Zmiana rozporządzenia w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 listopada 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

Na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. poz. 1333 oraz z 2023 r. poz. 235) w załączniku do rozporządzenia w części oznaczonej:
1)
"30 - KORPUS OSOBOWY ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ" część oznaczona "A - grupa osobowa rozpoznania ogólnego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
"38 - KORPUS OSOBOWY LOGISTYKI" część oznaczona "T - grupa osobowa techniczna" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3)
"50 - KORPUS OSOBOWY FINANSOWY" część oznaczona "A - grupa osobowa ekonomiczno-finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

A - grupa osobowa rozpoznania ogólnego
30A 01 OGÓLNA 30A 21 OGÓLNA 30A 61 OPERATOR TAKTYCZNYCH RADARÓW POLA WALKI
30A 03 ROZPOZNANIE SPECJALNE 30A 23 ROZPOZNANIE OSOBOWE 30A 62 ZWIADOWCA
30A 04 ROZPOZNANIE OSOBOWE 30A 24 ROZPOZNANIE SPECJALNE 30A 63 ROZPOZNANIE SPECJALNE
30A 05 ROZPOZNANIE DALEKIE 30A 25 ROZPOZNANIE DALEKIE 30A 64 ROZPOZNANIE DALEKIE
30A 06 ROZPOZNANIE OBRAZOWE 30A 26 ROZPOZNANIE - OPERATOR BSP 30A 66 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
30A 07 ROZPOZNANIE POWIETRZNE 30A 27 ROZPOZNANIE SPECJALNE - OPERATOR OBRAZOWYCH ŚRODKÓW ROZPOZNANIA 30A 67 OBSŁUGA BSP
30A 08 ROZPOZNANIE MORSKIE 30A 28 INTERPRETACJA

I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW

POWIETRZNEGO ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
30A 09 ROZPOZNANIE SATELITARNE 30A 29 OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
30A 30 OBSŁUGA SATELITARNYCH SYSTEMÓW OBSERWACJI ZIEMI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

T - grupa osobowa techniczna
38T 01 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 38T 21 EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ 38T 61 KIEROWCA KAT. A
38T 02 UZBROJENIA I ELEKTRONIKI 38T 22 DIAGNOSTYKA POJAZDÓW 38T 62 KIEROWCA KAT. B
38T 03 EKSPLOATACJA SPRZĘTU WOJSKOWEGO 38T 23 KONTROLA TECHNICZNA 38T 63 KIEROWCA KAT. BI
38T 04 DOZÓR TECHNICZNY 38T 24 INSTRUKTOR NAUKI JAZDY 38T 64 KIEROWCA KAT. C
38T 25 KIEROWCA KAT. A 38T 65 KIEROWCA KAT. C+E
38T 26 KIEROWCA KAT. C 38T 66 KIEROWCA KAT. Cl
38T 27 KIEROWCA KAT. C+E 38T 67 KIEROWCA KAT. Cl+E
38T 28 KIEROWCA KAT. D 38T 68 KIEROWCA KAT. D
38T 29 NADZÓR TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY 38T 69 KIEROWCA KAT. Dl
38T 30 DYSPOZYTOR 38T 70 KIEROWCA KAT. T
38T 31 EKSPLOATACJA POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH 38T 71 BLACHARZ SAMOCHODOWY
38T 32 EKSPLOATACJA POJAZDÓW KOŁOWYCH 38T 72 ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH
38T 33 EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE UZBROJENIA I ELEKTRONIKI 38T 73 LAKIERNIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH
38T 34 EKSPLOATACJA BRONI STRZELECKIEJ 38T 74 MECHANIK POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH
38T 35 EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW

OPTYCZNYCH

I NOKTOWIZYJNYCH

38T 75 MECHANIK POJAZDÓW KOŁOWYCH
38T 36 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH 38T 76 MECHANIK SILNIKÓW SPALINOWYCH
38T 37 EKSPLOATACJA UZBROJENIA CZOŁGÓW I BOJOWYCH WOZÓW OPANCERZONYCH 38T 77 MECHANIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
38T 38 NAPRAWA ŚRODKÓW BOJOWYCH 38T 78 MECHANIK URZĄDZEŃ

HYDRAULICZNO-PNEUMATYCZNYCH

POJAZDÓW MECHANICZNYCH

38T 39 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE 38T 79 MECHANIK URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH W POJAZDACH GĄSIENICOWYCH
38T 40 OBSŁUGA MAGAZYNU 38T 81 OBRÓBKA MATERIAŁÓW
38T 82

38T 83

38T 84

38T 85

38T 86

OBSŁUGA NARZĘDZIOWNI

RUSZNIKARZ

SPAWALNICTWO

OBSŁUGA MAGAZYNU

KIEROWCA KAT. B+E

ZAŁĄCZNIK Nr  3

A - grupa osobowa ekonomiczno-finansowa
50A 01

50A 02

OGÓLNOEKONOMICZNA

FINANSOWA

50A 21

50A 22

OGÓLNOEKONOMICZNA

FINANSOWA

50A 61 OGÓLNOEKONOMICZNA

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2606

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych.
Data aktu: 24/11/2023
Data ogłoszenia: 30/11/2023
Data wejścia w życie: 15/12/2023