Uzupełnienie obwieszczenia z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 kwietnia 2024 r.
uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju

Na podstawie art. 477 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, na podstawie danych zawartych w obwieszczeniach komisarzy wyborczych, zbiorcze wyniki ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Rozdział  1

Dane zbiorcze

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1489 kandydatów, w tym w 7 gminach i miastach, w których w ponownym głosowaniu brał udział jeden kandydat.

2. Uprawnionych do głosowania było 12 051 596 osób, w tym 1935 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5 311 394 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 310 432 wyborców, tj. 44,06 % uprawnionych do głosowania.

6. Głosów ważnych oddano 5 269 205, to jest 99,22 % ogólnej liczby głosów oddanych.

7. Głosów nieważnych oddano 41 227, to jest 0,78 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch kandydatów albo postawienia znaku "X" jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 20 557, to jest 49,86 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku "X" ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 20 670, to jest 50,14 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział  2

Wyniki wyborów

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 569 wójtów, burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców, z tego:

a) 330 wójtów,

b) 239 burmistrzów;

2) 179 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, z tego:

a) 11 wójtów,

b) 108 burmistrzów,

c) 60 prezydentów miast.

2. Wybrano łącznie 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 569 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 179 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.617

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Uzupełnienie obwieszczenia z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju.
Data aktu: 22/04/2024
Data ogłoszenia: 23/04/2024