macieja, 343. Migiel Jan s. Stanisława, 344. Migiel Janina c. Jana, 345. Mokrzycki Aleksander s. Jana, 346. Mokrzycka Maria c. Michała, 347. Mola Szczepan s. Jana, 348. Mola Agnieszka c. Andrzeja, 349. Mucha Edward s. Marcina, 350. Mucha Joanna c. Józefa, 351. Mulica Franciszek s. Macieja, 352. Mulica Ludwina c. Józefa, 353. Nawalaniec Edward s. Jana, 354. Nawalaniec Józefa c. Jana, 355. Niemiec Piotr s. Antoniego, 356. Niemiec Anna c. Jana, 357. Nika Jan s. Błażeja, 358. Nika Helena c. Jakuba, 359. Nowak Ignacy s. Karola, 360. Nowak Anna c. Ignacego, 361. Nowobilski Józef s. Jana, 362. Nowobilska Eugenia c. Franciszka, 363. Okarmus Józef s. Józefa, 364. Okarmus Maria c. Jana, 365. Oracz Andrzej s. Jana, 366. Oracz Julia c. Henryka, 367. Orchel Kazimierz s. Józefa, 368. Orchel Jadwiga c. Adama, 369. Orliński Stanisław s. Józefa, 370. Orlińska Julia c. Jana, 371. Pach Bolesław s. Piotra, 372. Pach Kazimiera c. Franciszka, 373. Podczerwiński Stanisław s. Józefa, 374. Podczerwińska Anna c. Michała, 375. Przybyło Jakub s. Józefa, 376. Przybyło Maria c. Wojciecha, 377. Rafacz Franciszek s. Stanisława, 378. Rafacz Anna c. Andrzeja, 379. Rafacz Władysław s. Andrzeja, 380. Rafacz Antonina c. Andrzeja, 381. Rączkowski Franciszek s. Jakuba, 382. Rączkowska Franciszka c. Józefa,

na wniosek Wojewody Piotrkowskiego:

383. Biegański Ignacy s. Adama, 384. Biegańska Zofia c. Franciszka, 385. Błaszczyk Stefan s. Jakuba, 386. Błaszczyk Helena c. Józefa, 387. Chechner Adam s. Józefa, 388. Chechner Marianna c. Mikołaja, 389. Chrustowski Stefan s. Piotra, 390. Chrustowska Janina c. Walentego, 391. Dybek Zygmunt s. Ludwika, 392. Dybek Julianna c. Stanisława, 393. Fuzoski Józef s. Kacpra, 394. Fuzoska Adela c. Józefa, 395. Gorczyński Józef s. Bolesława, 396. Gorczyńska Janina c. Antoniego, 397. Jakubczyk Władysław s. Andrzeja, 398. Jakubczyk Sabina c. Stanisława, 399. Kalinowski Stanisław s. Jana, 400. Kalinowska Stefania c. Jana, 401. Kędzierski Ignacy s. Ignacego, 402. Kędzierska Stanisława c. Jana, 403. Kluczny Stefan s. Marcina, 404. Kluczna Zofia c. Piotra, 405. Kopka Henryk s. Ignacego, 406. Kopka Janina c. Macieja, 407. Kowalski Stanisław s. Stanisława, 408. Kowalska Stefania c. Piotra, 409. Kruk Stanisław s. Wawrzyńca, 410. Kruk Janina c. Antoniego, 411. Kulik Władysław s. Piotra, 412. Kulik Halina c. Władysława, 413. Kusiak Józef s. Franciszka, 414. Kusiak Halina c. Ignacego, 415. Kwaśniewski Adam s. Emila, 416. Kwaśniewska Irena c. Roberta, 417. Kwiatkowski Józef s. Andrzeja, 418. Kwiatkowska Janina c. Józefa, 419. Kwiatkowski Walenty s. Jana, 420. Kwiatkowska Stanisława c. Stanisława, 421. Margas Józef s. Aleksego, 422. Margas Stanisława c. Jana, 423. Misztela Franciszek s. Józefa, 424. Misztela Stefania c. Antoniego, 425. Moneta Stanisław s. Józefa, 426. Moneta Stefania c. Wacława, 427. Nowicki Józef s. Edmunda, 428. Nowicka Marianna c. Adama, 429. Pazera Władysław s. Józefa, 430. Pazera Irena c. Stanisława, 431. Pietrasik Antoni s. Jana, 432. Pietrasik Jadwiga c. Adama, 433. Podczaski Stanisław s. Mariana, 434. Podczaska Irena c. Jana, 435. Samborski Władysław s. Michała, 436. Samborska Wanda c. Stanisława, 437. Spiecha Adolf s. Henryka, 438. Spiecha Marianna c. Józefa, 439. Urbaniak Piotr s. Feliksa, 440. Urbaniak Marianna c. Feliksa, 441. Włodarczyk Józef s. Józefa, 442. Włodarczyk Marianna c. Franciszka, 443. Włodarczyk Stanisław s. Józefa, 444. Włodarczyk Leokadia c. Stanisława, 445. Wyciszkiewicz Stefan s. Wojciecha, 446. Wyciszkiewicz Władysława c. Andrzeja, 447. Zieliński Stefan s. Ksawerego, 448. Zielińska Marianna c. Władysława,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

449. Adamczewski Stefan s. Stanisława, 450. Adamczewska Zofia c. Michała, 451. Andrzejak Czesław, 452. Andrzejak Bolesława, 453. Antkowiak Jan s. Jana, 454. Antkowiak Róża c. Kazimierza, 455. Bartkowiak Józef s. Antoniego, 456. Bartkowiak Stefania c. Władysława, 457. Bąkiewicz Stanisław s. Bolesława, 458. Bąkiewicz Hanna c. Antoniego, 459. Borak Józef s. Antoniego, 460. Borak Helena c. Kazimierza, 461. Danielczak Aleksander s. Stanisława, 462. Danielczak Teresa c. Jana, 463. Dębski Józef s. Józefa, 464. Dębska Barbara c. Józefa, 465. Duda Ryszard s. Stanisława, 466. Duda Helena c. Piotra, 467. Dworzyński Benon s. Tomasza, 468. Dworzyńska Wanda c. Antoniego, 469. Dziwak Stanisław s. Stanisława, 470. Dziwak Agnieszka c. Józefa, 471. Felsmann Czesław s. Szczepana, 472. Felsmann Joanna c. Stanisława, 473. Frankiewicz Antoni s. Antoniego, 474. Frankiewicz Maria c. Michała, 475. Golak Władysław s. Walentego, 476. Golak Irena c. Marcina, 477. Golon Stefan s. Stefana, 478. Golon Bronisława c. Jana, 479. Halasz Mieczysław s. Andrzeja, 480. Halasz Marta c. Stanisława, 481. Hampel Ignacy s. Michała, 482. Hampel Bronisława c. Jana, 483. Kłak Stefan s. Jana, 484. Kłak Stanisława c. Antoniego, 485. Knop Bolesław s. Józefa, 486. Knop Marta c. Franciszka, 487. Kołodziej Franciszek s. Izydora, 488. Kołodziej Gertruda c. Maksymiliana, 489. Kołodziej Marian s. Ignacego, 490. Kołodziej Czesława c. Tomasza, 491. Konefał Kazimierz s. Jana, 492. Konefał Helena c. Józefa, 493. Korbas Melchior s. Marcina, 494. Korbas Kazimiera c. Jana, 495. Korytowski Kazimierz s. Piotra, 496. Korytowska Bronisława c. Piotra, 497. Kosiński Edmund s. Jana, 498. Kosińska Florianna c. Marcina, 499. Kurzawa Bolesław s. Józefa, 500. Kurzawa Janina c. Piotra, 501. Kwapiszewski Teodor s. Wincentego, 502. Kwapiszewska Łucja c. Wojciecha, 503. Lange Henryk s. Józefa, 504. Lange Gabriela c. Józefa, 505. Lewandowski Eugeniusz s. Wincentego, 506. Lewandowska Genowefa c. Wawrzyńca, 507. Libera Edmund s. Pawła, 508. Libera Aniela c. Franciszka, 509. Linkowski Czesław s. Antoniego, 510. Linkowska Marianna c. Andrzeja, 511. Łopatka Marian s. Antoniego, 512. Łopatka Teresa c. Jana, 513. Malak Tadeusz s. Jana, 514. Malak Stefania c. Piotra, 515. Michalski Ludwik s. Stanisława, 516. Michalska Pelagia c. Ludwika, 517. Miecznikowski Władysław s. Tomasza, 518. Miecznikowska Irena c. Pawła, 519. Mucha Władysław s. Józefa, 520. Mucha Janina c. Stanisława, 521. Nowak Antoni s. Józefa, 522. Nowak Genowefa c. Jana, 523. Nowak Czesław s. Wincentego, 524. Nowak Zofia c. Władysława, 525. Nowak Lech s. Alojzego, 526. Nowak Gertruda c. Franciszka, 527. Nowicki Stefan s. Franciszka, 528. Nowicka Irena c. Władysława, 529. Paulewicz Zygmunt s. Ignacego, 530. Paulewicz Zofia c. Ignacego, 531. Piątek Jan s. Stanisława, 532. Piątek Stanisława c. Stanisława, 533. Piotrowski Ryszard s. Stefana, 534. Piotrowska Irena c. Antoniego, 535. Pomys Józef s. Grzegorza, 536. Pomys Joanna c. Michała, 537. Przysada Stanisław s. Józefa, 538. Przysada Halina c. Andrzeja, 539. Ratajczak Leon s. Ludwika, 540. Ratajczak Bożena c. Franciszka, 541. Rukszto Mieczysław s. Jakuba, 542. Rukszto Leokadia c. Franciszka, 543. Rura Adam s. Piotra, 544. Rura Bożena c. Michała, 545. Rychlewski Andrzej s. Władysława, 546. Rychlewska Teresa c. Mikołaja, 547. Sadek Czesław s. Stanisława, 548. Sadek Cecylia c. Jakuba, 549. Schulz Mieczysław s. Franciszka, 550. Schulz Irena c. Piotra, 551. Schuster Józef s. Czesława, 552. Schuster Marianna c. Walentego, 553. Stachowiak Stanisław s. Franciszka, 554. Stachowiak Józefa c. Piotra, 555. Sulicki Andrzej s. Stanisława, 556. Sulicka Józefa c. Michała, 557. Szarek Eugeniusz s. Ludwika, 558. Szarek Krystyna c. Władysława, 559. Szaumkessel Leon s. Leona, 560. Szaumkessel Joanna c. Antoniego, 561. Szczechowiak Wacław s. Maksymiliana, 562. Szczechowiak Janina c. Feliksa, 563. Szmatuła Tadeusz s. Nikodema, 564. Szmatuła Zofia c. Wacława, 565. Szukała Kazimierz s. Józefa, 566. Szukała Urszula c. Henryka, 567. Szymkowiak Józef s. Władysława, 568. Szymkowiak Helena c. Władysława, 569. Teichert Jan s. Romana, 570. Teichert Aleksandra c. Seweryna, 571. Tomczak Józef s. Michała, 572. Tomczak Irena c. Adama, 573. Tomelka Henryk s. Ludwika, 574. Tomelka Izabela c. Pawła, 575. Twardowski Zenon s. Andrzeja, 576. Twardowska Teresa c. Józefa, 577. Tymczewski Arkadiusz s. Zygmunta, 578. Tymczewska Aleksandra c. Michała, 579. Walkowski Stanisław s. Stanisława, 580. Walkowska Halina c. Franciszka, 581. Wawrzyniak Henryk s. Antoniego, 582. Wawrzyniak Halina c. Stanisława, 583. Wojciechowski Józef, 584. Wojciechowska Genowefa, 585. Zieliński Mieczysław s. Walentego, 586. Zielińska Marianna c. Stanisława, 587. Zrol Jan s. Eugeniusza, 588. Zrol Cecylia c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

589. Barej Jan s. Jana, 590. Barej Leokadia c. Józefa, 591. Bogusz Marian s. Stanisława, 592. Bogusz Bogumiła c. Józefa, 593. Buczek Franciszek s. Władysława, 594. Buczek Jadwiga c. Franciszka, 595. Budgusaim Antoni s. Tomasza, 596. Budgusaim Zofia c. Jana, 597. Celiński-Walendowicz Józef s. Antoniego, 598. Celińska-Walendowicz Waleria c. Konstantego, 599. Czerwonogrodzki Stanisław s. Józefa, 600. Czerwonogrodzka Leontyna c. Józefa, 601. Górecki Henryk s. Aleksandra, 602. Górecka Bronisława c. Jana, 603. Janowski Aleksander s. Stanisława, 604. Janowska Henryka c. Bolesława, 605. Jończyk Stefan s. Szymona, 606. Jończyk Stanisława c. Walentego, 607. Kaczor Henryk s. Andrzeja, 608. Kaczor Bronisława c. Jana, 609. Krasuski Polikarp s. Wacława, 610. Krasuska Teodozja c. Antoniego, 611. Nurzyński Antoni s. Franciszka, 612. Nurzyńska Feliksa c. Stanisława, 613. Pietrasik Wacław s. Szczepana, 614. Pietrasik Janina c. Adama, 615. Rosa Józef s. Józefa, 616. Rosa Genowefa c. Franciszka, 617. Sałasiński Marian s. Walentego, 618. Sałasińska Celina c. Walentego, 619. Sitkiewicz Stanisław s. Walentego, 620. Sitkiewicz Helena c. Stanisława, 621. Sochacki Stanisław s. Franciszka, 622. Sochacka Genowefa c. Walentego, 623. Sulej Stanisław s. Aleksandra, 624. Sulej Janina c. Wojciecha, 625. Świeczak Zygmunt s. Szymona, 626. Świeczak Apolonia c. Jana, 627. Zawadka Wiktor s. Szymona, 628. Zawadka Leokadia c. Piotra.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021