Nadanie orderów i odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 czerwca 1997 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 132/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Francuskiej

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Orłowicz-Sadowska Maria,

obywatel Królestwa Holandii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz integracji Polski ze strukturami europejskimi

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Van Velzen Wim G.,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz porozumienia polsko-izraelskiego obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Aronson Stanisław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Zamel Motek,

obywatel państwa Izrael

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Rozengarten Pinkas,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego sportu

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Kuryłło Aleksander,

za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy medycznej Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Głowacki Stefan,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu polskiej kultury

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Portko Jeffrey,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Bociański Tadeusz, 10. Czajkowska Zofia, 11. Piłatowicz Edward, 12. Piłatowicz Maria,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Bask-Mostwin Stanisław, 14. Kuczyński Les S., 15. Musielak Casimir,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. Olechno-Huszcza Czesław, 17. Olechno-Huszcza Gilian,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. Dettlaff Rudolf,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Kowalski Kazimierz,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Bułat Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21. Nowacki Marian.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021