Zmiana ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

USTAWA
z dnia 9 maja 2024 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
w pkt 34:
w art. 145l:
––
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W okresie od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 lipca 2026 r. podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych dokonujący czynności dokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3, w tym paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury, mogą wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej.",

––
w ust. 2 wyrazy "od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 lipca 2026 r.",
w art. 145m wyrazy "od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 lipca 2026 r.",
b)
uchyla się pkt 35;
2)
w art. 13 wyrazy "po dniu 30 czerwca 2024 r." zastępuje się wyrazami "po dniu 31 stycznia 2026 r.";
3)
w art. 17 wyrazy "od dnia 1 stycznia 2025 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 1 sierpnia 2026 r.";
4)
użyte w art. 18 w ust. 2, w art. 19 w ust. 2 oraz w art. 20 w ust. 2 wyrazy "od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy." zastępuje się wyrazami "od dnia 1 lipca 2024 r.";
5)
w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W latach 2026-2035 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym związanym z Krajowym Systemem e-Faktur wynosi 575,4 mln zł, w tym w:

1) 2026 r. - 13,1 mln zł;

2) 2027 r. - 17,8 mln zł;

3) 2028 r. - 45,1 mln zł;

4) 2029 r. - 110,8 mln zł;

5) 2030 r. - 62,4 mln zł;

6) 2031 r. - 69,8 mln zł;

7) 2032 r. - 64,1 mln zł;

8) 2033 r. - 64,1 mln zł;

9) 2034 r. - 64,1 mln zł;

10) 2035 r. - 64,1 mln.";

6)
w art. 23:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "z dniem 1 lipca 2024 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 1 lutego 2026 r.",
b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) art. 1 pkt 7 lit. e, pkt 13 lit. b w zakresie art. 106h ust. 2 i 4, pkt 24 w zakresie art. 106ni ust. 1-3 i 5-7 i pkt 30, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2026 r.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Zmiany w prawie

Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.

Robert Horbaczewski 21.06.2024
Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024