Zmiana rozporządzenia w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Na podstawie art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 i 1933) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. z 2016 r. poz. 276, z 2017 r. poz. 2407 oraz z 2018 r. poz. 2002) w załączniku nr 3 w ust. 3 tablica 3 otrzymuje brzmienie:
Zakres częstotliwości f [MHz] Rodzaj gminy Opłata

za 1 MHz [zł]

1 2 3
powyżej 174 do 230 gmina wiejska 11,5 do dnia 31 grudnia 2032 r. 115 od dnia 1 stycznia 2033 r.
gmina miejsko-wiejska 11,5 do dnia 31 grudnia 2032 r. 115 od dnia 1 stycznia 2033 r.
gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu 33 do dnia 31 grudnia 2032 r. 330 od dnia 1 stycznia 2033 r.
miasto na prawach powiatu 250 do dnia 31 grudnia 2032 r. 2500 od dnia 1 stycznia 2033 r.
powyżej 230 do 470 gmina wiejska 115
gmina miejsko-wiejska 115
gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu 330
miasto na prawach powiatu 2500
powyżej 470 do 862 gmina wiejska 230
gmina miejsko-wiejska 230
gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu 660
miasto na prawach powiatu 5000
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2513

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.
Data aktu: 18/11/2022
Data ogłoszenia: 06/12/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2023