Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

Dz.U.UE.C.2013.242.2
Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16; Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9; Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20; Dz.U C 99 z 30.4.2009, s. 7; Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28; Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22; Dz.U C 298 z 8.12.2009, s. 17; Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13; Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 17; Dz.U. C 355 z 29.12.2010, s. 34; Dz.U. C 22 z 22.1.2011, s. 22; Dz.U. C 37 z 5.2.2011, s. 12; Dz.U. C 149 z 20.5.2011, s. 8; Dz.U. C 190 z 30.6.2011, s. 17; Dz.U. C 203 z 9.7.2011, s. 14; Dz.U. C 210 z 16.7.2011, s. 30; Dz.U. C 271 z 14.9.2011, s. 18; Dz.U. C 356 z 6.12.2011, s. 12; Dz.U. C 111 z 18.4.2012, s. 3; Dz.U. C 183 z 23.6.2012, s. 7; Dz.U. C 313 z 17.10.2012, s. 11; Dz.U. C 394 z 20.12.2012, s. 22; Dz.U C 51 z 22.2.2013, s. 9; Dz.U. C 167 z 13.6.2013, s. 9)

(2013/C 242/02)

(Dz.U.UE C z dnia 23 sierpnia 2013 r.)

Publikacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, regularnie aktualizowane informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

CHORWACJA

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

REPUBLIKA CHORWACJI-BOŚNIA I HERCEGOWINA

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów ze służbami kontrolnymi w ruchu drogowym (PKG) 1 :

1) Stara Gradiška;
2) Nova Sela.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów w ruchu drogowym:

1) Županja;
2) Gunja;
3) Slavonski Šamac;
4) Slavonski Brod;
5) Jasenovac;
6) Maljevac;
7) Ličko Petrovo Selo;
8) Strmica;
9) Kamensko;
10) Vinjani Gornji;
11) Vinjani Donji;
12) Gornji Brgat;
13) Klek;
14) Zaton Doli.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów w ruchu kolejowym:

1) Drenovci;
2) Volinja;
3) Ličko Dugo Polje;
4) Slavonski Šamac;
5) Metković.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych w ruchu drogowym:

1) Hrvatska Kostajnica;
2) Užljebić;
3) Aržano;
4) Orah;
5) Čepikuće;
6) Prud;
7) Metković;
8) Mali Prolog;
9) Dvor.

Stałe przejścia graniczne dla małego ruchu granicznego 2 :

1) Pašin Potok;
2) Bogovolja;
3) Lička Kaldrma;
4) Bili Brig;
5) Aržano Pazar;
6) Dvorine;
7) Jovića Most;
8) Sebišina;
9) Slivno;
10) Podprolog;
11) Unka;
12) Vukov Klanac;
13) Imotica;
14) Slano;
15) Hrvatska Dubica;
16) Gabela Polje.

REPUBLIKA CHORWACJI-CZARNOGÓRA

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów ze służbami kontrolnymi w ruchu drogowym (PKG) 3 :

1) Karasovići.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych w ruchu drogowym:

1) Vitaljina.

REPUBLIKA CHORWACJI-WĘGRY

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów w ruchu drogowym:

1) Duboševica;
2) Goričan;
3) Terezino Polje;
4) Donji Miholjac;
5) Gola.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów w ruchu kolejowym:

1) Koprivnica;
2) Kotoriba;
3) Beli Manastir.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych w ruchu drogowym:

1) Goričan II;
2) Baranjsko Petrovo Selo.

REPUBLIKA CHORWACJI-REPUBLIKA SŁOWENII

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów w ruchu drogowym:

1) Macelj;
2) Bregana;
3) Rupa;
4) Plovanija;
5) Kaštel;
6) Požane;
7) Pasjak;
8) Jurovski Brod;
9) Dubrava Križovljanska;
10) Trnovec;
11) Mursko Središće;
12) Prezid;
13) Brod na Kupi;
14) Pribanjci;
15) Razvor;
16) Lupinjak.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów w ruchu kolejowym:

1) Savski Marof;
2) Šapjane;
3) Čakovec;
4) Buzet.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych w ruchu drogowym:

1) Jelovice;
2) Bregana Naselje;
3) Harmica;
4) Mihanović Dol;
5) Miljana;
6) Hum na Sutli;
7) Otok Virje;
8) Bukovje.

Stałe przejścia graniczne dla małego ruchu granicznego 4 :

1) Lucija;
2) Slum;
3) Lipa;
4) Prezid II;
5) Zamost;
6) Blaževci;
7) Prilišće;
8) Pravutina;
9) Obrež;
10) Vivodina;
11) Kašt;
12) Novo Selo Žumberačko;
13) Kraj Donji;
14) Gornji Čemehovec;
15) Draše;
16) Plavić;
17) Luke Poljanske;
18) Mali Tabor;
19) Gornja Voća;
20) Preseka;
21) Sveti Martin na Muri;
22) Čabar;
23) Cvetlin;
24) Banfi.

REPUBLIKA CHORWACJI-REPUBLIKA SERBII

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów ze służbami kontrolnymi w ruchu drogowym (PKG) 5 :

1) Bajakovo.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów w ruchu drogowym:

1) Batina;
2) Erdut;
3) Ilok;
4) Principovac;
5) Tovarnik;
6) Principanovac II;
7) Ilok II.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów w ruchu kolejowym:

1) Tovarnik;
2) Erdut.

RZECZNE PRZEJŚCIA GRANICZNE

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów w transporcie rzecznym:

1) Osijek;
2) Slavonski Brod;
3) Sisak;
4) Vukovar.

MORSKIE PRZEJŚCIA GRANICZNE

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów ze służbami kontrolnymi w ruchu morskim (PKG) 6 :

1) Rijeka;
2) Ploče.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów w ruchu morskim:

1) Zadar;
2) Szybenik;
3) Split;
4) Dubrownik;
5) Raša-Bršica.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych w ruchu morskim:

1) Umag;
2) Poreč;
3) Rovinj;
4) Pula;
5) Mali Lošinj;
6) Korčula;
7) Ubli.

Sezonowe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych w ruchu morskim:

1) Umag-ACI Marina;
2) Novigrad;
3) Sali;
4) Božava;
5) Primošten;
6) Komiža;
7) Hvar;
8) Vis;
9) Stari Grad na wyspie Hvar;
10) Vela Luka;
11) Cavtat.

LOTNICZE PRZEJŚCIA GRANICZNE

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów ze służbami kontrolnymi w ruchu powietrznym (PKG) 7 :

1) Zagrzeb.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych i towarów w ruchu powietrznym:

1) Pula;
2) Rijeka;
3) Zadar;
4) Split;
5) Dubrownik;
6) Osijek.

Stałe przejścia graniczne dla międzynarodowego przewozu podróżnych w ruchu powietrznym:

1) Mali Lošinj;
2) Brač.

Uwaga:

Stałe lotnicze przejście graniczne: przejście graniczne otwarte całodobowo.
Sezonowe przejście graniczne: przejście graniczne otwarte od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października (w przypadku gdy wielkanocna przerwa świąteczna rozpoczyna się przed dniem 1 kwietnia, takie przejście graniczne musi zostać otwarte 7 dni przed wielkanocną przerwą świąteczną).

WĘGRY

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 229 z 23.9.2009

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

WĘGRY-CHORWACJA

Granice lądowe

1) Barcs-Terezino Polje;
2) Beremend-Baranjsko Petrovo Selo;
3) Berzence-Gola;
4) Drávaszabolcs-Donji Miholjac;
5) Drávaszabolcs (rzeczne, na wniosek)(*);
6) Gyékényes-Koprivnica (kolejowe);
7) Letenye-Goričan I;
8) Letenye-Goričan II (autostrada);
9) Magyarboly-Beli Manastir (kolejowe);
10) Mohács (rzeczne);
11) Murakeresztúr-Kotoriba (kolejowe);
12) Udvar-Dubosevica.

______

(*) 7.00-19.00.

WĘGRY-SERBIA

Granice lądowe

1) Ásotthalom-Backi Vinograd(*);
2) Bácsalmás-Bajmok(*);
3) Hercegszántó-Bački Breg;
4) Kelebia-Subotica (kolejowe);
5) Mohács (rzeczne);
6) Röszke-Horgoš (autostrada);
7) Röszke-Horgoš (autostrada);
8) Szeged (rzeczne)(*);
9) Tiszasziget-Djala (Gyála)(*);
10) Tompa-Kelebija.

______

(*) 7.00-19.00.

WĘGRY-RUMUNIA

Granice lądowe

1) Ágerdómajor (Tiborszállás)-Carei (kolejowe);
2) Ártánd-Bors;
3) Battonya-Turnu;
4) Biharkeresztes-Episcopia Bihorului (kolejowe);
5) Csengersima-Petea;
6) Gyula-Vărsand;
7) Kiszombor-Cenad;
8) Kötegyán-Salonta (kolejowe);
9) Létavértes-Săcuieni(*);
10) Lökösháza-Curtici (kolejowe);
11) Méhkerék-Salonta;
12) Nagylak-Nădlac;
13) Nyírábrány-Valea Lui Mihai (kolejowe);
14) Nyírábrány-Valea Lui Mihai;
15) Vállaj-Urziceni.

______

(*) 6.00-22.00.

WĘGRY-UKRAINA

Granice lądowe

1) Barabás-Kosino(*);
2) Beregsurány-Luzhanka;
3) Eperjeske-Salovka (kolejowe);
4) Lónya-Dzvinkove(**);
5) Tiszabecs-Vylok;
6) Záhony-Ćop (kolejowe);
7) Záhony-Ćop.

______

(*) 7.00-19.00.

(**) 8.00-16.00.

Granice powietrzne

Międzynarodowe porty lotnicze:

1) Budapest Nemzetközi Repülótér;
2) Debrecen Repülótér;
3) Sármellék.

Lądowiska (wyłącznie na wniosek):

1) Békéscsaba;
2) Budaörs;
3) Fertószentmiklós;
4) Gyór-Pér;
5) Kecskemét;
6) Nyíregyháza;
7) Pápa;
8) Pécs-Pogány;
9) Siófok-Balatonkiliti;
10) Szeged;
11) Szolnok.

RUMUNIA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 77 z 5.4.2007

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Granice powietrzne

1) Henri Coandă Bucharest(*);
2) Cluj-Napoca(*);
3) Sibiu(*);
4) Traian Vuia Timisoara(*);
5) Transilvania Târgu Mures(*);
6) George Enescu Bacău(*);
7) Mihail Kogălniceanu Constanta(*);
8) Satu Mare(**);
9) Suceava(**);
10) Iasi(**);
11) Arad(**);
12) Baia Mare(**);
13) Craiova(**);
14) Tulcea(**);
15) Aurel Vlaicu Bucharest Băneasa(***);
16) Oradea(***).

______

(*) Zaklasyfikowany jako międzynarodowy port lotniczy.

(**) Zaklasyfikowany jako port lotniczy otwarty dla ruchu międzynarodowego.

(***) Dotychczas niezaklasyfikowany 8 .

Granice morskie

1) Constanț a;
2) Constanț a Sud-Agigea;
3) Mangalia;
4) Midia.

Porty na rzece Dunaj

1) Sulina(*);
2) Tulcea(*);
3) Galaț i(*);
4) Brăila(**);
5) Cernavodă(**);
6) Călăraș i;
7) Olteniț a;
8) Giurgiu;
9) Zimnicea;
10) Turnu Magurele;
11) Corabia;
12) Bechet;
13) Calafat;
14) Orș ova;
15) Drobeta Turnu Severin;
16) Moldova Veche.

______

(*) Porty morskie Dunaju.

(**) Porty rzeczne Dunaju.

Granice lądowe

Węgry:

1) Petea, drogowe;
2) Urziceni, drogowe;
3) Carei, drogowe;
4) Valea lui Mihai, kolejowe i drogowe;
5) Săcuieni, drogowe;
6) Bors, drogowe;
7) Episcopia Bihor, drogowe;
8) Salonta, kolejowe i drogowe;
9) Vărsand, drogowe;
10) Curtici, kolejowe;
11) Turnu, drogowe;
12) Nădlac, drogowe;
13) Cenad, drogowe;
14) Tudor Vladimirescu, drogowe (RO-LA).

Bułgaria:

1) Giurgiu, kolejowe i drogowe;
2) Ostrov, drogowe;
3) Negru Vodă, kolejowe i drogowe;
4) Vama Veche, drogowe;
5) Calafat, kolejowe i drogowe.

Serbia:

1) Jimbolia, kolejowe i drogowe;
2) Stamora Moravita, kolejowe i drogowe;
3) Naidas, drogowe;
4) Portile de Fier I, drogowe;
5) Portile de Fier II, drogowe.

Mołdawia:

1) Galati, kolejowe i drogowe;
2) Oancea, drogowe;
3) Fălciu, kolejowe;
4) Albita, drogowe;
5) Iasi (Ungheni), kolejowe;
6) Sculeni, drogowe;
7) Stânca, drogowe;
8) Rădăuti Prut, drogowe.

Ukraina:

1) Siret, drogowe;
2) Vicsani, kolejowe;
3) Valea Viseului, kolejowe;
4) Câmpulung la Tisa, kolejowe;
5) Halmeu, kolejowe i drogowe;
6) Sighetul Marmatiei, drogowe.
1 Punkt kontroli granicznej.
2 Czynne codziennie od godz. 6.00 do godz. 22.00.
3 Porównaj: przypis 1.
4 Porównaj: przypis 2.
5 Porównaj: przypis 1.
6 Porównaj: przypis 1.
7 Porównaj: przypis 1.
8 Krajowe ramy prawne w dziedzinie lotnictwa cywilnego przewidują, że począwszy od dnia zniesienia kontroli na granicach powietrznych, loty międzynarodowe będą mogły być obsługiwane wyłącznie w międzynarodowych portach lotniczych i jedynie sporadycznie w portach lotniczych otwartych dla ruchu międzynarodowego. Porty lotnicze, które nie zostały poddane procedurze certyfikacji, nie otrzymają zezwolenia na obsługę lotów do/z państw trzecich.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę poszerzającą wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

Od 1 kwietnia zmienią się warunki nabywania nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Ustawa "lokal za grunt" została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. O zbyciu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości rozstrzygać ma rada gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.01.2021
Ustawa uchwalona - pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu

Piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście, ale jednocześnie przy przechodzeniu przez jezdnię obowiązywał będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych – do 50 km/h. Zakazana ma być też jazda na tzw. „zderzaku” na autostradach i drogach ekspresowych.

Krzysztof Sobczak 21.01.2021
Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.C.2013.242.2

Rodzaj: Informacja
Tytuł: Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).
Data aktu: 23/08/2013
Data ogłoszenia: 23/08/2013