Przejęcie przedsiębiorstw na własność Państwa.

M.P.48.44.220
ORZECZENIE Nr 20
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 11 lutego 1948 r.
o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Na zasadzie art. 3 ust. 1 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt. a i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 62).
ORZEKAM:

Na własność Państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w określonych w załączniku wykazach przedsiębiorstw ogłoszonych w Monitorze Polskim na podstawie zarządzeń Ministra Przemysłu i co do nich nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty w terminie, określonym w §§ 28 i 32 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1947 r.

Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku ulegają przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 
Przedsiębiorstwa objęte drugim wykazem przedsiębiorstw przejmowanych na własność Państwa, ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr. 98, poz. 182 z dnia 30 września 1946 r. na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 sierpnia 1946 r.
Lp. Lp. wykazu Nazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba) Przedmiot przedsiębiorstwa. Uwagi
1 36 Vacum Oil Company. Spółka Akcyjna - Czechowice. Wydobywanie ropy naftowej, gazów ziemnych, przeróbka ropy naftowej oraz dystrybucja produktów naftowych.
2 37 Standard Nobel w Polsce. Spółka Akcyjna w likwidacji - Warszawa Wydobywanie ropy naftowej, gazów ziemnych oraz dystrybucja produktów naftowych.
3 62 L. Fellner i Spółka - Gorlice Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.
4 165 Kopalnia Nafty "Fellnerówka" - Kryg Wydobywanie ropy naftowej i gazów ziemnych.

Przedsiębiorstwa objęte szóstym wykazem przedsiębiorstw, przejmowanych na własność Państwa, ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr. 146, poz. 292 z dnia 28 grudnia 1948 r. na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1948 r.

Lp. Lp. wykazu Nazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba) Przedmiot przedsiębiorstwa Uwagi
1 25 Fabryka Kabli. Spółka Akcyjna - Kraków Fabryka przewodów, kabli i przewodów Instalacyjnych.
2 45 "Ericsson". Polska Akcyjna Spółka Elektryczna - Warszawa Produkcja artykułów branży telefonicznej, telegraficznej i radiotechnicznej.

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020