Przejęcie przedsiębiorstw na własność Państwa.

M.P.48.44.220
ORZECZENIE Nr 20
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 11 lutego 1948 r.
o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Na zasadzie art. 3 ust. 1 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt. a i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 62).
ORZEKAM:

Na własność Państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w określonych w załączniku wykazach przedsiębiorstw ogłoszonych w Monitorze Polskim na podstawie zarządzeń Ministra Przemysłu i co do nich nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty w terminie, określonym w §§ 28 i 32 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1947 r.

Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku ulegają przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 
Przedsiębiorstwa objęte drugim wykazem przedsiębiorstw przejmowanych na własność Państwa, ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr. 98, poz. 182 z dnia 30 września 1946 r. na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 sierpnia 1946 r.
Lp. Lp. wykazu Nazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba) Przedmiot przedsiębiorstwa. Uwagi
1 36 Vacum Oil Company. Spółka Akcyjna - Czechowice. Wydobywanie ropy naftowej, gazów ziemnych, przeróbka ropy naftowej oraz dystrybucja produktów naftowych.
2 37 Standard Nobel w Polsce. Spółka Akcyjna w likwidacji - Warszawa Wydobywanie ropy naftowej, gazów ziemnych oraz dystrybucja produktów naftowych.
3 62 L. Fellner i Spółka - Gorlice Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
4 165 Kopalnia Nafty "Fellnerówka" - Kryg Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.

Przedsiębiorstwa objęte szóstym wykazem przedsiębiorstw, przejmowanych na własność Państwa, ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr. 146, poz. 292 z dnia 28 grudnia 1948 r. na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1948 r.

Lp. Lp. wykazu Nazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba) Przedmiot przedsiębiorstwa Uwagi
1 25 Fabryka Kabli. Spółka Akcyjna - Kraków Fabryka przewodów, kabli i przewodów Instalacyjnych.
2 45 "Ericsson". Polska Akcyjna Spółka Elektryczna - Warszawa Produkcja artykułów branży telefonicznej, telegraficznej i radiotechnicznej.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021