Parki narodowe lub niektóre ich obszary, gdzie za wstęp pobiera się opłaty.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

Na podstawie art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się parki narodowe, gdzie za wstęp pobiera się opłaty:
1)
Babiogórski Park Narodowy;
2)
Biebrzański Park Narodowy;
3)
Bieszczadzki Park Narodowy;
4)
Gorczański Park Narodowy;
5)
Karkonoski Park Narodowy;
6)
Magurski Park Narodowy;
7)
Narwiański Park Narodowy;
8)
Świętokrzyski Park Narodowy;
9)
Tatrzański Park Narodowy;
10)
Wigierski Park Narodowy;
11)
Woliński Park Narodowy.
§  2. 
Określa się obszary parków narodowych, gdzie za wstęp pobiera się opłaty:
1)
(uchylony);
2)
w Białowieskim Parku Narodowym - obszar ochrony ścisłej w obwodzie ochronnym Sierganowo;
3)
(uchylony);
4)
w Parku Narodowym "Bory Tucholskie":
a)
obwód ochronny Bachorze, poza cumowiskiem łodzi wędkarskich w Bachorzu, terenową bazą edukacyjną w Bachorzu, punktem widokowym w Bachorzu, ścieżką botaniczną w Charzykowach i ścieżką rowerową "Kaszubska Marszruta,
b)
obwód ochronny Drzewicz, poza Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie,
c)
obwód ochronny Dębowa Góra,
d)
wodny obwód ochronny Struga Siedmiu Jezior;
5)
w Poleskim Parku Narodowym:
a)
ścieżka przyrodnicza "Dąb Dominik",
b)
ścieżka przyrodnicza "Spławy",
c)
ścieżka przyrodnicza "Perehod",
d)
ścieżka przyrodnicza "Obóz Powstańczy";
6)
w Roztoczańskim Parku Narodowym:
a)
ścieżka przyrodnicza na Bukową Górę,
b)
trasa rowerowa Zwierzyniec - Florianka - Górecko Kościelne;
7)
w Słowińskim Parku Narodowym:
a)
obwód ochronny Rąbka,
b)
obwód ochronny Smołdziński Las,
c)
obwód ochronny Rowy.
8)
(uchylony).
§  3. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. poz. 765).
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U.2021.1949).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1030 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Parki narodowe lub niektóre ich obszary, gdzie za wstęp pobiera się opłaty.
Data aktu: 18/03/2013
Data ogłoszenia: 16/05/2022
Data wejścia w życie: 11/04/2013