Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 2 pkt 1, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 i art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Dz. U. poz. 1234) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikowi Biura będącemu kierownikiem aplikacji administracyjnej przysługuje, przez okres pełnienia tej funkcji, miesięczny dodatek aplikacyjny w wysokości 1080 zł.",

b)
w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Opiekunowi aplikanta przysługuje, przez okres od dnia powierzenia funkcji opiekuna aplikanta do dnia egzaminu końcowego aplikanta, miesięczny dodatek aplikacyjny w wysokości 720 zł.";

2)
załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do miesięcznych dodatków aplikacyjnych, przysługujących w ramach aplikacji administracyjnej rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, KATEGORII ZASZEREGOWANIA ORAZ DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW BIURA ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH

Lp. Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do
wykształcenie liczba lat pracy (w tym na stanowisku kierowniczym)
1 Dyrektor Biura wyższe magisterskie 8 (5) XV-XVI 10
2 wicedyrektor Biura, dyrektor departamentu wyższe magisterskie 7 (4) XIV-XV 9
3 wicedyrektor departamentu wyższe magisterskie 7 (3) XIII-XIV 8
główny księgowy według odrębnych przepisów
4 główny specjalista do spraw legislacji wyższe prawnicze oraz ukończona aplikacja legislacyjna lub ukończone studia podyplomowe z zakresu legislacji 7 XI-XIII 6
ekspert inspektor ochrony danych pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych wyższe magisterskie
audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów
radca prawny według odrębnych przepisów -
5 doradca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, doradca członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyższe magisterskie 7 XI-XIII 6
6 naczelnik wydziału wyższe magisterskie 6 (3) XI-XII 7
7 główny specjalista wyższe 6 X-XII -
główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
8 asystent członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyższe 5 IX-XI -
średnie 7
9 aspirant wyższe 5 VIII-X -
średnie 7
10 starszy specjalista wyższe 4 VII-IX -
starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
11 specjalista wyższe 3 VI-VIII -
specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
12 starszy inspektor, starszy archiwista wyższe 2 V-VII -
średnie 4
13 inspektor, archiwista wyższe 1 IV-VI -
średnie 2
14 referent prawny wyższe prawnicze - III-V -
15 starszy referent wyższe - II-IV -
średnie 1
16 referent średnie - I-III -

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH ORAZ KATEGORII ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW BIURA ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH OBSŁUGI

Lp. Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne Kategoria zaszeregowania
wykształcenie liczba lat pracy
1 kierowca, kierowca zaopatrzeniowiec zawodowe i prawo jazdy kategorii B 2 IV-VI
2 pracownik gospodarczy podstawowe - II-IV
3 sprzątaczka podstawowe - I-III

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

A. 

Dla pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach urzędników państwowych

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I 3 600-4 300
II 3 650-4 600
III 3 700-5 000
IV 3 750-5 600
V 3 850-6 000
VI 3 900-6 200
VII 4 000-6 500
VIII 4 100-7 000
IX 4 200-7 500
X 4 350-8 000
XI 4 600-8 500
XII 5 000-9 500
XIII 5 500-10 000
XIV 7 000-11 000
XV 8 000-12 000
XVI 9 000-14 000

B. 

Dla pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach obsługi

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I 3 600-4 000
II 3 700-4 300
III 3 900-4 600
IV 4 100-4 900
V 4 300-5 500
VI 4 500-5 800

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2613

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Data aktu: 22/11/2023
Data ogłoszenia: 01/12/2023
Data wejścia w życie: 01/01/2024