Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Gubińskie (PLH080069).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Gubińskie (PLH080069)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Gubińskie (PLH080069 2 ), obejmujący obszar 1534,62 ha, położony w województwie lubuskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBROWY GUBIŃSKIE (PLH080069)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszar
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2
X Y
1 2 3
1 465089,63 222627,39
2 465045,15 222661,99
3 465037,51 222681,76
4 465023,13 222769,37
5 464996,62 222773,42
6 465000,22 222751,40
7 464977,30 222749,16
8 464956,34 222749,28
9 464914,69 222722,11
10 464871,75 222679,17
11 464867,60 222678,78
12 464855,13 222679,66
13 464802,37 222746,53
14 464666,09 222917,37
15 464657,45 222896,81
16 464639,31 222853,62
17 464615,65 222797,32
18 464595,06 222748,32
19 464580,85 222714,51
20 464574,80 222700,09
21 464558,87 222662,19
22 464558,36 222660,97
23 464531,26 222596,46
24 464491,61 222628,55
25 464488,09 222616,22
26 464470,75 222555,54
27 464495,28 222548,53
28 464494,40 222510,86
29 464528,57 222457,42
30 464459,37 222354,50
31 464444,57 222332,95
32 464393,90 222338,97
33 464367,77 222342,07
34 464356,85 222249,98
35 464345,22 222151,98
36 464408,55 222130,64
37 464425,97 222133,35
38 464450,52 222100,79
39 464489,13 222109,14
40 464533,45 222084,22
41 464559,17 222120,11
42 464596,99 222156,71
43 464637,70 222220,34
44 464637,36 222257,06
45 464623,36 222321,76
46 464665,54 222508,53
47 464719,51 222488,61
48 464724,90 222490,85
49 464740,85 222487,51
50 464746,40 222479,85
51 464762,54 222467,75
52 464764,75 222474,16
53 464775,37 222471,31
54 464780,78 222465,21
55 464789,94 222468,69
56 464798,37 222465,00
57 464817,93 222460,51
58 464821,12 222463,51
59 464809,41 222478,81
60 464879,52 222518,18
61 464912,61 222500,90
62 464925,95 222512,26
63 464940,76 222506,33
64 464942,60 222505,26
65 464942,36 222506,35
66 464951,53 222506,46
67 464958,76 222473,34
68 464972,68 222410,70
69 465080,95 222449,35
70 465079,09 222468,18
71 465073,25 222482,51
72 465070,60 222494,18
73 465092,62 222508,77
74 465157,78 222514,37
75 465206,54 222529,63
76 465223,28 222554,45
77 465198,64 222570,19
78 465197,01 222571,23
79 465143,99 222611,22
80 465089,63 222627,39
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2
X Y
1 2 3
1 465124,53 217265,43
2 465101,24 217278,91
3 465101,31 217279,84
4 465101,48 217282,04
5 465117,88 217490,84
6 465118,24 217495,42
7 465118,60 217500,00
8 465123,88 217567,12
9 465133,04 217685,88
10 465133,21 217688,06
11 465133,38 217690,25
12 465140,88 217787,59
13 465158,41 218013,36
14 465164,63 218096,65
15 465164,79 218098,85
16 465169,23 218158,29
17 465173,10 218210,08
18 465179,04 218289,54
19 465184,97 218366,61
20 465185,12 218368,54
21 465185,27 218370,47
22 465197,08 218523,86
23 465197,25 218526,05
24 465198,01 218535,92
25 465206,97 218652,34
26 465207,11 218654,17
27 465207,25 218656,00
28 465214,51 218750,37
29 465228,93 218926,82
30 465229,11 218929,01
31 465232,83 218974,41
32 465234,74 219013,47
33 465234,86 219015,93
34 465234,98 219018,39
35 465235,37 219026,39
36 465242,01 219161,56
37 465262,72 219321,32
38 465262,75 219321,71
39 465262,93 219323,90
40 465263,11 219326,09
41 465284,93 219594,06
42 465286,51 219613,43
43 465301,90 219787,48
44 465302,18 219790,57
45 465302,45 219793,67
46 465272,88 219804,58
47 465173,82 219841,13
48 465114,37 219863,06
49 465027,98 219841,94
50 464944,42 219875,19
51 464899,62 219887,07
52 464851,47 219901,35
53 464831,53 219907,27
54 464719,84 219902,07
55 464717,42 219901,80
56 464714,99 219901,52
57 464660,10 219895,33
58 464584,13 219894,95
59 464462,91 219850,61
60 464428,03 219835,35
61 464393,09 219820,05
62 464254,79 219759,51
63 464245,67 219755,52
64 464213,27 219747,24
65 464196,00 219737,43
66 464182,14 219729,55
67 464142,39 219730,10
68 464097,76 219730,72
69 464085,89 219729,91
70 463986,98 219723,12
71 463880,51 219712,89
72 463832,05 219699,34
73 463811,44 219697,92
74 463774,28 219695,37
75 463772,05 219695,51
76 463769,81 219695,65
77 463765,70 219695,92
78 463735,35 219697,85
79 463681,72 219703,10
80 463671,02 219704,35
81 463578,88 219692,90
82 463564,77 219689,39
83 463561,98 219688,70
84 463554,73 219686,89
85 463544,68 219684,39
86 463518,43 219677,86
87 463497,15 219684,49
88 463445,41 219700,61
89 463405,52 219712,09
90 463358,14 219725,73
91 463350,19 219728,02
92 463305,09 219740,57
93 463214,77 219752,98
94 463214,75 219752,98
95 463203,39 219754,54
96 463155,43 219757,51
97 463090,63 219755,28
98 463081,49 219754,97
99 463066,37 219753,63
100 463066,35 219753,63
101 463050,46 219752,23
102 463020,10 219749,55
103 463020,96 219754,61
104 463018,52 219755,30
105 463016,04 219756,01
106 462750,91 219831,28
107 462673,95 219853,13
108 462672,49 219853,54
109 462629,89 219865,64
110 462628,46 219866,07
111 462559,76 219886,95
112 462558,32 219887,39
113 462357,48 219948,40
114 462356,97 219946,46
115 462332,11 219852,90
116 462317,23 219796,25
117 462302,45 219739,98
118 462300,90 219736,80
119 462294,71 219724,14
120 462260,60 219654,38
121 462259,00 219651,11
122 462238,05 219608,25
123 462235,37 219609,59
124 462232,68 219610,93
125 462183,72 219635,35
126 462128,27 219658,51
127 462117,51 219662,99
128 462117,49 219662,99
129 462058,76 219687,46
130 461982,68 219706,72
131 461706,36 219792,76
132 461704,86 219793,23
133 461657,15 219808,08
134 461647,06 219808,39
135 461585,90 219810,24
136 461582,92 219810,62
137 461519,82 219818,75
138 461446,11 219828,24
139 461382,02 219827,89
140 461364,41 219827,80
141 461298,36 219826,27
142 461181,20 219828,37
143 461129,51 219829,30
144 461128,51 219829,32
145 461127,51 219829,34
146 460883,70 219833,70
147 460802,80 219827,76
148 460799,62 219827,58
149 460678,95 219820,83
150 460622,27 219817,66
151 460570,45 219817,53
152 460565,02 219816,65
153 460549,91 219814,20
154 460514,51 219801,89
155 460491,40 219793,86
156 460407,20 219759,29
157 460376,01 219746,48
158 460375,43 219742,58
159 460375,42 219742,58
160 460342,94 219526,80
161 460330,75 219445,76
162 460330,51 219444,15
163 460322,43 219390,54
164 460321,49 219384,29
165 460320,47 219377,26
166 460314,84 219338,55
167 460296,18 219306,57
168 460265,87 219273,35
169 460256,24 219248,95
170 460245,91 219187,06
171 460243,76 219147,35
172 460242,77 219129,16
173 460242,41 219126,95
174 460220,61 218991,74
175 460219,71 218910,53
176 460219,71 218908,47
177 460219,78 218859,06
178 460220,28 218856,26
179 460221,18 218851,23
180 460221,58 218849,00
181 460226,99 218818,95
182 460242,57 218734,39
183 460174,62 218662,20
184 460126,34 218621,39
185 460100,91 218591,09
186 460096,92 218579,06
187 460206,67 218415,10
188 460225,41 218394,03
189 460253,65 218362,28
190 460254,61 218359,80
191 460254,62 218359,80
192 460268,15 218325,36
193 460278,76 218265,44
194 460279,52 218257,11
195 460290,43 218136,80
196 460294,21 218095,05
197 460301,01 218020,11
198 460301,56 218014,06
199 460295,64 217944,13
200 460332,08 217943,12
201 460375,51 217940,61
202 460431,26 217927,32
203 460476,65 217934,70
204 460534,04 217944,03
205 460558,56 217948,59
206 460566,00 217952,60
207 460593,40 217967,13
208 460606,79 217990,96
209 460606,39 217996,78
210 460606,95 217999,76
211 460611,22 218022,42
212 460618,62 218077,47
213 460618,90 218079,60
214 460623,51 218077,05
215 460624,39 218076,55
216 460631,69 218100,79
217 460647,28 218152,51
218 460662,45 218186,15
219 460672,27 218207,95
220 460687,60 218224,78
221 460689,47 218226,83
222 460663,49 218310,90
223 460653,81 218352,96
224 460649,25 218372,43
225 460646,89 218400,05
226 460642,23 218454,54
227 460642,02 218457,04
228 460675,83 218449,53
229 460797,41 218422,52
230 460799,00 218422,17
231 461214,02 218329,98
232 461217,12 218329,29
233 461239,17 218324,39
234 461241,13 218323,96
235 461310,31 218307,63
236 461311,79 218307,28
237 461668,51 218223,09
238 461669,97 218222,75
239 461671,43 218222,41
240 461720,10 218210,93
241 461850,29 218180,20
242 461853,02 218179,56
243 461867,10 218213,24
244 461867,88 218215,10
245 461930,52 218180,20
246 461931,76 218179,51
247 462255,62 217999,05
248 462261,36 217995,86
249 462652,35 217778,00
250 462654,11 217777,02
251 462759,65 217717,77
252 463008,77 217577,92
253 463012,13 217576,03
254 463213,64 217462,90
255 463318,49 217404,03
256 463320,24 217403,05
257 463319,24 217401,32
258 463292,42 217354,85
259 463174,84 217149,10
260 463174,18 217147,94
261 463152,03 217109,17
262 463134,84 217079,07
263 463111,51 217038,25
264 463110,51 217036,51
265 462974,90 216800,20
266 462935,83 216732,13
267 462990,21 216701,86
268 462991,90 216700,92
269 463157,13 216608,95
270 463188,66 216591,40
271 463339,69 216507,33
272 463472,12 216433,62
273 463489,78 216423,78
274 463585,53 216370,49
275 463587,28 216369,51
276 463586,33 216367,75
277 463532,36 216267,87
278 463530,06 216263,62
279 463489,91 216189,32
280 463451,80 216118,79
281 463423,47 216066,36
282 463404,22 216030,73
283 463403,32 216029,07
284 463315,51 215867,43
285 463230,25 215710,48
286 463229,30 215708,71
287 463188,60 215633,01
288 463186,73 215629,53
289 463123,08 215511,15
290 463077,93 215427,16
291 463050,99 215377,05
292 463050,05 215375,28
293 462875,78 215045,98
294 462924,09 215018,86
295 462924,97 215018,37
296 463007,48 214972,05
297 463150,83 214891,56
298 463195,58 214866,44
299 463298,80 214808,48
300 463374,72 214765,85
301 463544,27 214670,66
302 463546,14 214669,61
303 463568,54 214714,03
304 463586,08 214748,83
305 463607,45 214791,20
306 463625,07 214826,14
307 463647,17 214869,96
308 463670,18 214915,61
309 463714,20 215002,91
310 463715,10 215004,69
311 463764,59 215099,15
312 463801,84 215170,25
313 463802,34 215171,21
314 463820,56 215205,98
315 463822,19 215209,09
316 463874,81 215184,83
317 463972,91 215099,99
318 464048,36 215042,31
319 464074,19 215022,57
320 464140,26 214925,03
321 464140,27 214925,01
322 464142,07 214922,35
323 464142,13 214922,30
324 464197,75 214876,21
325 464220,55 214867,20
326 464244,59 214865,31
327 464245,66 214865,23
328 464248,51 214865,00
329 464250,30 214864,86
330 464292,13 214861,56
331 464455,32 214848,72
332 464482,25 214846,59
333 464515,07 214914,21
334 464535,53 214902,68
335 464534,56 214900,73
336 464505,66 214842,67
337 464552,83 214799,01
338 464552,75 214798,27
339 464555,41 214796,62
340 464579,37 214774,45
341 464638,63 214720,71
342 464651,49 214737,08
343 464767,71 214665,07
344 464914,76 214783,08
345 464982,10 214890,67
346 465043,89 214981,73
347 465061,66 215007,93
348 465108,74 215084,69
349 465109,79 215086,40
350 465183,65 215146,70
351 465214,63 215184,40
352 465213,73 215185,67
353 465199,71 215205,39
354 465249,11 215249,97
355 465233,65 215282,73
356 465247,67 215294,82
357 465278,07 215279,72
358 465305,70 215316,64
359 465282,36 215318,66
360 465263,66 215331,92
361 465302,51 215409,73
362 465292,51 215414,62
363 465294,77 215417,32
364 465296,07 215418,88
365 465294,29 215419,87
366 465275,02 215430,54
367 465272,46 215431,96
368 465269,90 215433,38
369 465012,95 215575,75
370 465010,09 215577,33
371 464918,44 215628,11
372 464921,27 215633,36
373 465004,43 215787,34
374 465005,38 215796,04
375 465065,22 215903,96
376 465094,98 215957,65
377 465095,99 215959,47
378 465144,74 216045,04
379 465268,89 216262,99
380 465276,30 216276,00
381 465288,64 216297,66
382 465289,64 216299,42
383 465311,82 216339,45
384 465326,33 216365,61
385 465344,51 216398,39
386 465353,74 216415,07
387 465365,60 216436,47
388 465402,49 216503,03
389 465408,98 216514,73
390 465417,36 216529,86
391 465427,47 216548,10
392 465442,45 216575,12
393 465478,69 216640,51
394 465479,66 216642,26
395 465527,34 216726,56
396 465545,34 216758,38
397 465573,49 216808,15
398 465599,61 216854,32
399 465622,79 216895,30
400 465660,53 216962,03
401 465661,51 216963,76
402 465657,17 216966,23
403 465606,20 216995,23
404 465480,51 217066,74
405 465357,04 217136,99
406 465347,99 217142,14
407 465346,25 217143,13
408 465229,92 217209,32
409 465124,78 217269,14
410 465124,63 217266,92
411 465124,53 217265,43

______

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Gubińskie (PLH080069) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i karto-graficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBROWY GUBIŃSKIE (PLH080069)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONYNA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĄBROWY GUBIŃSKIE (PLH080069)

Lp. Kod3) Nazwa
1 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
______

3) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĄBROWY GUBIŃSKIE (PLH080069)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 jelonek rogacz Lucanus cervus osiadła
2 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Krzysztof Koślicki 27.05.2022
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1022

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Gubińskie (PLH080069).
Data aktu: 13/04/2022
Data ogłoszenia: 13/05/2022
Data wejścia w życie: 28/05/2022