Specjalny obszar ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013 2 ), obejmujący obszar 156,63 ha, położony w województwie śląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRANICZNY MEANDER ODRY (PLH240013)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 230326,46 452701,07
2 230326,46 452701,08
3 230327,27 452722,64
4 230328,35 452729,34
5 230330,21 452740,89
6 230332,47 452747,88
7 230333,28 452750,39
8 230335,33 452754,04
9 230338,48 452759,62
10 230341,88 452765,69
11 230344,01 452769,51
12 230344,02 452769,51
13 230354,69 452785,00
14 230360,61 452790,81
15 230368,75 452798,79
16 230373,82 452802,07
17 230385,67 452809,78
18 230393,00 452814,29
19 230398,66 452817,96
20 230413,46 452827,57
21 230419,83 452830,67
22 230425,28 452836,57
23 230430,35 452842,05
24 230441,80 452850,73
25 230470,12 452870,16
26 230491,95 452888,33
27 230512,02 452908,96
28 230514,14 452911,87
29 230520,93 452921,23
30 230529,08 452930,15
31 230537,42 452939,71
32 230542,33 452952,02
33 230543,07 452953,89
34 230546,40 452968,32
35 230544,73 452985,81
36 230544,66 453004,57
37 230544,66 453004,57
38 230546,15 453020,84
39 230545,87 453029,65
40 230545,75 453033,25
41 230545,80 453035,63
42 230546,06 453047,30
43 230545,27 453063,84
44 230543,37 453067,91
45 230540,83 453073,33
46 230534,50 453095,21
47 230531,86 453104,43
48 230527,87 453115,71
49 230523,20 453123,48
50 230519,20 453130,13
51 230519,04 453130,30
52 230510,54 453139,85
53 230504,09 453146,39
54 230498,97 453151,58
55 230483,26 453164,10
56 230470,27 453167,59
57 230456,75 453171,21
58 230425,09 453179,98
59 230413,48 453181,23
60 230393,57 453185,92
61 230380,22 453189,75
62 230370,45 453192,67
63 230364,41 453194,47
64 230351,17 453197,65
65 230337,28 453202,32
66 230332,73 453202,87
67 230332,73 453202,87
68 230317,40 453208,57
69 230311,62 453210,76
70 230307,96 453212,13
71 230289,89 453218,69
72 230263,39 453230,66
73 230241,67 453238,14
74 230218,43 453249,26
75 230207,71 453253,53
76 230201,61 453255,96
77 230195,76 453256,11
78 230184,01 453260,02
79 230173,93 453263,28
80 230167,22 453266,56
81 230157,99 453271,10
82 230157,98 453271,10
83 230152,01 453273,29
84 230144,51 453276,56
85 230128,08 453288,39
86 230116,25 453296,84
87 230112,92 453300,62
88 230109,31 453304,71
89 230106,31 453309,87
90 230102,21 453315,61
91 230100,39 453316,82
92 230099,12 453317,67
93 230089,97 453330,81
94 230089,97 453330,82
95 230078,34 453351,56
96 230076,72 453354,99
97 230067,37 453374,63
98 230058,44 453393,01
99 230052,34 453407,55
100 230043,87 453422,92
101 230036,02 453439,88
102 230023,99 453459,33
103 230015,49 453469,66
104 230012,66 453472,18
105 230006,58 453477,60
106 229999,72 453482,19
107 229996,12 453484,59
108 229987,67 453487,84
109 229987,67 453487,84
110 229981,24 453488,69
111 229971,70 453491,06
112 229971,70 453491,07
113 229970,64 453491,54
114 229969,07 453492,25
115 229967,96 453492,31
116 229965,44 453492,43
117 229953,70 453491,85
118 229945,35 453489,95
119 229938,42 453488,01
120 229936,70 453487,42
121 229934,17 453486,70
122 229932,26 453485,90
123 229925,56 453483,12
124 229922,03 453481,88
125 229920,74 453481,43
126 229917,55 453479,67
127 229905,06 453472,75
128 229887,57 453462,73
129 229884,93 453461,22
130 229858,33 453443,76
131 229857,05 453442,64
132 229846,52 453433,29
133 229843,96 453430,40
134 229843,96 453430,40
135 229840,32 453423,35
136 229835,29 453415,64
137 229832,08 453410,72
138 229829,40 453404,65
139 229826,84 453398,87
140 229824,24 453390,71
141 229824,24 453390,71
142 229820,66 453387,94
143 229817,69 453372,41
144 229815,18 453353,14
145 229815,18 453353,13
146 229817,36 453333,90
147 229819,97 453312,84
148 229822,26 453306,65
149 229827,63 453292,17
150 229830,24 453287,47
151 229832,63 453283,17
152 229836,91 453270,93
153 229844,74 453255,71
154 229848,39 453250,72
155 229851,16 453246,95
156 229852,37 453245,17
157 229862,15 453230,67
158 229867,09 453223,37
159 229869,87 453219,05
160 229873,56 453213,33
161 229880,17 453201,91
162 229890,21 453182,73
163 229890,21 453182,72
164 229901,69 453158,60
165 229912,94 453134,30
166 229914,15 453131,68
167 229921,12 453111,17
168 229925,30 453099,56
169 229929,56 453087,73
170 229935,02 453063,60
171 229938,88 453047,55
172 229940,53 453032,12
173 229941,03 453020,63
174 229938,99 453009,50
175 229938,88 453008,89
176 229938,67 453008,29
177 229936,92 453003,21
178 229935,78 452999,28
179 229935,78 452999,28
180 229933,57 452983,46
181 229933,65 452974,96
182 229935,96 452968,58
183 229938,95 452966,97
184 229939,38 452963,06
185 229940,88 452949,39
186 229942,20 452936,29
187 229943,05 452927,84
188 229943,12 452922,13
189 229943,31 452907,76
190 229943,40 452887,45
191 229943,44 452880,75
192 229939,98 452861,80
193 229938,16 452851,80
194 229931,35 452837,03
195 229931,35 452837,02
196 229922,94 452814,23
197 229922,93 452814,23
198 229920,15 452800,85
199 229919,54 452798,08
200 229917,82 452790,16
201 229908,50 452777,35
202 229904,96 452774,18
203 229898,62 452768,51
204 229896,00 452766,37
205 229893,64 452764,43
206 229886,25 452758,40
207 229884,74 452757,16
208 229873,73 452748,69
209 229868,28 452745,06
210 229859,96 452739,51
211 229855,90 452735,70
212 229855,89 452735,70
213 229852,10 452733,57
214 229851,99 452733,48
215 229848,05 452730,27
216 229837,88 452724,20
217 229831,30 452720,25
218 229812,84 452711,37
219 229791,85 452702,13
220 229771,56 452694,30
221 229771,56 452694,30
222 229751,32 452688,23
223 229744,91 452687,97
224 229742,69 452687,76
225 229739,87 452687,49
226 229735,28 452685,70
227 229728,98 452685,28
228 229725,61 452685,05
229 229716,32 452685,19
230 229705,75 452685,34
231 229685,17 452688,81
232 229665,28 452694,54
233 229661,29 452694,61
234 229661,29 452694,61
235 229644,12 452701,61
236 229630,71 452707,95
237 229617,34 452717,96
238 229611,76 452722,13
239 229594,79 452737,55
240 229585,47 452748,72
241 229584,72 452749,54
242 229574,81 452760,34
243 229568,32 452773,13
244 229564,17 452781,31
245 229562,80 452783,98
246 229562,35 452791,83
247 229564,42 452792,89
248 229567,20 452801,97
249 229564,72 452808,68
250 229560,92 452818,95
251 229560,02 452827,24
252 229560,77 452832,62
253 229560,77 452832,63
254 229561,85 452836,30
255 229562,06 452849,52
256 229561,26 452864,63
257 229560,38 452880,26
258 229559,33 452903,10
259 229558,71 452918,98
260 229558,51 452924,10
261 229558,13 452927,83
262 229557,34 452935,50
263 229556,99 452941,59
264 229554,13 452952,78
265 229552,06 452965,02
266 229548,10 452980,27
267 229542,59 452993,37
268 229529,34 453042,12
269 229510,31 453112,07
270 229499,69 453145,91
271 229492,61 453168,44
272 229449,15 453235,37
273 229443,23 453249,86
274 229432,60 453275,91
275 229422,04 453311,71
276 229407,62 453337,81
277 229398,04 453348,30
278 229387,19 453360,18
279 229365,42 453366,87
280 229359,10 453366,05
281 229345,68 453364,31
282 229324,72 453354,38
283 229313,66 453336,17
284 229308,09 453298,71
285 229309,35 453289,24
286 229310,31 453282,03
287 229317,08 453268,08
288 229320,91 453260,16
289 229320,92 453260,15
290 229323,75 453255,56
291 229351,89 453209,93
292 229366,88 453185,61
293 229374,03 453174,03
294 229390,43 453067,66
295 229393,36 453048,64
296 229387,73 453018,78
297 229375,12 452993,03
298 229360,86 452977,39
299 229360,85 452977,39
300 229337,12 452941,88
301 229289,66 452909,44
302 229233,21 452870,88
303 229224,25 452868,69
304 229214,85 452866,41
305 229194,81 452859,47
306 229171,91 452852,28
307 229171,90 452852,28
308 229135,96 452837,15
309 229135,96 452837,15
310 229113,55 452827,22
311 229087,68 452813,35
312 229072,14 452804,93
313 229072,14 452804,93
314 229047,79 452790,10
315 229024,92 452776,56
316 229024,91 452776,56
317 229008,77 452766,09
318 228997,13 452761,72
319 228969,54 452745,62
320 228953,59 452735,22
321 228939,77 452726,76
322 228933,70 452720,25
323 228924,26 452709,59
324 228922,41 452707,51
325 228922,41 452707,51
326 228915,20 452693,12
327 228914,22 452676,14
328 228916,02 452662,95
329 228914,13 452648,13
330 228915,61 452636,36
331 228920,04 452619,82
332 228927,83 452607,57
333 228934,19 452600,22
334 228939,76 452593,76
335 228950,83 452582,61
336 228957,08 452576,32
337 228974,20 452555,20
338 228987,84 452542,98
339 228987,85 452542,97
340 229007,40 452524,21
341 229013,38 452517,00
342 229013,95 452516,31
343 229013,95 452516,31
344 229027,21 452500,36
345 229035,64 452486,29
346 229039,41 452480,01
347 229039,41 452480,00
348 229044,40 452470,87
349 229047,66 452462,21
350 229050,50 452454,71
351 229054,30 452442,59
352 229054,61 452441,59
353 229054,61 452441,59
354 229056,18 452432,69
355 229057,99 452417,02
356 229057,60 452404,49
357 229056,64 452383,65
358 229054,41 452371,22
359 229053,33 452346,22
360 229051,45 452334,72
361 229051,05 452320,17
362 229050,58 452303,93
363 229050,58 452303,93
364 229051,13 452292,44
365 229051,12 452281,85
366 229052,53 452278,41
367 229052,53 452278,40
368 229057,66 452260,03
369 229061,25 452247,26
370 229062,89 452241,44
371 229068,97 452229,84
372 229074,91 452218,50
373 229086,78 452202,17
374 229092,10 452193,98
375 229100,33 452185,83
376 229103,24 452182,95
377 229103,25 452182,95
378 229111,87 452177,11
379 229122,41 452169,64
380 229130,49 452166,73
381 229135,04 452165,10
382 229147,10 452161,71
383 229148,50 452161,32
384 229164,43 452163,55
385 229176,40 452167,61
386 229178,32 452168,05
387 229185,95 452169,83
388 229201,90 452172,65
389 229211,42 452170,62
390 229217,66 452172,15
391 229226,05 452174,21
392 229289,59 452196,54
393 229294,30 452200,02
394 229311,60 452206,23
395 229328,16 452209,05
396 229339,19 452210,94
397 229348,55 452210,58
398 229365,74 452209,92
399 229395,72 452200,57
400 229395,73 452200,57
401 229409,09 452192,92
402 229415,22 452189,41
403 229429,14 452180,81
404 229441,64 452168,46
405 229445,35 452164,80
406 229457,04 452149,76
407 229457,04 452149,75
408 229463,39 452138,78
409 229463,40 452138,78
410 229469,71 452130,77
411 229471,24 452129,07
412 229474,32 452125,68
413 229477,34 452120,38
414 229478,16 452118,96
415 229477,95 452118,33
416 229476,94 452115,25
417 229486,50 452100,90
418 229491,16 452081,15
419 229496,10 452052,57
420 229494,19 452036,97
421 229493,16 452028,58
422 229494,06 452026,97
423 229494,15 452026,80
424 229492,03 452016,63
425 229487,52 452012,71
426 229483,79 452009,47
427 229477,67 451988,33
428 229475,63 451986,34
429 229473,78 451983,02
430 229471,99 451973,29
431 229469,98 451962,31
432 229468,65 451955,97
433 229462,61 451948,17
434 229453,19 451940,52
435 229453,19 451940,52
436 229450,95 451938,57
437 229437,34 451931,65
438 229426,43 451925,30
439 229418,69 451921,58
440 229410,98 451920,19
441 229405,17 451919,15
442 229402,99 451918,60
443 229401,75 451918,29
444 229390,19 451915,39
445 229381,02 451915,23
446 229358,03 451913,71
447 229353,82 451915,95
448 229353,53 451915,99
449 229333,25 451918,77
450 229319,06 451919,29
451 229313,67 451925,53
452 229304,15 451924,86
453 229304,15 451924,86
454 229295,18 451925,82
455 229270,68 451933,12
456 229270,67 451933,12
457 229254,35 451940,22
458 229238,35 451949,98
459 229229,46 451951,98
460 229226,28 451952,69
461 229201,85 451960,94
462 229197,34 451960,96
463 229191,76 451960,97
464 229181,05 451964,33
465 229171,72 451968,52
466 229161,81 451970,13
467 229148,34 451971,75
468 229136,44 451970,58
469 229136,44 451970,58
470 229115,66 451968,04
471 229104,63 451966,28
472 229093,63 451997,28
473 229082,99 451997,69
474 229071,46 451998,12
475 229056,26 451999,76
476 229056,25 451999,76
477 229046,59 452000,44
478 229033,46 452002,13
479 229011,81 452002,66
480 228996,64 452004,24
481 228979,84 452001,41
482 228979,84 452001,41
483 228969,17 452001,80
484 228959,18 452001,13
485 228956,59 452000,95
486 228933,99 451996,30
487 228918,52 451995,62
488 228889,35 451988,53
489 228876,85 451982,62
490 228869,56 451977,94
491 228861,96 451974,76
492 228860,13 451974,24
493 228856,10 451973,08
494 228817,49 451964,24
495 228808,02 451963,96
496 228787,17 451963,35
497 228787,51 451916,88
498 228814,39 451875,80
499 228816,63 451798,89
500 228818,87 451757,82
501 228907,73 451766,78
502 229024,23 451774,99
503 229115,33 451795,16
504 229169,84 451819,05
505 229231,07 451831,75
506 229302,01 451831,75
507 229376,69 451839,21
508 229455,10 451866,84
509 229503,63 451898,21
510 229535,00 451910,15
511 229568,60 451906,42
512 229629,09 451898,95
513 229683,60 451901,94
514 229741,10 451943,01
515 229775,45 451977,36
516 229809,05 452039,34
517 229832,95 452106,55
518 229838,17 452208,10
519 229872,52 452261,12
520 229908,37 452356,71
521 229932,26 452396,28
522 229989,76 452433,62
523 230028,59 452453,04
524 230086,09 452459,76
525 230134,63 452426,15
526 230170,47 452372,39
527 230201,84 452284,27
528 230222,75 452194,66
529 230257,84 452108,04
530 230302,65 452059,50
531 230356,41 452007,98
532 230389,27 451981,84
533 230488,59 451952,72
534 230587,16 451932,56
535 230661,08 451927,33
536 230702,16 451934,05
537 230772,35 451996,78
538 230805,21 452025,90
539 230844,04 452046,81
540 230917,22 452062,49
541 230968,74 452072,94
542 231029,98 452075,18
543 231080,75 452079,66
544 231137,51 452086,39
545 231174,84 452110,28
546 231181,56 452137,16
547 231212,18 452165,54
548 231214,42 452198,40
549 231224,13 452209,60
550 231228,34 452221,31
551 231221,62 452222,74
552 231199,86 452227,86
553 231172,89 452235,07
554 231156,27 452238,47
555 231135,83 452242,64
556 231130,37 452247,54
557 231122,34 452249,19
558 231103,75 452252,99
559 231096,17 452254,36
560 231094,43 452254,68
561 231089,73 452253,01
562 231084,12 452257,62
563 231069,12 452260,92
564 231057,00 452262,43
565 231054,07 452259,69
566 231052,24 452257,97
567 231052,24 452257,97
568 231048,61 452260,83
569 231042,99 452264,22
570 231038,24 452264,07
571 231033,67 452263,92
572 231021,98 452264,23
573 231020,89 452263,95
574 231018,37 452263,28
575 231013,86 452260,73
576 231013,29 452261,18
577 231010,76 452263,16
578 231001,31 452264,31
579 230989,79 452264,55
580 230973,18 452263,54
581 230966,62 452261,52
582 230966,61 452261,52
583 230966,61 452261,52
584 230956,69 452261,85
585 230950,91 452261,26
586 230941,31 452260,26
587 230922,02 452258,08
588 230922,02 452258,08
589 230908,93 452258,01
590 230903,44 452259,68
591 230900,83 452259,20
592 230892,60 452257,70
593 230886,91 452256,66
594 230853,58 452255,58
595 230822,69 452253,36
596 230813,30 452252,69
597 230803,31 452251,95
598 230771,85 452249,62
599 230752,98 452248,61
600 230720,02 452242,28
601 230707,48 452239,72
602 230690,87 452236,32
603 230670,93 452232,63
604 230662,98 452231,16
605 230644,36 452231,58
606 230637,37 452232,66
607 230605,39 452237,57
608 230591,27 452239,59
609 230588,48 452239,99
610 230580,01 452243,02
611 230564,14 452248,69
612 230531,85 452269,04
613 230508,59 452287,57
614 230508,58 452287,58
615 230487,97 452314,89
616 230473,83 452340,01
617 230469,13 452351,03
618 230466,86 452356,36
619 230461,62 452373,71
620 230458,10 452380,50
621 230455,54 452385,61
622 230453,53 452389,63
623 230446,42 452403,74
624 230443,27 452409,99
625 230442,51 452411,49
626 230432,19 452434,23
627 230428,55 452443,04
628 230421,12 452454,20
629 230415,81 452462,17
630 230403,23 452480,82
631 230390,35 452493,07
632 230379,61 452511,90
633 230373,24 452523,08
634 230366,88 452535,53
635 230357,27 452559,31
636 230348,63 452583,95
637 230337,96 452618,97
638 230336,28 452625,97
639 230331,80 452644,61
640 230328,06 452671,41
641 230326,46 452701,07
_____________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRANICZNY MEANDER ODRY (PLH240013)

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRANICZNY MEANDER ODRY (PLH240013)

Lp. Kod Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
3 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
4 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRANICZNY MEANDER ODRY (PLH240013)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U.poz.2726).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.

Robert Horbaczewski 21.06.2024
Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024