Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej (Dz. U. poz. 2270) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1791) tabela II "Tabela kwalifikacji i wynagrodzenia zasadniczego pracowników Instytutu Europy Środkowej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

II. 

TABELA KWALIFIKACJI I WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

Lp. A.

Stanowisko

B.

Wymagane kwalifikacje

C.

Wynagrodzenie zasadnicze w złotych

PRACOWNICY ZARZĄDZAJĄCY
1 Dyrektor oddziału zamiejscowego Instytutu wykształcenie wyższe, 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi 8000-11 000
2 Główny księgowy według odrębnych przepisów 7000-11 000
PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH BADAWCZO-ANALITYCZNYCH
3 Kierownik komórki organizacyjnej wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość języka obcego 6500-10 500
4 Koordynator projektu wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość języka obcego 6000-9500
5 Główny analityk wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość języka obcego 6000-9000
6 Starszy analityk wykształcenie wyższe, 2 lata stażu pracy, znajomość języka obcego 5000-8000
7 Analityk wykształcenie wyższe, znajomość języka obcego 5000-7000
PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH
8 Główny specjalista wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy 6000-9000
9 Starszy specjalista wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy 5500-7000
10 Specjalista wykształcenie wyższe 5000-6500
11 Starszy referent wykształcenie średnie od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę1) - 6000
12 Referent wykształcenie średnie od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę1) - 5500
13 Pracownik obsługi wykształcenie podstawowe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę1) - 5000
1) Obowiązującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2669

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej.
Data aktu: 08/12/2023
Data ogłoszenia: 08/12/2023
Data wejścia w życie: 23/12/2023