Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 23/97

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Frybes Stanisław s. Karola, 2. Gruca Józef s. Piotra, 3. Harasimowicz Kazimierz s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Iwaszkiewicz Jan s. Kazimierza, 5. Kozłowska Henryka c. Kazimierza, 6. Rybusiewicz Mieczysław s. Wacława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Kowal Stefan s. Szymona,

na wniosek Wojewody Bydgoskiego

za zasługi na rzecz rozwoju sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Rzepka Józef s. Maksymiliana, 9. Sobiecki Krzysztof s. Jerzego, 10. Węgierski Bogusław s. Feliksa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Trzaskawka Piotr s. Edmunda,

na wniosek Wojewody Krakowskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Pryka Tadeusz s. Jana, 13. Siuda Zbigniew s. Ludwika, 14. Stanek Marek s. Wacława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Załuski Jan s. Józefa,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. ks. Winiarski Józef s. Jana,

na wniosek Wojewody Poznańskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Gulik Zdzisław s. Alfonsa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Grobelny Kazimierz s. Ignacego, 19. Hojan Walerian s. Józefa,

na wniosek Wojewody Szczecińskiego

za zasługi w pracy artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Smereczyński Lech s. Romualda, 21. Walentynowicz Henryk s. Piotra,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Jakubowska-Handke Romana c. Eugeniusza, 23. Kosiński Mirosław s. Henryka, 24. Łągiewka Wiesław s. Franciszka, 25. Naguszewska Elwira c. Macieja, 26. Naguszewski Ireneusz s. Zbigniewa, 27. Rossa-Gowor Ewa c. Tadeusza, 28. Sawicka Elżbieta c. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Dziubak Danuta c. Wincentego, 30. Kieć Małgorzata c. Jerzego, 31. Urbanowicz Anna c. Henryka,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Dopieralski Bernard s. Romana, 33. Kratochwil Józef s. Wiktora,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Godyń Czesław s. Andrzeja, 35. Jaroszewska Lucyna c. Tomasza, 36. Kochman Krystyna c. Mieczysława, 37. Piskorz Halina c. Tymoteusza, 38. Baszowski Andrzej s. Stanisława, 39. Szosta Czesław s. Józefa, 40. Waligórska Bogusława c. Bolesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kulpa Krzysztof s. Jana, 42. Mazurek Tadeusz s. Józefa.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021