Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 24/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bielskiego:

1. Adamczyk Jan s. Jana, 2. Adamczyk Antonina c. Józefa, 3. Baścik Mieczysław s. Kazimierza, 4. Baścik Aniela c. Jana, 5. Bernaś Ignacy s. Józefa, 6. Bernaś Anna c. Jana, 7. Bogacz Antoni s. Józefa, 8. Bogacz Władysława c. Stanisława, 9. Borysewicz Edward s. Józefa, 10. Borysewicz Stefania c. Michała, 11. Bryś Michał s. Wawrzyńca, 12. Bryś Elżbieta c. Michała, 13. Bury Bronisław s. Józefa, 14. Bury Aniela c. Władysława, 15. Byrski Jan s. Jana, 16. Byrska Filomena c. Romana, 17. Czyżowicz Bronisław s. Jana, 18. Czyżowicz Maria c. Jana, 19. Gałka Władysław s. Marcina, 20. Gałka Maria c. Sylwestra, 21. Gałuszka Wiktor s. Jana, 22. Gałuszka Genowefa c. Feliksa, 23. Górkiewicz Dominik s. Wojciecha, 24. Górkiewicz Gertruda c. Jana, 25. Grabowski Fryderyk, 26. Grabowska Stanisława, 27. Grzesło Alojzy s. Józefa, 28. Grzesło Kazimiera c. Jana, 29. Halbina Bronisław s. Józefa, 30. Halbina Marianna c. Franciszka, 31. Halbina Franciszek s. Ludwika, 32. Halbina Bronisława c. Bronisława, 33. Hereda Antoni s. Walentego, 34. Hereda Anna c. Józefa, 35. Jarnot Jan s. Franciszka, 36. Jarnot Zuzanna c. Franciszka, 37. Kajor Władysław s. Wojciecha, 38. Kajor Józefa c. Jana, 39. Klęczar Tomasz s. Franciszka, 40. Klęczar Zofia c. Józefa, 41. Klimczak Emanuel s. Andrzeja, 42. Klimczak Bronisława c. Franciszka, 43. Kobielus Emil s. Józefa, 44. Kobielus Michalina c. Józefa, 45. Kocoń Józef s. Karola, 46. Kocoń Franciszka c. Józefa, 47. Kocoń Wawrzyniec s. Jana, 48. Kocoń Anna c. Józefa, 49. Kocur Rudolf s. Jana, 50. Kocur Helena c. Pawła, 51. Kondracik Eliasz s. Władysława, 52. Kondracik Rozalia c. Michała, 53. Kotrys Józef s. Jana, 54. Kotrys Helena c. Jana, 55. Kozak Ludwik s. Jakuba, 56. Kozak Stanisława c. Ludwika, 57. Koźbiał Marian s. Wiktora, 58. Koźbiał Elżbieta c. Piotra, 59. Kramarz Władysław s. Józefa, 60. Kramarz Waleria c. Karola, 61. Królicki Józef s. Antoniego, 62. Królicka Helena c. Franciszka, 63. Krupnik Józef s. Józefa, 64. Krupnik Julia c. Stanisława, 65. Kryjak Franciszek s. Franciszka, 66. Kryjak Jadwiga c. Jana, 67. Kurek Edward s. Józefa, 68. Kurek Marianna c. Antoniego, 69. Kwaśniak Alojzy s. Karola, 70. Kwaśniak Zofia c. Stanisława, 71. Lewicki Władysław s. Józefa, 72. Lewicka Halina c. Wacława, 73. Lurka Julian s. Jana, 74. Lurka Zofia c. Kamila, 75. Marczyński Antoni s. Ignacego, 76. Marczyńska Maria c. Adama, 77. Matuszkiewicz Kazimierz s. Jana, 78. Matuszkiewicz Jadwiga c. Józefa, 79. Miętka Józef s. Wawrzyńca, 80. Miętka Zuzanna c. Józefa, 81. Mrowiec Jan s. Karola, 82. Mrowiec Maria c. Michała, 83. Nalborczyk Tomasz s. Tomasza, 84. Nalborczyk Weronika c. Stanisława, 85. Nowakowski Józef s. Wincentego, 86. Nowakowska Stefania c. Józefa, 87. Odrowąż Jan s. Władysława, 88. Odrowąż Helena c. Michała, 89. Ogiegło Feliks s. Jana, 90. Ogiegło Helena c. Franciszka, 91. Paciorek Rudolf s. Ludwika, 92. Paciorek Franciszka c. Marcina, 93. Paździorko Stanisław s. Józefa, 94. Paździorko Helena c. Józefa, 95. Pękala Franciszek s. Franciszka, 96. Pękala Helena c. Stanisława, 97. Pieczonka Jan s. Jana, 98. Pieczonka Elżbieta c. Mieczysława, 99. Piętka Stanisław s. Jana, 100. Piętka Maria c. Michała, 101. Piętka Wawrzyniec s. Michała, 102. Piętka Maria c. Jana, 103. Pilarczyk Franciszek s. Wojciecha, 104. Pilarczyk Helena c. Józefa, 105. Piros Stanisław s. Jana, 106. Piros Janina c. Dominika, 107. Piwowarczyk Stanisław s. Jana, 108. Piwowarczyk Anna c. Jana, 109. Procner Ludwik s. Ludwika, 110. Procner Janina c. Tomasza, 111. Radomski Michał s. Antoniego, 112. Radomska Stefania c. Franciszka, 113. Radomski Stanisław s. Jana, 114. Radomska Antonina c. Antoniego, 115. Rączkiewicz Czesław s. Stefana, 116. Rączkiewicz Helena c. Karola, 117. Rospond Władysław s. Bronisława, 118. Rospond Stanisława c. Stanisława, 119. Rzycki Antoni s. Kazimierza, 120. Rzycka Antonina c. Jana, 121. Sanetra Józef s. Alojzego, 122. Sanetra Anna c. Izydora, 123. Spiżewski Tadeusz s. Pawła, 124. Spiżewska Cecylia c. Jana, 125. Stopczak Stanisław s. Józefa, 126. Stopczak Zofia c. Michała, 127. Sykała Roman s. Ludwika, 128. Sykała Elżbieta c. Rudolfa, 129. Szalik Józef s. Wincentego, 130. Szalik Janina c. Tomasza, 131. Szpyra Franciszek s. Franciszka, 132. Szpyra Anna c. Józefa, 133. Sztwiorok Antoni s. Józefa, 134. Sztwiorok Emilia c. Józefa, 135. Świerkosz Jan s. Franciszka, 136. Świerkosz Marianna c. Władysława, 137. Talik Władysław s. Andrzeja, 138. Talik Maria c. Franciszka, 139. Targosz Franciszek s. Jana, 140. Targosz Elżbieta c. Feliksa, 141. Tlałka Antoni s. Jana, 142. Tlałka Franciszka c. Jana, 143. Tomala Tadeusz s. Ferdynanda, 144. Tomala Helena c. Jakuba, 145. Urbańczyk Bronisław s. Jana, 146. Urbańczyk Stanisława c. Władysława, 147. Walczak Zenon s. Jana, 148. Walczak Jadwiga c. Franciszka, 149. Wawrzuta Władysław s. Marcina, 150. Wawrzuta Anna c. Jana, 151. Woźniak Franciszek s. Ferdynanda, 152. Woźniak Stanisława c. Stanisława, 153. Wróbel Stanisław s. Michała, 154. Wróbel Melania c. Stanisława, 155. Zemanek Kazimierz s. Ignacego, 156. Zemanek Helena c. Władysława, 157. Zięba Stanisław s. Jana, 158. Zięba Bronisława c. Aleksandra,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

159. Baron Jan s. Kaspra, 160. Baron Emma c. Franciszka, 161. Bednarczyk Józef, 162. Bednarczyk Otylia, 163. Błaut Stefan s. Antoniego, 164. Błaut Alicja c. Szczepana, 165. Cieślik Edward s. Ludwika, 166. Cieślik Maria c. Franciszka, 167. Ciosek Stanisław s. Józefa, 168. Ciosek Maria c. Józefa, 169. Czop Marian s. Stanisława, 170. Czop Irena c. Stanisława, 171. Chamela Edward s. Stanisława, 172. Chamela Alina c. Leona, 173. Dedak Bolesław s. Leona, 174. Dedak Regina c. Pafnucego, 175. Fujcik Franciszek s. Henryka, 176. Fujcik Anna c. Antoniego, 177. Grzesiek Ludwik s. Ignacego, 178. Grzesiek Eleonora c. Alberta, 179. Hałaciński Mieczysław s. Józefa, 180. Hałacińska Helena c. Wojciecha, 181. Hłond Mieczysław, 182. Hłond Marianna, 183. Iwanicki Wiktor s. Piotra, 184. Iwanicka Wiera c. Dorofieja, 185. Kopel Marceli s. Henryka, 186. Kopel Anna c. Józefa, 187. Kowalek Ignacy s. Piotra, 188. Kowalek Henryka c. Stefana, 189. Krzak Stefan s. Stefana, 190. Krzak Daniela c. Jana, 191. Krzciuk Marian, 192. Krzciuk Marianna, 193. Kubat Stanisław s. Adama, 194. Kubat Janina c. Józefa, 195. Lisek Wacław s. Adama, 196. Lisek Władysława c. Antoniego, 197. Łakota Franciszek s. Franciszka, 198. Łakota Hildegarda c. Rudolfa, 199. Michalak Czesław s. Andrzeja, 200. Michalak Stefania c. Tomasza, 201. Nowak Franciszek s. Franciszka, 202. Nowak Łucja c. Stanisława, 203. Osiecki Lesław s. Franciszka, 204. Osiecka Leokadia c. Stanisława, 205. Pawlak Ludwik s. Jana, 206. Pawlak Wanda c. Jana, 207. Ptak Szczepan s. Jana, 208. Ptak Łucja c. Jana, 209. Przybyła Władysław s. Józefa, 210. Przybyła Katarzyna c. Antoniego, 211. Ryński Tadeusz s. Łukasza, 212. Ryńska Helena c. Wincentego, 213. Sosna Antoni s. Franciszka, 214. Sosna Gertruda c. Mateusza, 215. Sowiński Władysław s. Władysława, 216. Sowińska Janina c. Wawrzyńca, 217. Stanik Bolesław s. Jana, 218. Stanik Mieczysława c. Franciszka, 219. Stradomski Wacław s. Stanisława, 220. Stradomska Zofia c. Feliksa, 221. Swat Eugeniusz s. Stanisława, 222. Swat Maria c. Władysława, 223. Sztemon Bolesław s. Franciszka, 224. Sztemon Leopoldyna c. Henryka, 225. Świerkot Stanisław s. Józefa, 226. Świerkot Róża c. Józefa, 227. Toszek Maksymilian s. Augustyna, 228. Toszek Aniela c. Wincentego, 229. Wielgosz Roch s. Józefa, 230. Wielgosz Joanna c. Ignacego, 231. Witulski Tadeusz s. Kazimierza, 232. Witulska Halina c. Bolesława, 233. Zabiegała Eugeniusz s. Konstantego, 234. Zabiegała Stanisława c. Ignacego, 235. Zaciera Stanisław s. Jana, 236. Zaciera Janina c. Józefa, 237. Żak Stanisław s. Władysława, 238. Żak Helena c. Szczepana,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

239. Adamczyk Stefan s. Karola, 240. Adamczyk Franciszka c. Jana, 241. Barański Stanisław s. Piotra, 242. Barańska Marianna c. Franciszka, 243. Bębas Marian s. Michała, 244. Bębas Daniela c. Edwarda, 245. Bieniek Henryk s. Jana, 246. Bieniek Krystyna c. Piotra, 247. Błoński Józef s. Piotra, 248. Błońska Cecylia c. Kazimierza, 249. Chrabąszcz Józef s. Antoniego, 250. Chrabąszcz Leokadia c. Stanisława, 251. Ciepluch Edward s. Stanisława, 252. Ciepluch Zofia c. Wincentego, 253. Ciuk Wacław s. Antoniego, 254. Ciuk Regina c. Franciszka, 255. Derlat Tadeusz s. Jana, 256. Derlat Mieczysława c. Józefa, 257. Domański Mieczysław s. Michała, 258. Domańska Kazimiera c. Jana, 259. Działak Tadeusz s. Wincentego, 260. Działak Janina c. Bronisława, 261. Dziewiż Wacław s. Adama, 262. Dziewiż Weronika c. Pawła, 263. Fraś Józef s. Macieja, 264. Fraś Aniela c. Antoniego, 265. Fudalej Bolesław s. Tomasza, 266. Fudalej Teodora c. Józefa, 267. Gałczyński Ignacy s. Władysława, 268. Gałczyńska Michalina c. Ignacego, 269. Garbat Bronisław s. Józefa, 270 Garbat Helena c. Józefa, 271. Garbacz Franciszek s. Stanisława, 272. Garbacz Jadwiga c. Władysława, 273. Gawior Kazimierz s. Pawła, 274. Gawior Weronika c. Wincentego, 275. Giełżecki Eugeniusz s. Antoniego, 276. Giełżecka Leokadia c. Jana, 277. Gierasimowicz Bogdan s. Piotra, 278. Gierasimowicz Genowefa c. Leona, 279. Głowacz Jan s. Józefa, 280. Głowacz Zyta c. Jana, 281. Góźdź Jan s. Ignacego, 282. Góźdź Anna c. Franciszka, 283. Janiec Julian s. Marcina, 284. Janiec Eleonora c. Karola, 285. Jarosiński Jan s. Józefa, 286. Jarosińska Genowefa c. Stanisława, 287. Jaworski Władysław s. Antoniego, 288. Jaworska Katarzyna c. Andrzeja, 289. Jędras Antoni s. Józefa, 290. Jędras Genowefa c. Jana, 291. Jędrzejczyk Józef s. Władysława, 292. Jędrzejczyk Zofia c. Antoniego, 293. Kalara Ryszard s. Józefa, 294. Kalara Krystyna c. Romualda, 295. Kalisz Władysław s. Kacpra, 296. Kalisz Marianna c. Józefa, 297. Kmiecik Władysław s. Andrzeja, 298. Kmiecik Henryka c. Jakuba, 299. Kolekta Władysław s. Franciszka, 300. Kolekta Franciszka c. Marcina, 301. Kowalik Mieczysław s. Stanisława, 302. Kowalik Zofia c. Antoniego, 303. Kozieł Stanisław s. Antoniego, 304. Kozieł Ewa c. Józefa, 305. Kwiecień Jan s. Jana, 306. Kwiecień Jadwiga c. Franciszka, 307. Leśkiewicz Zygmunt s. Wawrzyńca, 308. Leśkiewicz Zofia c. Jana, 309. Litwinek Wacław s. Kazimierza, 310. Litwinek Józefa c. Marcina, 311. Matera Feliks s. Michała, 312. Matera Stefania c. Józefa, 313. Motyczyński Edward s. Jana, 314. Motyczyńska Stefania c. Wincentego, 315. Możdżeń Eugeniusz s. Romana, 316. Możdżeń Jadwiga c. Piotra, 317. Mróz Stanisław s. Antoniego, 318. Mróz Anna c. Kacpra, 319. Murzyn Tadeusz s. Stanisława, 320. Murzyn Alicja c. Piotra, 321. Musiał Władysław s. Antoniego, 322. Musiał Władysława c. Piotra, 323. Nowak Marian s. Michała, 324. Nowak Janina c. Wawrzyńca, 325. Nawarecki Alojzy s. Szczepana, 326. Nawarecka Teodozja c. Wojciecha, 327. Odelski Zygmunt s. Antoniego, 328. Odelska Krystyna c. Jana, 329. Orławski Wiktor s. Leona, 330. Orłowska Alina c. Aleksandra, 331. Pacek Czesław s. Władysława, 332. Pacek Sabina c. Stanisława, 333. Pająk Wacław s. Michała, 334. Pająk Helena. c. Walentego, 335. Pater Tadeusz s. Jana, 336. Pater Marianna c. Jana, 337. Pasoń Stefan s. Stanisława, 338. Pasoń Barbara c. Józefa, 339. Pierzak Józef s. Piotra, 340. Pierzak Władysława c. Jana, 341. Piotrowski Stefan s. Jana, 342. Piotrowska Władysława c. Tadeusza, 343. Piwnik Mieczysław s. Leona, 344. Piwnik Czesława c. Stanisława, 345. Plewa Zygmunt s. Józefa, 346. Plewa Stanisława c. Józefa, 347. Płatek Henryk s. Konstantego, 348. Płatek Czesława c. Jana, 349. Płoszaj Władysław s. Tomasza, 350. Płoszaj Genowefa c. Wincentego, 351. Połeć Jan s. Stanisława, 352. Połeć Helena c. Zygmunta, 353. Porzucek Władysław s. Jana, 354. Porzucek Stefania c. Jana, 355. Sadowski Edward s. Piotra, 356. Sadowska Stanisława c. Jana, 357. Sambur Julian s. Wojciecha, 358. Sambur Stanisława c. Józefa, 359. Schabek Jan s. Antoniego, 360. Schabek Helena c. Ludwika, 361. Sideł Antoni s. Jakuba, 362. Sideł Helena c. Stanisława, 363. Słapek Bogusław s. Jana, 364. Słapek Zofia c. Marcina, 365. Sobczyk Jan s. Jana, 366. Sobczyk Genowefa c. Jana, 367. Socha Roman s. Józefa, 368. Socha Kazimiera c. Piotra, 369. Solarz Ryszard s. Stanisława, 370. Solarz Zofia c. Antoniego, 371. Sputo Władysław s. Andrzeja, 372. Sputo Leokadia c. Józefa, 373. Stachowicz Edward s. Izydora, 374. Stachowicz Irena c. Wojciecha, 375. Szewczyk Józef s. Stanisława, 376. Szewczyk Irena c. Ludwika, 377. Szlenzak Jan s. Jana, 378. Szlenzak Genowefa c. Marcina, 379. Ślizowski Józef s. Jana, 380. Ślizowska Anna c. Jana, 381. Ślizowski Marian s. Józefa, 382. Ślizowska Katarzyna c. Jana, 383. Świercz Franciszek s. Jana, 384. Świercz Helena c. Michała, 385. Świercz Wincenty s. Piotra, 386. Świercz Cecylia c. Jana, 387. Trześkiewicz Józef s. Kazimierza, 388. Trześkiewicz Zofia c. Wincentego, 389. Warzecha Józef s. Feliksa, 390. Warzecha Anna c. Józefa, 391. Wijas Władysław s. Kazimierza, 392. Wijas Marianna c. Andrzeja, 393. Wolder Jan s. Stanisława, 394. Wolder Anna c. Władysława, 395. Zapart Edward s. Michała, 396. Zapart Katarzyna c. Michała, 397. Zapart Józef s. Jana, 398. Zapart Genowefa c. Jana, 399. Ziętal Jan s. Antoniego, 400. Ziętal Helena c. Józefa, 401. Żubrowski Stanisław s. Ignacego, 402. Żubrowska Anna c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

403. Bednarski Franciszek s. Medarda, 404. Bednarska Janina c. Mariana, 405. Bieniek Stanisław s. Adama, 406. Bieniek Aniela c. Kaspra, 407. Borowiński Władysław s. Stefana, 408. Borowińska Zofia c. Mariana, 409. Buczko Włodzimierz s. Prokopa, 410. Buczko Tacjana c. Szczepana, 411. Boczkowski Andrzej s. Adama, 412. Boczkowska Janina c. Ludwika, 413. Bułkowski Ludwik s. Kazimierza, 414. Bułkowska Bronisława c. Stanisława, 415. Cebula Józef s. Franciszka, 416. Cebula Anna c. Franciszka, 417. Chołoniewski Aleksander s. Piotra, 418. Chołoniewska Aniela c. Medarda, 419. Friebe Ryszard s. Franciszka, 420. Friebe Rozalia c. Pawła, 421. Gabrysz Jan s. Józefa, 422. Gabrysz Julia c. Benedykta, 423. Gruchot Piotr s. Franciszka, 424. Gruchot Anna c. Ignacego, 425. Jankowski Władysław s. Andrzeja, 426. Jankowska Anastazja c. Jana, 427. Jędrzejewski Marian s. Antoniego, 428. Jędrzejewska Jadwiga c. Wawrzyńca, 429. Kociok Teodor s. Teodora, 430. Kociok Maria c. Teodora, 431. Kożurno Władysław s. Jana, 432. Kożurno Janina c. Pawła, 433. Kulikowski Józef s. Józefa, 434. Kulikowska Maria c. Mikołaja, 435. Leśniak Michał s. Jana, 436. Leśniak Władysława c. Józefa, 437. Loga Augustyn s. Augustyna, 438. Loga Franciszka c. Wilhelma, 439. Łozowicki Józef s. Aleksandra, 440. Łozowicka Franciszka c. Hilarego, 441. Maciak Stanisław s. Andrzeja, 442. Maciak Anna c. Jana, 443. Majnusz Jerzy s. Antoniego, 444. Majnusz Augusta c. Józefa, 445. Mielcarek Władysław s. Franciszka, 446. Mielcarek Henryka c. Władysława, 447. Mientus Konrad s. Jakuba, 448. Mientus Gertruda c. Franciszka, 449. Morzonek Wacław s. Piotra, 450. Morzonek Zofia c. Stanisława, 451. Mruk Paweł s. Stanisława, 452. Mruk Magdalena c. Józefa, 453. Nogas Marian s. Piotra, 454. Nogas Bronisława c. Michała, 455. Pasz Edward s. Józefa, 456. Pasz Genowefa c. Marcina, 457. Pełechaty Jan s. Mikołaja, 458. Pełechaty Stefania c. Daniela, 459. Prystajko Władysław s. Antoniego, 460. Prystajko Zofia c. Józefa, 461. Romański Piotr s. Antoniego, 462. Romańska Genowefa c. Feliksa, 463. Skalski Stanisław s. Bazylego, 464. Skalska Stanisława c. Józefa, 465. Słupina Jan s. Augustyna, 466. Słupina Anna c. Józefa, 467. Sytnik Paweł s. Stanisława, 468. Sytnik Anna c. Stefana, 469. Szczepanowski Mieczysław s. Jana, 470. Szczepanowska Hermina c. Józefa, 471. Szolc Karol s. Pawła, 472. Szolc Maria c. Józefa, 473. Szorc Jan s. Hipolita, 474. Szorc Stanisława c. Antoniego, 475. Szumlewicz Mikołaj s. Antoniego, 476. Szumlewicz Maria c. Józefa, 477. Śliwak Józef s. Władysława, 478. Śliwak Paulina c. Jana, 479. Świtała Jan, 480. Świtała Hildegarda, 481. Trojanowski Stanisław s. Stanisława, 482. Trojanowska Helena c. Rudolfa, 483. Walerus Franciszek s. Michała, 484. Walerus Amalia c. Franciszka, 485. Wawryk Wojciech s. Michała, 486. Wawryk Helena c. Stanisława, 487. Zieliński Jan s. Karola, 488. Zielińska Maria c. Macieja,

na wniosek Wojewody Ostrołęckiego:

489. Bogurat Stanisław s. Teofila, 490. Bogurat Janina c. Antoniego, 491. Brzozowski Franciszek s. Józefa, 492. Brzozowska Marianna c. Stefana, 493. Chmielewski Czesław s. Jana, 494. Chmielewska Sabina c. Franciszka, 495. Deptuła Henryk s. Piotra, 496. Deptuła Marianna c. Antoniego, 497. Dobek Adolf s. Józefa, 498. Dobek Halina c. Grzegorza, 499. Dudziec Jan s. Wojciecha, 500. Dudziec Halina c. Konstantego, 501. Dudziec Wacław s. Ignacego, 502. Dudziec Halina c. Jana, 503. Filipiak Stanisław s. Aleksandra, 504. Filipiak Jadwiga c. Grzegorza, 505. Frączkowski Stanisław s. Zygmunta, 506. Frączkowska Marianna c. Józefa, 507. Górczyński Jan s. Tomasza, 508. Górczyńska Leokadia c. Jana, 509. Ickiewicz Eugeniusz s. Józefa, 510. Ickiewicz Genowefa c. Józefa, 511. Jagielski Eugeniusz s. Wincentego, 512. Jagielska Czesława c. Józefa, 513. Jezierski Stefan s. Franciszka, 514. Jezierska Halina c. Franciszka, 515. Krawczyk Stanisław s. Piotra, 516. Krawczyk Eugenia c. Jana, 517. Kruszewski Antoni s. Władysława, 518. Kruszewska Maria c. Stanisława, 519. Kuśmierczyk Jan s. Stanisława, 520. Kuśmierczyk Krystyna c. Jana, 521. Lachowski Józef s. Władysława, 522. Lachowska Czesława c. Józefa, 523. Lasocki Stanisław s. Jana, 524. Lasocka Feliksa c. Pawła, 525. Linka Józef s. Franciszka, 526. Linka Zofia c. Adama, 527. Linka Stanisław s. Józefa, 528. Linka Marianna c. Stanisława, 529. Maliszewski Stefan s. Franciszka, 530. Maliszewska Jadwiga c. Stanisława, 531. Melion Kazimierz s. Jana, 532. Melion Katarzyna c. Stanisława, 533. Pawełczyk Stanisław s. Aleksandra, 534. Pawełczyk Marianna c. Piotra, 535. Pogłód Piotr s. Adama, 536. Pogłód Zofia c. Jana, 537. Rasiński Antoni s. Józefa, 538. Rasińska Zofia c. Mariana, 539. Ruszczyński Stanisław s. Władysława, 540. Ruszczyńska Helena c. Czesława, 541. Różański Stanisław s. Piotra, 542. Różańska Karolina c. Władysława, 543. Siepioła Józef s. Antoniego, 544. Siepioła Janina s. Stanisława, 545. Sikorski Stanisław s. Tomasza, 546. Sikorska Alicja c. Piotra, 547. Tomaszewski Antoni s. Władysława, 548. Tomaszewska Genowefa c. Stanisława, 549. Witkowski Marian s. Stanisława, 550. Witkowska Janina c. Stanisława, 551. Woźnica Stanisław s. Stanisława, 552. Woźnica Marianna c. Józefa, 553. Ziemek Edward s. Antoniego, 554. Ziemek Aniela c. Władysława, 555. Ziemek Władysław s. Antoniego, 556. Ziemek Antonina c. Franciszka, 557. Żabik Aleksander s. Pawła, 558. Żabik Aleksandra c. Aleksandra.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021