Przejęcie przedsiębiorstw na własność Państwa.

ORZECZENIE Nr 20
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 11 lutego 1948 r.
o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Na zasadzie art. 3 ust. 1 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt. a i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 62).
ORZEKAM:

Na własność Państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w określonych w załączniku wykazach przedsiębiorstw ogłoszonych w Monitorze Polskim na podstawie zarządzeń Ministra Przemysłu i co do nich nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty w terminie, określonym w §§ 28 i 32 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1947 r.

Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku ulegają przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 

Przedsiębiorstwa objęte drugim wykazem przedsiębiorstw przejmowanych na własność Państwa, ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr. 98, poz. 182 z dnia 30 września 1946 r. na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 sierpnia 1946 r.
Lp. Lp. wykazu Nazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba) Przedmiot przedsiębiorstwa. Uwagi
1 36 Vacum Oil Company. Spółka Akcyjna - Czechowice. Wydobywanie ropy naftowej, gazów ziemnych, przeróbka ropy naftowej oraz dystrybucja produktów naftowych.
2 37 Standard Nobel w Polsce. Spółka Akcyjna w likwidacji - Warszawa Wydobywanie ropy naftowej, gazów ziemnych oraz dystrybucja produktów naftowych.
3 62 L. Fellner i Spółka - Gorlice Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
4 165 Kopalnia Nafty "Fellnerówka" - Kryg Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.

Przedsiębiorstwa objęte szóstym wykazem przedsiębiorstw, przejmowanych na własność Państwa, ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr. 146, poz. 292 z dnia 28 grudnia 1948 r. na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1948 r.

Lp. Lp. wykazu Nazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba) Przedmiot przedsiębiorstwa Uwagi
1 25 Fabryka Kabli. Spółka Akcyjna - Kraków Fabryka przewodów, kabli i przewodów Instalacyjnych.
2 45 "Ericsson". Polska Akcyjna Spółka Elektryczna - Warszawa Produkcja artykułów branży telefonicznej, telegraficznej i radiotechnicznej.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1948.44.220

Rodzaj: Orzeczenie
Tytuł: Przejęcie przedsiębiorstw na własność Państwa.
Data aktu: 11/02/1948
Data ogłoszenia: 30/04/1948