Nadanie odznaczeń w uznaniu zasług, położonych w okresie prac w Zarządzie Miejskim m.st. Warszawy w dziele zabezpieczenia mienia i pracy organizacyjnej.

UCHWAŁA
z dnia 22 lutego 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 22 lutego 1946 r. w uznaniu zasług, położonych w okresie prac w Zarządzie Miejskim m. st. Warszawy w dziele zabezpieczenia mienia i pracy organizacyjnej odznaczeni zostali:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

1. Abramczyk Jan, 2. Balcerzak Józef - pośmiertnie, 3. Brzeziński Edward, 4. Dobrowolski Hieronim, 5. Gajewski Piotr, 6. Góra Jan, 7. inż. Jaszczuk Borys, 8. Jędra Stefan, 9. Kuleszyński Bolesław, 10. Lipiec Tadeusz, 11. kpt. Ładkowski Zygmunt, 12. Popiel Eustachy, 13. Sałata Zygmunt.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Adamkiewicz Marian, 2. Bodalski Aleksander, 3. Dobrowolski Stanisław, 4. Jarosiński Antoni, 5. Bryl Leon, 6. Buchalski Józef, 7. Celiński Bolesław, 8. Cichocki Franciszek, 9. Dobrowolska Stefania, 10. Dubiński Apolinary, 11. Drzewiecki Józef, 12. Piłacki Fabian, 13. Fijałkowski Antoni, 14. Fotek Antoni, 15. Genachow Illa, 16. Górnicki Roman, 17. Grudowski Jan, 18. Kurzela Gwidon, 19. Janicki Romuald, 20. Kalicki Antoni, 21. Kalinowski Antoni, 22. Karpiński Walerian - pośmiertnie, 23. Korczmarczyk Wacław, 24. Kowalski Władysław, 25. Krawczyk Stanisław, 26. Kucharski Tadeusz, 27. Kulesza Franciszek, 28. Łabuszewski Edmund, 29. Łożyński Antoni, 30. Malendowicz Leon, 31. Miłoszewski Franciszek, 32. Mrozek Stanisław, 33. Nowicki Wacław, 34. Odrobina Józef, 35. Orłowski Stanisław, 36. Romanowski Feliks, 37. Rutkowski Eugeniusz, 38. Salach Józef, 39. Śliwiński Stanisław, 40. Smigorzewski Franciszek, 41. Szczygieł Stanisław, 42. Świderski Henryk, 43. Świderski Stefan, 44. Podniesiński Jan, 45. Waszul Bolesław, 46. Wieczorek Wacław, 47. Waczkowska Marcela, 48. Wodnicki Władysław, 49. Wojtowski Tadeusz, 50. Włodarczyk Zygmunt, 51. Wolska Melania, 52. Zimnoch Leopold, 53. Budek Marian, 54. Górski Wincenty, 55. Krulisch Czesław, 56. Kula Aniela, 57. Kula Stanisław, 58. Nowak Andrzej, 59. Nowakowski Zygmunt, 60. Ostrowski Leonard, 61. Rohatyński Franciszek, 62. Sawiński Stanisław, 63. Steciuk Sozont, 64. Stolarski Bronisław, 65. inż. Kąkolewski Przemysław, 66. Kukawski Władysław, 67. Stypułkowski Marian, 68. Dylewicz Feliks, 69. Marzański Aleksander, 70. Zamecki Jan, 71. Sokołowski Bronisław, 72. Jurczak Jan, 73. Jakubowicz Walerian, 74. Mleczko Franciszek, 75. Grochulski Henryk, 76. Sobczak Janina.

BRONZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bogusza Jan, 2. Budzynowski Antoni, 3. Burakowski Władysław, 4. Chołko Stanisław, 5. Czapska Janina, 6. Dąbrowska Stanisława, 7. Dołęgowski Ludwik, 8. Dołowski Jan, 9. Dominiuk Jan, 10. Dudek Stanisław, 11. Goloń Celina, 12. Grabski Jan, 13. Gratkowski Ignacy, 14. Frączek Leon, 15. Grzeszczak Edward, 16. Fit Stefan, 17. Jabłonowski Wacław, 18. Jacak Bronisław, 19. John Edmund, 20. Jóźwikowski Władysław, 21. Karpiński Paweł, 22. Kawecki Antoni, 23. Kazimierczak Jan, 24. Kostrzewa Czesław, 25. Kowalczyk Marian, 26. Korzeniowski Józef, 27. Kowalewski Zbigniew, 28. Krawczyk Henryk, 29. Lendzioszek Stanisław, 30. Leposini Apolinary, 31. Maciejewski Marian, 32. Madej Alojzy, 33. Majewski Bolesław, 34. Makowski Czesław, 35. Minczewski Józef, 36. Misiak Anna, 37. Mróz Mieczysław, 38. Mucko Józef, 39. Muszyński Stefan, 40. Naumiak Jan, 41. Nerkowski Józef, 42. Niedźwiecki Jan, 43. Nowakowski Franciszek, 44. Pawlikiewicz Józef, 45. Penconek Adam, 46. Puławski Kazimierz, 47. Pytkowski Kazimierz, 48. Retkiewicz Józef, 49. Rudziński Mieczysław, 50. Sobczyński Aleksander, 51. Smoliński Stanisław, 52. Sommer Henryka, 53. Sowiński Aleksander, 54. Szczepaniak Stanisława, 55. Szczęsny Henryk, 56. Szelenbaum Aleksander, 57. Walczak Edward, 58. Wielondek Stanisław, 59. Wilińska Maria, 60. Włodarski Kazimierz, 61. Woźniak Aleksander, 62. Wójcik Stefan, 63. Wtorczyk Kazimierz, 64. Zabielski Henryk, 65. Zastawny Paweł, 66. Złotkowski Jan.

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1946.48.91

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Nadanie odznaczeń w uznaniu zasług, położonych w okresie prac w Zarządzie Miejskim m.st. Warszawy w dziele zabezpieczenia mienia i pracy organizacyjnej.
Data aktu: 22/02/1946
Data ogłoszenia: 02/06/1946