Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 lutego 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1382, z 2016 r. poz. 653, z 2018 r. poz. 1736 oraz z 2021 r. poz. 1866) wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się odnośnik nr 2 do rozporządzenia;
2)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

Lp. Międzynarodowa nazwa substancji czynnej Postać Droga podania Dawka Docelowe gatunki zwierząt
1 Indoxacarbum roztwór do nakrapiania na skórę 195 mg/ml pies
2 Lotilanerum tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 12 mg kot
3 Lotilanerum tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 48 mg kot
4 Lotilanerum tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 56 mg pies
5 Lotilanerum tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 112 mg pies
6 Lotilanerum tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 225 mg pies
7 Lotilanerum tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 450 mg pies
8 Lotilanerum tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 900 mg pies
9 Imidaclopridum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 100 mg/ml kot
10 Imidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (40 mg + 200 mg) / 0,4 ml pies
11 Imidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (100 mg + 500 mg) / ml pies
12 Imidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (250 mg + 1250 mg) / 2,5 ml pies
13 Imidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (400 mg + 2000 mg) / 4 ml pies
14 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg / 0,5 ml kot
15 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg / 0,67 ml pies
16 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg pies
17 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 2,68 mg pies
18 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg pies
19 Fipronilum + S-Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml kot, fretka
20 Fipronilum + S-Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml pies
21 Fipronilum + S-Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (134 mg + 120,6 mg) / pipetkę 1,34 ml pies
22 Fipronilum + S-Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml pies
23 Fipronilum + S-Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml pies
24 Pyranteli embonas + Praziquantelum tabletka powlekana podanie doustne 230 mg (co odpowiada 80 mg pyrantelu) + 20 mg / tabletkę kot
25 Permethrinum + Imidaclopramidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 200 mg + 40 mg pies
26 Permethrinum + Imidaclopramidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 500 mg + 100 mg pies
27 Permethrinum + Imidaclopramidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 1250 mg + 250 mg pies
28 Permethrinum + Imidaclopramidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 2000 mg + 400 mg pies
29 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg / pipetkę 0,67 ml pies
30 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg / pipetkę 1,34 ml pies
31 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg / pipetkę 2,68 ml pies
32 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg / pipetkę 4,02 ml pies
33 Deltamethrinum obroża podanie na skórę 0,77 g pies
34 Deltamethrinum obroża podanie na skórę 1,04 g pies
35 Pyranteli embonas + Praziquantelum tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 80 mg + 20 mg kot
36 Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolum tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 50 mg + 144 mg + 200 mg pies
37 Chlorhexidini digluconatis solutio szampon leczniczy podanie na skórę 31,2 mg/ml pies
38 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg / 0,5 ml kot
39 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg / 0,67 ml pies
40 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg / 1,34 ml pies
41 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg / 2,68 ml pies
42 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg / 4,02 ml pies
43 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg kot
44 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg pies
45 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg pies
46 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg pies
47 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg pies
48 Oxalic acid dihydrate proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny w ulu 39,4 mg/ml pszczoła miodna
49 Deltamethrinum obroża lecznicza podanie na skórę 0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g) pies
50 Deltamethrinum obroża lecznicza podanie na skórę 1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g) pies
51 Deltamethrinum obroża lecznicza podanie na skórę 1,304 g pies
52 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg / 0,5 ml kot
53 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg / 0,67 ml pies
54 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg / 1,34 ml pies
55 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg / 2,68 ml pies
56 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg / 4,02 ml pies
57 Permethrinum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 715 mg/ml pies
58 Permethrinum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 1430 mg / 2 ml pies
59 Praziquantelum + Emodepsidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (30 mg + 7,5 mg) / pipetkę 0,35 ml kot
60 Praziquantelum + Emodepsidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (60 mg + 15 mg) / pipetkę 0,70 ml kot
61 Praziquantelum + Emodepsidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (96 mg + 24 mg) / pipetkę 1,12 ml kot
62 Febantelum + Praziquantelum + Pyranteli embonas tabletka podanie doustne 150 mg + 50 mg + 50 mg pies
63 Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelum tabletka podanie doustne 525 mg + 504 mg + 175 mg pies
64 Pyranteli embonas + Praziquantelum tabletka powlekana podanie doustne 230 mg + 20 mg kot
65 Permethrinum + Pyriproxyfenum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (800 mg + 6 mg) / 2 ml pies
66 Permethrinum + Pyriproxyfenum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (1600 mg + 12 mg) / ml pies
67 Permethrinum + Pyriproxyfenum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 3200 mg + 24 mg pies
68 Fipronilum aerozol na skórę na skórę 2,5 mg / pipetkę kot, pies
69 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 50 mg / pipetkę kot
70 Fipronilum pasta doustna na skórę 67 mg / pipetkę pies
71 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 134 mg / pipetkę pies
72 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 286 mg / pipetkę pies
73 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 402 mg / pipetkę pies
74 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (26,84 mg + 239,8 mg) / pipetkę 0,44 ml pies
75 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (67,1 mg + 599,5 mg) / pipetę 1,1 ml pies
76 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (134,2 mg + 1199,0 mg) / pipetę 2,2 ml pies
77 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (268,4 mg + 2398,0 mg) / pipetę 4,4 ml pies
78 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (402,6 mg + 3597,0 mg) / pipetę 6,6 ml pies
79 Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 715 mg/ml pies
80 Fipronil + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml fretka, kot
81 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml pies
82 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml pies
83 Fipronil + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml pies
84 Fipronil + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml pies
85 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml fretka, kot
86 Fipronil + Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (268 mg + 241,20 mg) / pipetkę 2,68 ml pies
87 Fipronil + Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml pies
88 Fipronil + Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (67 mg + 60,30 mg) / pipetkę 0,67 ml pies
89 Fipronil + Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (402 mg + 361,80 mg) / pipetkę 4,02 ml pies
90 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 52,5 mg / 0,7 ml kot
91 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 150 mg / 2 ml pies
92 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 75 mg/ml pies
93 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 300 mg / 4 ml pies
94 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 412,5 mg / 5,5 ml pies
95 Fipronilum roztwór na skórę podanie na skórę 0,5 g / 100 ml kot, pies
96 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 50,00 mg / tubę 0,50 ml kot
97 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 268 mg / tubę 0,50 ml pies
98 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 134 mg / tubę 1,34 ml pies
99 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 67 mg / tubę 0,67 ml pies
100 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 402 mg / tubę 4,02 ml pies
101 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 50 mg / pipetkę 0,5 ml kot
102 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 67 mg / pipetkę 0,67 ml pies
103 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 134 mg pies
104 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 268 mg pies
105 Fipronilum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 402 mg pies
106 Fipronilum aerozol na skórę, roztwór podanie na skórę 2,5 mg/ml kot, pies
107 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg / 0,5 ml kot
108 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg / 0,67 ml pies
109 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg / 1,34 ml pies
110 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg / 2,68 ml pies
111 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg / 4,02 ml pies
112 Imidaclopridum, Flumethrinum obroża na skórę (1,25 g + 0,56 g) / obrożę kot, pies
113 Imidaclopridum, Flumethrinum obroża na skórę (4,5 g + 2,03 g) / obrożę pies
114 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania (spot-on) podanie na skórę (50 mg + 60 mg) / 0,5 ml fretka, kot
115 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania (spot-on) podanie na skórę (67 mg + 60,3 mg) / 0,67 ml pies
116 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania (spot-on) podanie na skórę (134 mg + 120,6 mg) / 1,34 ml pies
117 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania (spot-on) podanie na skórę (268 mg + 241,2 mg) / 2,68 ml pies
118 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania (spot-on) podanie na skórę (402 mg + 361,8 mg) / 4,02 ml pies
119 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg / 0,50 ml kot
120 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg / 2,68 ml pies
121 Fipronil + Fipronil roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg / 1,34 ml + 134 mg /

1,34 ml

pies
122 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg pies
123 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg / 4,02 ml pies
124 Fipronilum aerozol natryskowy podanie na skórę 250 mg / 100 ml kot, pies
125 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 33,8 mg / 0,5 ml + 252,4 mg / 0,5 ml pies
126 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 67,6 mg + 504,8 mg pies
127 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 135,2 mg + 1009,6 mg pies
128 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 270,4 mg + 2019,2 mg pies
129 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 406,6 mg + 3028,8 mg pies
130 Afoxolaner tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 11 mg pies
131 Afoxolaner tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 28 mg pies
132 Afoxolaner tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 68 mg pies
133 Afoxolaner tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 136 mg pies
134 Fipronilum aerozol na skórę, roztwór na skórę 2,5 mg/ml kot, pies
135 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 50 mg / 0,5 ml kot
136 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 67 mg / 0,67 ml pies
137 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 134 mg / 1,34 ml pies
138 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 268 mg / 2,68 ml pies
139 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 402 mg / 4,02 ml pies
140 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 50 mg / pipetę + 60 mg / pipetę fretka, kot
141 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 67 mg / pipetę + 60,3 mg / pipetę pies
142 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 134 mg / pipetę + 120,6 mg / pipetę pies
143 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 268 mg / pipetę + 241,2 mg / pipetę pies
144 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 402 mg / pipetę + 361,8 mg / pipetę pies
145 Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolum tabletka podanie doustne 50 mg + 144 mg + 200 mg pies
146 Permethrinum proszek podanie na skórę 10 mg/ml gołąb, pies
147 Propoxur + Flumethrin obroża zewnętrznie 1,25 g + 0,28 g pies
148 Propoxur + Flumethrin obroża zewnętrznie 0,68 g + 3,02 g pies
149 Propoxur + Flumethrin obroża zewnętrznie 1,013 g + 4,5 g pies
150 Oxalic acid dihydrate proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny w ulu 39,4 mg pszczoła miodna
151 Pyriprole roztwór do nakrapiania na skórę 56,25 mg pies
152 Pyriprole roztwór do nakrapiania na skórę 137,5 mg pies
153 Pyriprole roztwór do nakrapiania na skórę 275 mg pies
154 Pyriprole roztwór do nakrapiania na skórę 625 mg pies
155 Deltamethrinum obroża lecznicza podanie na skórę 1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g) pies
156 Deltamethrinum obroża lecznicza podanie na skórę 0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g) pies
157 Deltamethrinum obroża lecznicza podanie na skórę 1,304 g pies
158 Pyrantel embonate pasta doustna podanie doustne 9,3 g / 100 g kot
159 Pyranteli embonas pasta doustna podanie doustne 2,2 g / 100 g pies
160 Deltamethrinum obroża podanie na skórę 0,760 g pies
161 Deltamethrinum obroża podanie na skórę 1,000 g pies
162 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg / 0,5 ml kot
163 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg / 0,67 ml pies
164 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg / 1,34 ml pies
165 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg / 2,68 ml pies
166 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg / 4,02 ml pies
167 Formic acid + Oxalic acid dihydrate zawiesina do ula podanie w ulu 5 mg/ml + 44 mg/ml pszczoła miodna
168 Formic acid + Oxalic acid dihydrate zawiesina do ula podanie w ulu 75 mg + 660 mg pszczoła miodna
169 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (44 mg + 3,9 mg + 317 mg) / przyrząd pies
170 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (87 mg + 7,7 mg + 635 mg) / przyrząd pies
171 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (196 mg + 17,4 mg + 1429 mg) / przyrząd pies
172 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (256 mg + 22,7 mg + 1865 mg) / przyrząd pies
173 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (436 mg + 38,7 mg + 3175 mg) / przyrząd pies
174 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (423 mg + 42,3 mg) / przyrząd kot

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

1. Activyl 100 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów

2. Activyl 150 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów

3. Activyl 300 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów

4. Activyl 600 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów

5. Activyl 900 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

6. AdTab (12 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, kot)

7. AdTab (48 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, kot)

8. AdTab (56 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

9. AdTab (112 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

10. AdTab (225 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

11. AdTab (450 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

12. AdTab (900 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

13. Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania

14. Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania

15. Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg) / 0,4 ml; roztwór do nakrapiania

16. Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg) / 1 ml; roztwór do nakrapiania

17. Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg) / 2,5 ml; roztwór do nakrapiania

18. Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg) / 4 ml; roztwór do nakrapiania

19. Amflee (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

20. Amflee (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

21. Amflee (134 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

22. Amflee (2,68 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

23. Amflee (402 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

24. Amflee Combo (50 mg / 0,5 ml + 60 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot i fretka)

25. Amflee Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

26. Amflee Combo ((134 mg + 120,6 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

27. Amflee Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

28. Amflee Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

29. Anthelmin

30. Ataxxa (200 mg + 40 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

31. Ataxxa (500 mg + 100 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

32. Ataxxa (1250 mg + 250 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

33. Ataxxa (2000 mg + 400 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

34. Biopronil spot-on (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

35. Biopronil spot-on (134 mg / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

36. Biopronil spot-on (268 mg / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

37. Biopronil spot-on (402 mg / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

38. Canishield (0,77 g, obroża, pies)

39. Canishield (1,04 g, obroża, pies)

40. Cestal Cat (80 mg + 20 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, kot)

41. Cestal Plus (50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)

42. Clearium

43. Clearonil (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

44. Clearonil (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

45. Clearonil (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

46. Clearonil (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

47. Clearonil (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

48. Controline (50 mg, roztwór do nakrapiania, kot)

49. Controline (67 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

50. Controline (134 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

51. Controline (268 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

52. Controline (402 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

53. Dany's BienenWohl

54. Deltatic (0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g), obroża lecznicza, pies)

55. Deltatic (1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g), obroża lecznicza, pies)

56. Deltatic (1,304 g, obroża lecznicza, pies)

57. Dixie (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

58. Dixie (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

59. Dixie (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

60. Dixie (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

61. Dixie (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

62. Dixie Permetryna Quimunsa (715 mg / 1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

63. Dixie Permetryna Quimunsa (1430 mg / 2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

64. Dronspot ((30 mg + 7,5 mg) / pipetkę 0,35 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

65. Dronspot ((60 mg + 15 mg) / pipetkę 0,70 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

66. Dronspot ((96 mg + 24 mg) / pipetkę 1,12 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

67. Dronspot roztwór do nakrapiania 30 mg / 7,5 mg / pipetkę dla kota

68. Dronspot roztwór do nakrapiania 60 mg / 15 mg / pipetkę dla kota

69. Dronspot roztwór do nakrapiania 96 mg / 24 mg / pipetkę dla kota

70. Drontal Dog Flavour

71. Drontal Plus Flavour 35 kg

72. Drontal, 230 mg / 20 mg, tabletki powlekane dla kotów

73. Duowin Contact dla małego psa

74. Duowin Contact dla średniego psa

75. Duowin Contact dla dużego psa

76. Effipro (2,5 mg / pipetkę, aerozol na skórę, kot, pies)

77. Effipro (50 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, kot)

78. Effipro (67 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

79. Effipro (134 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

80. Effipro (268 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

81. Effipro (402 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

82. Effitix ((26,84 mg + 239,8 mg) / pipetkę 0,44 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

83. Effitix ((67,1 mg + 599,5 mg) / pipetę 1,1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

84. Effitix ((134,2 mg + 1199,0 mg) / pipetę 2,2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

85. Effitix ((268,4 mg + 2398,0 mg) / pipetę 4,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

86. Effitix ((402,6 mg + 3597,0 mg) / pipetę 6,6 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

87. Exspot

88. Fipnil Combo ((50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)

89. Fipnil Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

90. Fipnil Combo ((134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

91. Fipnil Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

92. Fipnil Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

93. Fiprex Duo

94. Fiprex Duo L

95. Fiprex Duo M

96. Fiprex Duo S

97. Fiprex Duo XL

98. Fiprex KOT

99. Fiprex M

100. Fiprex S

101. Fiprex L

102. Fiprex XL

103. Fiprex Spray

104. Fipron

105. Fipron L

106. Fipron M

107. Fipron S

108. Fipron XL

109. Fiprotec (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

110. Fiprotec (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

111. Fiprotec (134 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

112. Fiprotec (268 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

113. Fiprotec (402 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)

114. Fiprotec Spray

115. Flevox (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

116. Flevox (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

117. Flevox (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

118. Flevox (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

119. Flevox (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

120. Foresto ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę, pies, kot)

121. Foresto ((4,5 g + 2,03 g) / obrożę, pies)

122. Frontline Combo Spot-On dla kotów

123. Frontline Combo Spot-On dla psów S

124. Frontline Combo Spot-On dla psów M

125. Frontline Combo Spot-On dla psów L

126. Frontline Combo Spot-On dla psów XL

127. Frontline Spot-On

128. Frontline Spot-On L

129. Frontline Spot-On M

130. Frontline Spot-On S

131. Frontline Spot-On XL

132. Frontline Spray 250 mg / 100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów

133. Frontline Tri-Act (33,8 mg / 0,5 ml + 252,4 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

134. Frontline Tri-Act (67,6 mg + 504,8 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

135. Frontline Tri-Act (135,2 mg + 1009,6 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

136. Frontline Tri-Act (270,4 mg + 2019,2 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

137. Frontline Tri-Act (406,6 mg + 3028,8 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

138. Frontpro (11 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

139. Frontpro (28 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

140. Frontpro (68 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

141. Frontpro (136 mg, tabletka do rozgryzania i żucia, pies)

142. Fypryst (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, roztwór, kot, pies)

143. Fypryst (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

144. Fypryst (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

145. Fypryst (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

146. Fypryst (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

147. Fypryst (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

148. Fypryst Combo (50 mg / pipetę + 60 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)

149. Fypryst Combo (67 mg / pipetę + 60,3 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

150. Fypryst Combo (134 mg / pipetę + 120,6 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

151. Fypryst Combo (268 mg / pipetę + 241,2 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

152. Fypryst Combo (402 mg / pipetę + 361,8 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)

153. InPar

154. Insectin

155. Kiltix dla małych psów

156. Kiltix dla średnich psów

157. Kiltix dla dużych psów

158. Oxybee

159. Prac-tic (56,25 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

160. Prac-tic (137,5 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

161. Prac-tic (275 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

162. Prac-tic (625 mg, roztwór do nakrapiania, pies)

163. Prevendog (26,40 g, obroża lecznicza, pies)

164. Prevendog (15,90 g, obroża lecznicza, pies)

165. Prevendog (1,304 g, obroża lecznicza, pies)

166. Pyrantel-pasta dla kotów

167. Pyrantel Vetos-Farma, pasta doustna dla psów

168. Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów

169. Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów

170. Stop-X spot on (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)

171. Stop-X spot on (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

172. Stop-X spot on (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

173. Stop-X spot on (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

174. Stop-X spot on (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

175. VarroMed (5 mg/ml + 44 mg/ml, zawiesina do ula, pszczoła miodna)

176. VarroMed (75 mg + 660 mg, zawiesina do ula, pszczoła miodna)

177. Vectra 3D ((44 mg + 3,9 mg + 317 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

178. Vectra 3D ((87 mg + 7,7 mg + 635 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

179. Vectra 3D ((196 mg + 17,4 mg + 1429 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

180. Vectra 3D ((256 mg + 22,7 mg + 1865 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

181. Vectra 3D ((436 mg + 38,7 mg + 3175 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)

182. Vectra Felis ((423 mg + 42,3 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, kot)

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.277

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.
Data aktu: 19/02/2024
Data ogłoszenia: 29/02/2024
Data wejścia w życie: 01/03/2024