Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 listopada 1996 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 174/96

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kruczek Teresa c. Józefa, 2. Szczypa Stanisław s. Wacława, 3. Żuk Urszula c. Jerzego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

4. Czemplik Halina c. Władysława, 5. Trzepaczka Stanisław s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bielewicz Roman s. Stanisława, 7. Czerwonka Jerzy s. Władysława, 8. Jaśkowski Marian s. Józefa, 9. Kruk Zbigniew s. Leonarda, 10. Nowacki Franciszek s. Stanisława, 11. Pękała Zbigniew s. Wilhelma, 12. Sieradzki Tadeusz s. Józefa, 13. Sołtyk Wojciech s. Jana, 14. Stankowski Henryk s. Augustyna, 15. Znojek Jerzy s. Stefana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Chmielowska Urszula c. Andrzeja, 17. Dolata Jerzy s. Gerarda, 18. Drozd Stanisław s. Stanisława, 19. Dziadosz Władysław s. Leona, 20. Firla Zdzisława c. Stefana, 21. Hańba Ryszard s. Jana, 22. Klimek Tadeusz s. Alojzego, 23. Kmiecik Romualda c. Józefa, 24. Korzyniewski Zdzisław s. Bronisława, 25. Kosonóg Maria c. Tadeusza, 26. Marzec Tadeusz s. Stanisława, 27. Mikołajczyk Franciszek s. Ludwika, 28. Obara Jadwiga c. Ludwika, 29. Paprocki Artur s. Bogdana, 30. Petrus Władysław s. Józefa, 31. Porwisz Bogusław s. Stefana, 32. Pruś Stanisław s. Piotra, 33. Sarnecki Andrzej s. Henryka, 34. Skrobek Ryszard s. Józefa, 35. Sobieraj Zbigniew s. Tadeusza, 36. Srokowski Kazimierz s. Feliksa, 37. Wysocki Walenty s. Aleksandra,

na wniosek Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Bortkiewicz Maria c. Ottona, 39. Kantor Adam s. Piotra,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Klepacz Jadwiga c. Bonifacego, 41. Witkowski Edmund s. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Kukulska Lila c. Piotra, 43. Marcinkowski Szczepan s. Leona, 44.Miszczuk Robert s. Franciszka, 45. Ręka Józef s. Franciszka, 46. Skaza Tadeusz s. Tadeusza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Hoppe Krystyna c. Aleksandra, 48. Stefaniak Henryk s. Piotra,

na wniosek Wojewody Częstochowskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Jagieła Kazimierz s. Piotra, 50. Kowalczyk Elżbieta c, Władysława, 51. Wolski Maciej s. Mariana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Babczyński Andrzej s. Jerzego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Panicz Zenon s. Józefa, 54. Szabelski Bolestaw s. Dionizego, 55. Wieluniecki Marek s. Kazimierza,

na wniosek Wojewody Gdańskiego,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Szarafiński Jerzy s. Jerzego,

na wniosek Wojewody Kaliskiego,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Lis Roman s. Czesława, 58. Topolan Lech s. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Kryjom Jerzy s. Romana, 60. Mądry Kazimierz s. Bolesława, 61. Stempin Jerzy s. Aleksandra, 62. Wasielewski Lucjusz s. Mariana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Raczkiewicz Jan s. Franciszka,

na wniosek Wojewody Kieleckiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Karcz Marian,

na wniosek Wojewody Łódzkiego, za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

65. Januszkiewicz Radosław s. Mariana,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Kędzierski Edward s. Feliksa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Feliksiński Tadeusz s. Franciszka, 68. Mikulska Krystyna c. Tadeusza, 69. Nowacki Bogdan s. Jerzego, 70. Ratajski Hieronim s. Józefa, 71. Sobolewski Waldemar s. Stefana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Cybulska Helena c. Pawła, 73. Goszczyńska Helena c. Antoniego, 74. Jodłowska-Chojnowska Ewa c. Jerzego, 75. Kłębowski Andrzej s. Jana, 76. Skonieczna Janina c. Wincentego, 77. Skulimowski Andrzej s. Tadeusza, 78. Stangierska-Nowocin Lidia c. Ludwika, 79 Wiślicka Mirosława c. Szczepana,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Jarek Aleksander s. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Chmielewski Stanisław s. Jana, 82. Małek Tadeusz s. Antoniego, 83. Młynarczyk Jerzy s. Jana, 84. Nalewajska Bożenna c. Bolesława, 85. Zalewski Włodzimierz s. Adama,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Karp Stanisław s. Ludwika, 87. Oruba Czesław s. Stanisława, 88. Piotrowska Zofia c. Kazimierza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Gubernat Andrzej s. Eugeniusza, 90. Koronski Józef s. Władysława, 91. Marszałek Zofia c. Józefa, 92. Skrzypiec-Skoczeń Anna c. Juliana, 93. Tabor Kazimiera c. Jana, 94. Więcek Antoni s. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Bogdańska Anna c. Józefa, 96. Brzuchacz Stefan, 97. Górka Krystyna c. Jana, 98. Kmiecik Adam s. Kazimierza, 99. Kraus Władysław s. Franciszka, 100. Krzyżak Maria c. Władysława, 101. Leśniewski Jan s. Stanisława, 102. Miciek Jerzy s. Mariana, 103. Muzyka Jerzy s. Stanisława, 104. Pabisz Edward s. Michała, 105. Reczek Tadeusz s. Jana, 106. Sterkowicz Edward s. Aleksandra, 107. Tokarz Stanisław s. Tadeusza, 108. Zaklukiewicz Edward s. Józefa,

na wniosek Wojewody Opolskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

109. Jaszkowic Alfred s. Tomasza,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Milicz Józef s. Edmunda, 111. Tyka Stanisław s. Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Burek Tadeusz s. Kazimierza, 113. Krzywda Bogdan s. Emila, 114. Lis Joachim s. Romana, 115. Okoń Rudolf s. Rocha,

za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Puławski Andrzej s. Kazimierza,

na wniosek Wojewody Radomskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Ślisiński Zenon s. Czesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Baczewski Tadeusz s. Adama, 119. Grzyb Robert s. Jerzego, 120. Mazur Henryka c. Romana, 121. Piątek Andrzej s. Wiesława, 122. Sarnot Ewa c. Władysława,

na wniosek Wojewody Siedleckiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Chilczuk Czesław s. Grzegorza, 124. Krajewski Czesfiaw s. Grzegorza, 125. Kurowska Janina c. Bolesława.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021