Moc obowiązująca Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. (Dz. U. poz. 1886) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 grudnia 2021 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję. Zgodnie z art. 20 ust. 1 konwencji weszła ona w życie dnia 1 stycznia 2008 r. Zgodnie z art. 20 ust. 2 konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi ona w życie dnia 1 czerwca 2022 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1)
stronami konwencji są 1 :

Bośnia i Hercegowina

Republika Chorwacji

Republika Francuska

Gruzja

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Księstwo Monako

Republika Federalna Niemiec

Republika Serbii

Republika Słowacka

Węgry

2)
przy składaniu dokumentu zatwierdzenia Republika Francuska złożyła następującą deklarację:

"Republika Francuska oświadcza, że Dyrektor ds. Dziedzictwa Kinematograficznego w Narodowym Centrum Kina i Ruchomego Obrazu będzie przedstawicielem Francji w Komitecie Stałym, odpowiadającym za kopie depozytowe, jak stanowi art. 16 Konwencji."

"The French Republic declares that the Directeur du Patrimoine cinématographique du Centre national du Cinéma et de lʼ Image animée will represent France on the Standing Committee responsible for legal deposit, as provided for in Article 16 of the Convention.".

1 Aktualna lista państwstron konwencji jest dostępna na stronie:https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures--by-treaty&treatynum=183.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.915

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
Data aktu: 10/03/2022
Data ogłoszenia: 27/04/2022
Data wejścia w życie: 27/04/2022