Zmiana rozporządzenia w sprawie stypendiów sportowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 5 grudnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych (Dz. U. poz. 1298) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 6, w § 8 w ust. 1 oraz w § 9 w ust. 1 wyrazy "Polski Komitet Paraolimpijski" zastępuje się wyrazami "Polski Komitet Paralimpijski";
2)
w § 2 w pkt 9, w § 5 w ust. 2 oraz w § 7 w ust. 4 użyte w różnym przypadku wyrazy "paraolimpijskie" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "paralimpijskie";
3)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paralimpijskich lub igrzysk głuchych, może otrzymać stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy:

1) jeżeli w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paralimpijskich lub igrzyskach głuchych zajął:

a) 1 miejsce do wysokości 5,50-krotności podstawy określonej w art. 32 ust. 1b ustawy, zwanej dalej "podstawą",

b) 2 miejsce - do wysokości 5,00-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 4,50-krotności podstawy,

d) 4 miejsce - do wysokości 3,50-krotności podstawy,

e) 5 miejsce - do wysokości 3,00-krotności podstawy,

f) 6 miejsce - do wysokości 2,80-krotności podstawy,

g) 7 miejsce - do wysokości 2,50-krotności podstawy,

h) 8 miejsce - do wysokości 2,00-krotności podstawy;

2) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 4,00-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 3,60-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 3,20-krotności podstawy,

d) 4 miejsce - do wysokości 2,60-krotności podstawy,

e) 5 miejsce - do wysokości 2,40-krotności podstawy,

f) 6 miejsce - do wysokości 2,20-krotności podstawy,

g) 7 miejsce - do wysokości 2,00-krotności podstawy,

h) 8 miejsce - do wysokości 1,80-krotności podstawy;

3) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 2,50-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 2,20-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 2,00-krotności podstawy,

d) 4 miejsce - do wysokości 1,80-krotności podstawy,

e) 5 miejsce - do wysokości 1,50-krotności podstawy,

f) 6 miejsce - do wysokości 1,30-krotności podstawy,

g) 7 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,

h) 8 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy;

4) jeżeli uzyskał kwalifikację olimpijską, paralimpijską lub kwalifikację do igrzysk głuchych:

a) przy kwalifikacji imiennej - do wysokości 1,80-krotności podstawy,

b) przy kwalifikacji dla kraju - stypendium dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikację, w kwocie do wysokości 1,00-krotności podstawy;

5) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii młodzieżowców zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 1,80-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 1,40-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 1,20-krotności podstawy,

d) 4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy;

6) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowców zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 1,30-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,

d) 4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy;

7) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii juniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 1,40-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 1,20-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy;

8) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii juniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy.".

§  2. 
Do spraw:
1)
wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
wszczętych na podstawie wniosku złożonego od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia o przyznanie stypendium za wyniki sportowe osiągnięte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
3)
dotyczących stypendiów przyznanych za wyniki sportowe osiągnięte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2597).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2648

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie stypendiów sportowych.
Data aktu: 05/12/2023
Data ogłoszenia: 06/12/2023
Data wejścia w życie: 01/01/2024