Nadanie odznaczeń.

M.P.96.11.114
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 listopada 1995 r.
o nadaniu odznaczeń.
Rej. 180/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 4261 oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Chrząściel Janusz s. Wacława, 2. Pichura Henryk s. Wilhelma, 3. Piwko Zygmunt s. Stefana, 4. Raczkiewicz Albert s. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Adamski Edmund s. Czesława, 6. Chrostek Zdzisław s. Piotra, 7. Cięciwa Jan s. Wojciecha, 8. Gal Edward s. Jana, 9. Gil Józef s. Stanisława, 10. Gontarz Adam s. Bolesława, 11. Górecki Mirosław s. Walentego, 12. Grzegorczyk Kazimierz s. Aleksandra, 13. Jakubowski Zbigniew s. Michała, 14. Kuśmierczak Mirosław s. Aleksandra, 15. Osipiuk Waldemar s. Henryka, 16. Toma Jan s. Jana, 17. Wielgus Mirosław s. Jana, 18. Wojtczak Stanisław s. Stanisława, 19. Wójcicki Wiesław s. Jana, 20. Żukowicz Jarosław s. Ignacego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

21, Pałka Waldemar s. Józefata, 22. Pankratow Konstanty s. Aleksandra, 23. Rutkowski Henryk s. Bronisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZAStUGI

24. Adamczyk Andrzej s. Bogdana, 25. Bartoszuk Walenty s. Pawła, 26. Bełdyk Tadeusz s. Stanisława, 27. Biegun Józef s. Władysława, 28. Bochen Antoni s. Stanisława, 29. Bogdan Jacek s. Stanisława, 30. Brożko Mirosław s. Aleksego, 31. Bugański Władysław s. Andrzeja, 32. Czech Leszek s. Antoniego, 33. Czyż Janusz s. Henryka, 34. Ćwik Ryszard s. Jana, 35. Dańczak Tadeusz s. Józefa, 36. Gałecki Marek s. Władysława, 37. Hołowaty-Winogrodzki Andrzej s. Piotra, 38. Kośko Jerzy s. Włodzimierza, 39. Kozielec Andrzej s. Stanisława, 40. Lichodziejewski Czesław s. Zenona, 41. Łaniewski Zenon s. Ireneusza, 42. Łapiński Marek s. Włodzimierza, 43. Nawarecki Leszek s. Wieńczysława, 44. Nowaczyk Mirosław s. Wacława, 45. Orzot Zdzisław s. Hieronima, 46. Ozga Bogusław s. Szczepana, 47. Przybył Jerzy s. Czesława, 48. Skwarczyński Wiesław s. Stanisława, 49. Szczygieł Wojciech s. Wojciecha, 50. Sztaba Tadeusz s. Władysława, 51. Romaniuk Janusz s. Józefa, 52. Ślazyk Bogusław s. Tomasza, 53. Toczek Mieczysław s. Adama, 54. Wieczorek Zbigniew s. Tadeusza, 55. Więcek Dariusz s. Feliksa, 56. Więcław Andrzej s. Kazimierza, 57. Wilczewski Jan s. Bronisława, 58. Wiśniowski Konrad s. Eugeniusza, 59. Wujda Jan s. Stefana, 60. Zdzioch Zdzisław s. Tadeusza.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020