Wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Na podstawie art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i 2269) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR NALEPKI DLA POJAZDÓW UPRAWNIONYCH DO WJAZDU DO STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU

wzór

Opis:

1. Informacje zawarte we wzorze nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

wzór

1 - rok produkcji pojazdu;

2 - rodzaj paliwa:

1) P - benzyna,

2) D - olej napędowy,

3) M - mieszanka (paliwo-olej),

4) LPG - gaz płynny (propan-butan),

5) CNG - gaz ziemny sprężony (metan),

6) H - wodór,

7) LNG - gaz ziemny skroplony (metan),

8) BD - biodiesel,

9) E85 - etanol,

10) EE - energia elektryczna,

11) 999 - inne;

3 - informacja, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu;

4 - nazwa gminy ustanawiającej strefę czystego transportu;

5 - numer rejestracyjny pojazdu;

6 - znak drogowy D-54.

2. Materiał nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Materiał, z którego jest wykonana nalepka, jest odporny na działanie promieni słonecznych, wody i substancji chemicznych.

3. Budowa i elementy składowe nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu - wymiary i kolory

wzór

1 - obramowanie:

1) kolor: CMYK 0, 0, 0, 100,

2) grubość: 0,5 mm,

3) zaokrąglenie rogów: 5 mm;

2 - tło:

1) kolor: CMYK 85, 20, 90, 5,

2) zaokrąglenie rogów: 4 mm,

3) kontur terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wtopiony w tło,

4) wymiary tła: 68 mm (szer.) x 68 mm (wys.);

3 - ramki na rodzaj paliwa i na wyłączenie gminne:

1) kolor: CMYK 0, 0, 0, 0,

2) grubość: 0,3 mm,

3) zaokrąglenie rogów: 1 mm,

4) wymiary ramek: 24 mm (szer.) x 8 mm (wys.);

4 - pole na numer rejestracyjny pojazdu:

1) kolor tła: CMYK 0, 0, 0, 0,

2) kolor obramowania: CMYK 0, 0, 0, 100,

3) grubość: 0,4 mm,

4) wymiary pola: 56 mm (szer.) x 12 mm (wys.);

5 - wymiary znaku drogowego D-54: 12 mm (szer.) x 12 mm (wys.).

4. Budowa i elementy składowe nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu - teksty i fonty

wzór

6 - napis "Rok produkcji": font: Roboto Condensed, Regular, 8 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;

7 - rok produkcji: font: Roboto Condensed, Regular, 36 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;

8 - napisy "Rodzaj paliwa" i "Wyłączenie gminne": font: Roboto Condensed, Regular, 8 pt, CMYK 0, 0, 0, 0;

9 - rodzaj paliwa i wyłączenie gminne: font: Roboto Condensed, Bold, 15 pt, CMYK 0, 0, 0, 0, wersaliki;

10 - nazwa gminy ustanawiającej strefę czystego transportu: font: Roboto Condensed, Regular, 13 pt, CMYK 0, 0, 0, 0, wersaliki;

11 - numer rejestracyjny pojazdu: font: Roboto Condensed, Regular, 30 pt, CMYK 0, 0, 0, 100.

5. Konstrukcja nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

wzór

Rysunek 1. Wymiary w mm i kształt nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

wzór

Rysunek 2. Wymiary w mm i kształt elementów nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

6. Wzór konturu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do tła nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu wraz z wymiarami w mm

wzór

Rysunek 3. Najmniejszy kontur (kontur nr 1) Rysunek 4. Największy kontur (kontur nr 37)

wzór

Rysunek 5. Położenie konturów (największego i najmniejszego) względem siebie

wzór

Rysunek 6. Konstrukcja konturów terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wzór

Rysunek 7a i 7b. Przezroczystości i grubości konturów terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.845

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.
Data aktu: 31/03/2022
Data ogłoszenia: 19/04/2022
Data wejścia w życie: 04/05/2022