Przejęcie przedsiębiorstw na własność Państwa.

ORZECZENIE NR 54
MINISTRA PRZEMYSŁU LEKKIEGO
z dnia 2 listopada 1950 r.
o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1948 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 212)
orzeka się:

na własność Państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia przedsiębiorstwa 17 firm, wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w wykazach przedsiębiorstw ogłoszonych: w Monitorze Polskim na podstawie zarządzenia Kierownika Ministerstwa Informacji i Propagandy oraz we właściwych Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych na podstawie zarządzeń Przewodniczących Wojewódzkich Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw i Przewodniczącego Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw i co do przedsiębiorstw tych, po przeprowadzeniu postępowania, określonego w powołanym wyżej rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r., zapadły postanowienia Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw o przedstawieniu wniosku o wydanie orzeczenia o przejęciu tych przedsiębiorstw na. własność Państwa.

Przedsiębiorstwa firm, wymienionych w załączniku, ulegają przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych, stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań mających swa źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i prawomocne.

ZAŁĄCZNIK 

L.p. L.p. wykazu Data i numer postanowienia Głównej Komisji Nazwa przedsiębiorstwa i siedziba. Przedmiot przedsiębiorstwa
1 34 30.I. 1950 r.

I.A. 320/49

Fabryka Pudełek. Jan Pacanowski - Kraków, ul. Grzegórzecka 20. wyrób pudełek
2 25 16.8. 1950 r.

I.A. 192/50

Zakłady Ceramiczne. F. Księżyk i Ska - Kawodrza Dolna, pow. Częstochowa. wyroby ceramiczne
3 28 16.8. 1950 r.

I.A. 209/50

Robotnicza Huta Szkła "Sława" sp. z o. o. - Kielce, ul. Długa 22. wyrób szkła
4 4 16.8. 1950 r.

I.A. 191/50

a) Fabryka Wyrobów Papierowych. Seweryn Sznur - Wieliczka, ul. Limanowskiego 14. wyrób girland, zeszytów, brulionów itp.
b) Fabryka Wyrobów Karnawałowych i Papierniczych, Herman Sznur - Wieliczka, ul. Limanowskiego 14. wyrób ksiąg handlowych, papeterii
5 65 16.8. 1950 r.

I.A. 204/50

Piotrkowska Rektyfikacja Sp. Akc. M. Szpilfogel, inż. J. Pinkus i St. Konorski - Piotrków, ul. Obrytka 3. wyrób szkła i balonów
6 46 16.8. 1950 r.

I.A. 190/50

Cegielnia Mechaniczna B-cia Fertała - Krzyworzeka. wyrób cegły
7 5 29.9. 1950 r.

I.A. 182/50

Warsztat Stolarsko-Rzeźbiarski - Poznań, ul. Madalińskiego 3. wyroby stolarsko-rzeźbiarskie
8 52 29.9. 1950 r.

I.A. 12/50

Garbarnia Białoskórnicza. A. Hermann i Syn - Leszno, ul. Swięciechowska 2. garbowanie skóry
9 6 16.8. 1950 r.

I.A. 37/50

Cegielnia Parowa "Opatówek". Wójtowicz - Cienia I,

gm. Opatówek, pow. Kalisz.

wyrób cegły
10 38 16.8. 1950 r.

I.A. 208/50

Cegielnia Parowa "Koszelew" B-ci Fiszer - Będzin, ul. Kadrowa 6. wyrób cegły
11 32 29.9. 1950 r.

I.A. 202/50

Cegielnia "Kopytów" - Kopytów, pow. Błonie. wyrób cegły
12 33 29.9. 1950 r

I.A. 199/50

Zakłady Ceramiczne "Leonów". L. Więcek - Brwinów, pow. Błonie. wyrób ceramiki
13 5 16.8. 1950 r.

I.A. 207/50

Cegielnia "Różewo" - Radzymin. wyrób cegły
14 17 29.9. 1950 r.

I.A. 205/50

Zakłady Ceramiczne "Zofiówka". Br. Jakubowski - Błonie. wyrób cegły
15 27 29.9. 1950 r.

I.A. 198/50

Zakłady Ceramiczne "Arcelin" - Płońsk. wyrób cegły
16 31 29.9. 1950 r.

I.A. 201/50

Zakłady Ceramiczne "Marianów" - Radzymin. wyrób cegły
17 6 16.8. 1950 r.

I.A. 194/50

Fabryka Wyrobów Drzewnych. Bolesław Sosnowski - Warszawa, ul. Sielecka 10. wyrób urządzeń biurowych
Wymienione przedsiębiorstwa zostały zamieszczone w wykazach przedsiębiorstw, ogłoszonych:

ad 1 - w Monitorze Polskim z 1947 r. Nr 34, poz. 304,

ad 2-3 - w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 6, poz. 30,

ad 4 - w Krakowskim Dzienniku Wojewódzkim z 1950 r. Nr 12, poz. 295,

ad 5 - w Łódzkim. Dzienniku Wojewódzkim z 1946 r. Nr 19, poz. 142,

ad 6 - w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim z 1946 r. Nr 22, poz. 168,

ad 7 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 8, poz. 95,

ad 8 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 8, poz. 93,

ad 9 - w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim z 1950 r. Nr 4, poz. 75,

ad 10 - w Śląsko-Dąbrowskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 10, poz. 108,

ad 11-12 - w Warszawskim Dzienniku Wojewódzkim z 1946 r. Nr 22, poz. 112,

ad 13-16 - w Warszawskim Dzienniku Wojewódzkim z 1947 r. Nr 3, poz. 28,

ad 17 - w Dzienniku Urzędowym Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy z 1947 r. Nr 5.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024