Granica portu morskiego w Ustce.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w sprawie granicy portu morskiego w Ustce

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Granicę portu morskiego w Ustce stanowi linia łącząca kolejno ponumerowane punkty graniczne o numerach od 1 do 285.
§  2. 
Wykaz współrzędnych punktów granicznych granicy portu morskiego w Ustce, o których mowa w § 1, w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762), jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Granica portu morskiego w Ustce jest oznaczona na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Ustce od strony lądu (Dz. U. poz. 1990).
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH GRANICY PORTU MORSKIEGO W USTCE

Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°35'0,3824"N 16°51'21,5179"E
2 54°35'0,1165"N 16°51'21,9246"E
3 54°34'59,4929"N 16°51'22,8570"E
4 54°34'58,6822"N 16°51'23,6622"E
5 54°34'58,9802"N 16°51'24,5559"E
6 54°34'58,9118"N 16°51'24,6470"E
7 54°34'58,8981"N 16°51'24,6668"E
8 54°34'58,8537"N 16°51'24,7316"E
9 54°34'58,6262"N 16°51'24,3108"E
10 54°34'58,4182"N 16°51'24,5466"E
11 54°34'58,2720"N 16°51'24,6958"E
12 54°34'58,2497"N 16°51'24,7824"E
13 54°34'58,1824"N 16°51'25,0249"E
14 54°34'58,1154"N 16°51'25,2272"E
15 54°34'58,0276"N 16°51'25,4524"E
16 54°34'57,9375"N 16°51'25,6371"E
17 54°34'57,8243"N 16°51'25,8357"E
18 54°34'57,6752"N 16°51'26,0453"E
19 54°34'57,5991"N 16°51'26,1433"E
20 54°34'57,4388"N 16°51'26,3215"E
21 54°34'57,3225"N 16°51'26,4439"E
22 54°34'57,1556"N 16°51'26,6145"E
23 54°34'56,9880"N 16°51'26,7801"E
24 54°34'56,8184"N 16°51'26,9408"E
25 54°34'56,7248"N 16°51'27,0270"E
26 54°34'56,5336"N 16°51'27,1977"E
27 54°34'56,4017"N 16°51'27,3089"E
28 54°34'56,2432"N 16°51'27,4425"E
29 54°34'56,1254"N 16°51'27,5377"E
30 54°34'55,9908"N 16°51'27,6406"E
31 54°34'55,9070"N 16°51'27,7025"E
32 54°34'55,7072"N 16°51'27,8439"E
33 54°34'55,5892"N 16°51'27,9252"E
34 54°34'55,2601"N 16°51'28,1438"E
35 54°34'55,0948"N 16°51'28,2537"E
36 54°34'55,0193"N 16°51'28,3042"E
37 54°34'54,8657"N 16°51'28,4082"E
38 54°34'54,7490"N 16°51'28,4850"E
39 54°34'54,5832"N 16°51'28,5971"E
40 54°34'54,4665"N 16°51'28,6738"E
41 54°34'54,3074"N 16°51'28,7813"E
42 54°34'53,8703"N 16°51'29,0770"E
43 54°34'53,8301"N 16°51'29,1087"E
44 54°34'53,7917"N 16°51'29,1443"E
45 54°34'53,7327"N 16°51'29,2061"E
46 54°34'53,5704"N 16°51'29,3816"E
47 54°34'53,5179"N 16°51'29,4388"E
48 54°34'53,4578"N 16°51'29,5156"E
49 54°34'53,4081"N 16°51'29,5977"E
50 54°34'53,3736"N 16°51'29,6789"E
51 54°34'53,3464"N 16°51'29,7598"E
52 54°34'53,3194"N 16°51'29,8647"E
53 54°34'53,2983"N 16°51'30,0547"E
54 54°34'53,2779"N 16°51'30,1978"E
55 54°34'53,2415"N 16°51'30,3525"E
56 54°34'53,1875"N 16°51'30,4910"E
57 54°34'53,1188"N 16°51'30,6082"E
58 54°34'53,0378"N 16°51'30,6990"E
59 54°34'52,9729"N 16°51'30,7442"E
60 54°34'52,9308"N 16°51'30,7782"E
61 54°34'52,8795"N 16°51'30,7819"E
62 54°34'52,8257"N 16°51'30,7767"E
63 54°34'52,7605"N 16°51'30,7607"E
64 54°34'52,6982"N 16°51'30,7313"E
65 54°34'52,6415"N 16°51'30,6894"E
66 54°34'52,5752"N 16°51'30,6245"E
67 54°34'52,5260"N 16°51'30,5512"E
68 54°34'52,4634"N 16°51'30,4316"E
69 54°34'52,4276"N 16°51'30,3674"E
70 54°34'52,3895"N 16°51'30,3134"E
71 54°34'52,3282"N 16°51'30,2544"E
72 54°34'52,2557"N 16°51'30,2197"E
73 54°34'52,1598"N 16°51'30,1984"E
74 54°34'52,0633"N 16°51'30,1894"E
75 54°34'51,9657"N 16°51'30,1933"E
76 54°34'51,8692"N 16°51'30,2182"E
77 54°34'51,7744"N 16°51'30,2730"E
78 54°34'51,6662"N 16°51'30,3748"E
79 54°34'50,8903"N 16°51'31,1009"E
80 54°34'50,4524"N 16°51'31,4434"E
81 54°34'50,1240"N 16°51'31,8468"E
82 54°34'49,9859"N 16°51'31,5093"E
83 54°34'49,9204"N 16°51'31,3530"E
84 54°34'49,6289"N 16°51'30,6612"E
85 54°34'49,5289"N 16°51'30,7473"E
86 54°34'49,3516"N 16°51'30,1672"E
87 54°34'49,2934"N 16°51'30,0018"E
88 54°34'48,1161"N 16°51'29,1855"E
89 54°34'47,6795"N 16°51'28,8678"E
90 54°34'47,7421"N 16°51'28,5880"E
91 54°34'47,9018"N 16°51'27,9298"E
92 54°34'47,9292"N 16°51'27,8182"E
93 54°34'47,7847"N 16°51'27,6891"E
94 54°34'47,8442"N 16°51'27,4848"E
95 54°34'47,8074"N 16°51'27,0465"E
96 54°34'47,9068"N 16°51'26,6083"E
97 54°34'48,1535"N 16°51'25,7427"E
98 54°34'48,2603"N 16°51'25,4446"E
99 54°34'49,1944"N 16°51'22,3603"E
100 54°34'49,2396"N 16°51'22,2126"E
101 54°34'49,2254"N 16°51'22,1824"E
102 54°34'49,2825"N 16°51'22,0655"E
103 54°34'50,1203"N 16°51'19,8782"E
104 54°34'49,9715"N 16°51'19,7064"E
105 54°34'50,1408"N 16°51'19,1682"E
106 54°34'50,7509"N 16°51'17,2267"E
107 54°34'50,5568"N 16°51'17,0250"E
108 54°34'50,8137"N 16°51'15,8651"E
109 54°34'51,3896"N 16°51'13,2596"E
110 54°34'52,4273"N 16°51'12,3117"E
111 54°34'52,3278"N 16°51'12,2477"E
112 54°34'52,3403"N 16°51'12,2351"E
113 54°34'52,4431"N 16°51'12,0634"E
114 54°34'52,4649"N 16°51'11,9715"E
115 54°34'52,5543"N 16°51'11,5152"E
116 54°34'52,5969"N 16°51'11,4327"E
117 54°34'52,8693"N 16°51'11,0664"E
118 54°34'52,9139"N 16°51'10,9855"E
119 54°34'52,9459"N 16°51'10,8861"E
120 54°34'52,9590"N 16°51'10,7342"E
121 54°34'52,9549"N 16°51'10,6775"E
122 54°34'52,9426"N 16°51'10,6083"E
123 54°34'52,9173"N 16°51'10,5260"E
124 54°34'52,8896"N 16°51'10,4778"E
125 54°34'52,8343"N 16°51'10,4081"E
126 54°34'52,5564"N 16°51'10,1241"E
127 54°34'52,6809"N 16°51'9,6790"E
128 54°34'52,6780"N 16°51'9,8150"E
129 54°34'53,3918"N 16°51'10,3891"E
130 54°34'53,7488"N 16°51'10,6898"E
131 54°34'54,0664"N 16°51'10,9582"E
132 54°34'54,2746"N 16°51'11,0520"E
133 54°34'54,4767"N 16°51'11,0853"E
134 54°34'55,8609"N 16°51'10,5163"E
135 54°34'56,2350"N 16°51'10,3682"E
136 54°34'56,3455"N 16°51'10,3167"E
137 54°34'56,3082"N 16°51'10,0321"E
138 54°34'56,5140"N 16°51'9,9461"E
139 54°34'58,3962"N 16°51'9,1637"E
140 54°34'58,8197"N 16°51'8,9975"E
141 54°34'59,6862"N 16°51'8,6569"E
142 54°35'0,3606"N 16°51'8,3829"E
143 54°35'0,6125"N 16°51'8,2806"E
144 54°35'0,8910"N 16°51'8,1714"E
145 54°35'1,3371"N 16°51'7,9807"E
146 54°35'1,3288"N 16°51'7,9597"E
147 54°35'1,6429"N 16°51'7,8211"E
148 54°35'2,6949"N 16°51'7,3555"E
149 54°35'2,8884"N 16°51'7,2688"E
150 54°35'3,1123"N 16°51'7,1027"E
151 54°35'3,9066"N 16°51'6,5140"E
152 54°35'4,0102"N 16°51'6,3824"E
153 54°35'4,7884"N 16°51'5,3648"E
154 54°35'4,9841"N 16°51'5,8070"E
155 54°35'6,4796"N 16°51'3,1386"E
156 54°35'7,7544"N 16°51'2,7981"E
157 54°35'10,4577"N 16°51'2,0771"E
158 54°35'14,6080"N 16°51'0,9622"E
159 54°35'15,2568"N 16°51'0,7875"E
160 54°35'16,6463"N 16°51'4,7661"E
161 54°35'17,0999"N 16°51'4,7544"E
162 54°35'17,5062"N 16°51'6,2935"E
163 54°35'19,3034"N 16°51'4,9737"E
164 54°35'19,3844"N 16°51'4,9202"E
165 54°35'19,8669"N 16°51'4,6014"E
166 54°35'20,7815"N 16°51'3,9407"E
167 54°35'21,0912"N 16°51'3,7187"E
168 54°35'21,5633"N 16°51'3,4331"E
169 54°35'21,5788"N 16°51'3,4944"E
170 54°35'24,6723"N 16°51'1,3533"E
171 54°35'25,0771"N 16°51'1,0712"E
172 54°35'26,0363"N 16°51'0,4014"E
173 54°35'26,5106"N 16°51'0,0734"E
174 54°35'26,9028"N 16°50'59,8261"E
175 54°35'27,1146"N 16°50'59,7177"E
176 54°35'27,4044"N 16°50'59,6098"E
177 54°35'27,7556"N 16°50'59,5370"E
178 54°35'28,0953"N 16°50'59,5057"E
179 54°35'28,4526"N 16°50'59,4956"E
180 54°35'28,9478"N 16°50'59,5351"E
181 54°35'29,1584"N 16°50'59,5693"E
182 54°35'29,3665"N 16°50'59,6164"E
183 54°35'29,5086"N 16°50'59,6642"E
184 54°35'29,6859"N 16°50'59,7667"E
185 54°35'29,9341"N 16°50'59,9552"E
186 54°35'30,1376"N 16°51'0,1583"E
187 54°35'30,2843"N 16°51'0,3491"E
188 54°35'30,3160"N 16°51'0,2820"E
189 54°35'30,5143"N 16°51'0,5549"E
190 54°35'30,5845"N 16°51'0,6543"E
191 54°35'30,6207"N 16°51'0,7618"E
192 54°35'31,3657"N 16°51'3,2913"E
193 54°35'31,3898"N 16°51'3,4060"E
194 54°35'31,3884"N 16°51'3,4946"E
195 54°35'31,3605"N 16°51'3,5978"E
196 54°35'31,3117"N 16°51'3,6649"E
197 54°35'31,0307"N 16°51'3,9469"E
198 54°35'31,0051"N 16°51'3,8730"E
199 54°35'30,6592"N 16°51'4,1980"E
200 54°35'30,3346"N 16°51'4,5257"E
201 54°35'29,7708"N 16°51'5,0969"E
202 54°35'29,0712"N 16°51'5,7816"E
203 54°35'28,6055"N 16°51'6,2303"E
204 54°35'28,3363"N 16°51'6,4590"E
205 54°35'27,8998"N 16°51'6,8155"E
206 54°35'27,2415"N 16°51'7,3898"E
207 54°35'26,1341"N 16°51'8,3172"E
208 54°35'25,3762"N 16°51'8,9333"E
209 54°35'24,6751"N 16°51'9,4872"E
210 54°35'24,2434"N 16°51'9,8106"E
211 54°35'22,9310"N 16°51'10,7771"E
212 54°35'22,8285"N 16°51'10,8524"E
213 54°35'22,8031"N 16°51'10,9695"E
214 54°35'22,7522"N 16°51'11,2021"E
215 54°35'22,3593"N 16°51'11,6849"E
216 54°35'22,1929"N 16°51'11,7085"E
217 54°35'21,9057"N 16°51'11,8123"E
218 54°35'19,9945"N 16°51'13,0434"E
219 54°35'19,0729"N 16°51'13,5137"E
220 54°35'19,0226"N 16°51'13,2601"E
221 54°35'18,0482"N 16°51'13,8210"E
222 54°35'17,9534"N 16°51'13,9529"E
223 54°35'17,8288"N 16°51'14,1546"E
224 54°35'17,7873"N 16°51'14,2410"E
225 54°35'17,7519"N 16°51'14,3980"E
226 54°35'17,7274"N 16°51'14,5479"E
227 54°35'17,7191"N 16°51'14,6896"E
228 54°35'17,7395"N 16°51'14,9680"E
229 54°35'17,7651"N 16°51'15,1773"E
230 54°35'17,8890"N 16°51'16,6096"E
231 54°35'17,4561"N 16°51'16,7682"E
232 54°35'17,3684"N 16°51'16,8002"E
233 54°35'17,0593"N 16°51'16,9175"E
234 54°35'16,6552"N 16°51'17,0787"E
235 54°35'16,6446"N 16°51'17,0817"E
236 54°35'16,6352"N 16°51'17,0853"E
237 54°35'15,4067"N 16°51'17,5893"E
238 54°35'15,2513"N 16°51'17,6466"E
239 54°35'14,9856"N 16°51'20,1641"E
240 54°35'14,5552"N 16°51'20,1756"E
241 54°35'13,2320"N 16°51'16,1093"E
242 54°35'13,1521"N 16°51'15,8648"E
243 54°35'13,0791"N 16°51'15,6419"E
244 54°35'12,8057"N 16°51'14,9116"E
245 54°35'12,7695"N 16°51'14,8152"E
246 54°35'12,7196"N 16°51'14,7358"E
247 54°35'12,5962"N 16°51'14,6452"E
248 54°35'12,4643"N 16°51'14,6188"E
249 54°35'12,2636"N 16°51'14,6322"E
250 54°35'12,1323"N 16°51'14,6688"E
251 54°35'12,0069"N 16°51'14,7475"E
252 54°35'11,5714"N 16°51'15,1506"E
253 54°35'11,4522"N 16°51'14,4812"E
254 54°35'11,3465"N 16°51'14,4508"E
255 54°35'10,2330"N 16°51'14,8836"E
256 54°35'10,2345"N 16°51'14,9052"E
257 54°35'10,2234"N 16°51'14,9195"E
258 54°35'10,2072"N 16°51'14,9222"E
259 54°35'9,9372"N 16°51'14,9671"E
260 54°35'9,5465"N 16°51'15,0315"E
261 54°35'9,4351"N 16°51'15,0496"E
262 54°35'9,0641"N 16°51'14,7788"E
263 54°35'8,6773"N 16°51'14,6816"E
264 54°35'7,8959"N 16°51'14,4853"E
265 54°35'7,8979"N 16°51'14,4535"E
266 54°35'7,3418"N 16°51'14,3126"E
267 54°35'7,3414"N 16°51'14,3388"E
268 54°35'6,6799"N 16°51'14,5372"E
269 54°35'6,6425"N 16°51'14,1774"E
270 54°35'5,8898"N 16°51'14,6463"E
271 54°35'5,5601"N 16°51'15,0181"E
272 54°35'5,1067"N 16°51'15,5292"E
273 54°35'4,9909"N 16°51'15,7001"E
274 54°35'4,5888"N 16°51'16,2822"E
275 54°35'4,4127"N 16°51'16,5366"E
276 54°35'4,2488"N 16°51'16,7913"E
277 54°35'4,1899"N 16°51'16,8831"E
278 54°35'4,1618"N 16°51'16,9268"E
279 54°35'3,3087"N 16°51'18,2421"E
280 54°35'2,7640"N 16°51'18,9970"E
281 54°35'2,2731"N 16°51'19,7865"E
282 54°35'2,2234"N 16°51'19,8385"E
283 54°35'1,9835"N 16°51'20,0524"E
284 54°35'1,3983"N 16°51'20,5917"E
285 54°35'1,2370"N 16°51'20,7388"E

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GRANICA PORTU MORSKIEGO W USTCE

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.575

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Granica portu morskiego w Ustce.
Data aktu: 10/04/2024
Data ogłoszenia: 16/04/2024
Data wejścia w życie: 01/05/2024