Zniesienie niektórych pełnomocników Rządu.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 2024 r.
w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się:
1)
Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie;
2)
Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego;
3)
Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego;
5)
Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
6)
Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym;
7)
Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych;
8)
Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej;
9)
Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego;
10)
Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej;
11)
Pełnomocnika Rządu do spraw praw człowieka;
12)
Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą;
13)
Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii;
14)
Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej;
15)
Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa;
16)
Pełnomocnika Rządu do spraw Inicjatywy Trójmorza;
17)
Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego;
18)
Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki;
19)
Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej;
20)
Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu;
21)
Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego;
22)
Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy;
23)
Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich;
24)
Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki;
25)
Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej;
26)
Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży;
27)
Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich;
28)
Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945;
29)
Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznych Inwestycji Zagranicznych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.
§  2. 
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie (Dz. U. poz. 436);
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 37);
3)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1546);
4)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego (Dz. U. poz. 563);
5)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1790);
6)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym (Dz. U. poz. 131);
7)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 414);
8)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 82);
9)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. poz. 1434);
10)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 521);
11)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw praw człowieka (Dz. U. poz. 2413);
12)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą (Dz. U. poz. 2440);
13)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 2000);
14)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej (Dz. U. poz. 1631);
15)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa (Dz. U. poz. 1703);
16)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Inicjatywy Trójmorza (Dz. U. poz. 1737);
17)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego (Dz. U. poz. 1865);
18)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 1926);
19)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej (Dz. U. poz. 2015);
20)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu (Dz. U. poz. 2190);
21)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego (Dz. U. poz. 277);
22)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy (Dz. U. poz. 721);
23)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich (Dz. U. poz. 829);
24)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 945);
25)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1163);
26)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży (Dz. U. poz. 1563);
27)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich (Dz. U. poz. 2125);
28)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945 (Dz. U. poz. 2195);
29)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznych Inwestycji Zagranicznych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2384).
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024