Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 382 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, na podstawie danych zawartych w obwieszczeniach komisarzy wyborczych, zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Rozdział  1

Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 2825 rad, z czego:

1) do 2477 rad gmin, z tego:

a) do 2158 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) do 319 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy;

3) do 314 rad powiatów;

4) do 16 sejmików województw.

2. Wybierano łącznie 46 558 radnych spośród 183 156 kandydatów, z czego:

1) 39 416 radnych rad gmin spośród 132 477 kandydatów, z tego:

a) 32 370 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców spośród 87 405 kandydatów,

b) 7046 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców spośród 45 072 kandydatów;

2) 420 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy spośród 2564 kandydatów;

3) 6170 radnych rad powiatów spośród 42 681 kandydatów;

4) 552 radnych sejmików województw spośród 5434 kandydatów.

3. Wybrano łącznie 46 558 radnych, z czego:

1) 39 416 radnych rad gmin, z tego:

a) 32 370 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) 7046 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) 420 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;

3) 6170 radnych rad powiatów;

4) 552 radnych sejmików województw.

4. Wybory przeprowadzono w 35 046 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 31 716 okręgach wyborczych.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3330 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 3330 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8. Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00 % ogólnej liczby mandatów.

9. Głosowanie przeprowadzono w 31 456 obwodach głosowania.

Rozdział  2

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 2158 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 32 370 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 32 370 radnych spośród 87 405 kandydatów zgłoszonych przez 9426 komitetów wyborczych, w tym 68 189 kandydatów zgłoszonych przez 8611 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3. Wybrano 32 370 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 32 370 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 29 040 okręgach wyborczych.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3330 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 3330 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8. Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00 % ogólnej liczby mandatów.

9. Głosowanie przeprowadzono w 17 636 obwodach głosowania.

10. Uprawnionych do głosowania było 12 258 371 osób, w tym 846 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

11. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6 692 958 osobom.

12. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 690 083 osób, to jest 54,58 % uprawnionych do głosowania.

13. Głosów ważnych oddano 6 539 065, to jest 97,74 % ogólnej liczby głosów oddanych.

14. Głosów nieważnych oddano 151 018, to jest 2,26 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 39 437, to jest 26,11 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 111 502, to jest 73,83 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 79, to jest 0,05 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział  3

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 319 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1196 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 7046 radnych spośród 45 072 kandydatów zgłoszonych przez 1075 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 7046 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 1196 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1196 okręgach wyborczych.

7. Głosowanie przeprowadzono w 12 692 obwodach głosowania.

8. Uprawnionych do głosowania było 15 624 867 osób, w tym 2030 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 7 881 697 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 878 308 osób, to jest 50,42 % uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 7 720 239, to jest 97,99 % ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 158 069, to jest 2,01 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 67 003, to jest

42,39 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 91 066, to jest 57,61 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział  4

Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy, w których utworzono 76 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 420 radnych spośród 2564 kandydatów zgłoszonych przez 33 komitety wyborcze.

3. Wybrano 420 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 76 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 76 okręgach wyborczych.

7. Głosowanie przeprowadzono w 847 obwodach głosowania.

8. Uprawnionych do głosowania było 1 320 387 osób, w tym 769 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 778 221 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 777 588 osób, to jest 58,89 % uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 768 322, to jest 98,81 % ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 9266, to jest 1,19 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3153, to jest 34,03 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 6113, to jest 65,97 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział  5

Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeprowadzono do 314 rad powiatów, w których utworzono 1319 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 6170 radnych spośród 42 681 kandydatów zgłoszonych przez 899 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 6170 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 1319 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1319 okręgach wyborczych.

7. Głosowanie przeprowadzono w 24 705 obwodach głosowania.

8. Uprawnionych do głosowania było 19 865 649 osób.

9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 10 492 689 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 489 307 osób, to jest 52,80 % uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 10 068 971, to jest 95,99 % ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 420 336, to jest 4,01 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 225 771, to jest 53,71 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 194 565, to jest 46,29 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział  6

Wybory do sejmików województw

1. Wybory przeprowadzono do 16 sejmików województw, w których utworzono 85 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 552 radnych spośród 5434 kandydatów zgłoszonych przez 28 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 552 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 85 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 85 okręgach wyborczych.

7. Głosowanie przeprowadzono w 31 456 obwodach głosowania.

8. Uprawnionych do głosowania było 29 046 002 osób.

9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 15 093 135 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15 086 546 osób, to jest 51,94 % uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 14 417 065, to jest 95,56 % ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 669 481, to jest 4,44 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 202 972, to jest

30,32 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 466 509, to jest 69,68 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.543

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Data aktu: 09/04/2024
Data ogłoszenia: 10/04/2024