Moc obowiązująca Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie mocy obowiązującej Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. 1 , sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 669) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 czerwca 2018 r. ratyfikował wyżej wymienioną poprawkę.
Zgodnie z art. 2 Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r., oraz zgodnie z art. 20 i art. 21 Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., poprawka weszła w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 31 grudnia 2020 r.
1.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w chwili złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r., Rzeczpospolita Polska złożyła następującą deklarację:

"W odniesieniu do dokumentu akceptacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r., Rzeczpospolita Polska oświadcza, że:

1)
biorąc pod uwagę treść Poprawki dauhańskiej oraz fakt, że kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich w zakresie regulowanym Poprawką są dzielone, wykonywanie zobowiązań z niej wynikających będzie możliwe, gdy Unia Europejska i wszystkie państwa członkowskie złożą wymagane dokumenty akceptacji;
2)
z uwagi na to, że materie regulowane Poprawką dauhańską podlegają w odpowiednim zakresie kompetencji Unii Europejskiej i państw członkowskich oraz mając na względzie Porozumienie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczące uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzone w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r. 2 , korzystanie z praw i wykonywanie obowiązków wynikających z poprawki dauhańskiej przez Unię Europejską, jej państwa członkowskie i Islandię wymaga ścisłego i zgodnego współdziałania Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii;
3)
w szczególności wykonywanie zobowiązań wynikających z Poprawki dauhańskiej przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, mających istotne implikacje dla państw członkowskich w zakresie wyboru źródeł energii lub ogólnej struktury zaopatrzenia w energię, wymaga zgodnego współdziałania Unii i wszystkich państw członkowskich;
4)
akceptacja Poprawki dauhańskiej nie ogranicza praw Rzeczypospolitej Polskiej, jako suwerennego państwa mającego swobodę działania na arenie międzynarodowej, do podejmowania niezbędnych środków mających na celu ochronę jej praw wynikających z zawartych przez nią umów międzynarodowych w dziedzinie zmian klimatu, w tym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego dnia 11 grudnia 1997 r., oraz Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, przyjętego dnia 12 grudnia 2015 r. 3 ".
2.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., są:

Republika Albanii

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Republika Angoli

Antigua i Barbuda

Republika Argentyńska

Republika Armenii

Związek Australijski

Republika Austrii

Republika Azerbejdżanu

Wspólnota Bahamów

Ludowa Republika Bangladeszu

Barbados

Królestwo Belgii

Belize

Republika Beninu

Królestwo Bhutanu

Wielonarodowe Państwo Boliwia

Republika Botswany

Federacyjna Republika Brazylii

Państwo Brunei Darussalam

Republika Bułgarii

Burkina Faso

Republika Chile

Chińska Republika Ludowa 4

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Czarnogóra

Republika Czeska

Królestwo Danii 5

Wspólnota Dominiki

Republika Dominikańska

Republika Dżibuti

Arabska Republika Egiptu

Republika Ekwadoru

Państwo Erytrea

Republika Estońska

Królestwo Eswatini

Federalna Demokratyczna Republika Etiopii

Republika Fidżi

Republika Filipin

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Gabońska

Republika Gambii

Republika Ghany

Republika Grecka

Grenada

Gruzja

Kooperacyjna Republika Gujany

Republika Gwatemali

Republika Gwinei

Republika Gwinei Bissau

Królestwo Hiszpanii

Republika Hondurasu

Republika Indii

Republika Indonezji

Irlandia

Republika Islandii

Jamajka

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Królestwo Kambodży

Państwo Katar

Republika Kenii

Republika Kiribati

Związek Komorów

Republika Konga

Republika Korei

Republika Kostaryki

Republika Kuby

Państwo Kuwejt

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Królestwo Lesotho

Republika Liberii

Księstwo Liechtensteinu

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Macedonii Północnej

Republika Madagaskaru

Republika Malawi

Republika Malediwów

Malezja

Republika Mali

Republika Malty

Królestwo Marokańskie

Republika Mauritiusu

Meksykańskie Stany Zjednoczone

Sfederowane Stany Mikronezji

Republika Związku Mjanmy

Księstwo Monako

Mongolia

Republika Namibii

Republika Nauru

Królestwo Niderlandów 6

Republika Federalna Niemiec

Republika Nigru

Federalna Republika Nigerii

Republika Nikaragui

Niue

Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia 7

Islamska Republika Pakistanu

Republika Palau

Republika Panamy

Republika Paragwaju

Republika Peru

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Republika Południowej Afryki

Rumunia

Republika Rwandy

Federacja Saint Kitts i Nevis

Saint Lucia

Republika Salwadoru

Niezależne Państwo Samoa

Republika San Marino

Republika Senegalu

Republika Serbii

Republika Seszeli

Republika Sierra Leone

Republika Singapuru

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki

Republika Sudanu

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Królestwo Tajlandii

Republika Togijska

Królestwo Tonga

Republika Trynidadu i Tobago

Tuvalu

Republika Ugandy

Unia Europejska

Wschodnia Republika Urugwaju

Republika Vanuatu

Boliwariańska Republika Wenezueli

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 8

Socjalistyczna Republika Wietnamu

Republika Włoska

Wyspy Cooka

Republika Wysp Marshalla

Wyspy Salomona

Republika Zambii

Republika Zimbabwe

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich

3.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że przy składaniu dokumentu zatwierdzenia Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r., wymienione poniżej strony poprawki złożyły następujące deklaracje:

Belize

Deklaracja:

"Rząd Belize oświadcza, iż rozumie, że przyjęcie wyżej wymienionej poprawki nie będzie oznaczać w żadnym stopniu zrzeczenia się praw w ramach prawa międzynarodowego w odniesieniu do odpowiedzialności państw za negatywny wpływ zmian klimatu i że żaden przepis Protokołu, ze zmianami, nie może być interpretowany jako wyjątek od zasad powszechnego prawa międzynarodowego.

Rząd Belize oświadcza, że w świetle najlepszej dostępnej wiedzy i oceny naukowej odnośnie do zmian klimatu i ich wpływu, uważa on zobowiązania do redukcji emisji w art. 3 Protokołu z Kioto i wyżej wymienionej poprawki dauhańskiej za niewystarczające, aby zapobiec wzrostowi temperatury o 1,5°C powyżej poziomu z epoki przedprzemysłowej i, w konsekwencji, będą one miały dotkliwe skutki dla naszych narodowych interesów."

Declaration:

"The Government of Belize declares its understanding that acceptance of the aforesaid Doha Amendment shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning State responsibility for the adverse effects of climate change and that no provision in the Protocol, as amended, can be interpreted as derogating from principles of general international law.

The Government of Belize declares that, in light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emissions reduction obligations in Article 3 of the Kyoto Protocol and the aforesaid Doha Amendment to be inadequate to prevent a global temperature increase of 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels and, as a consequence, will have severe implications for our national interest."

Republika Francuska

Deklaracja:

"Ratyfikacja przez Republikę Francuską poprawki do Protokołu z Kioto, przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r., powinna być interpretowana w kontekście zobowiązania podjętego na podstawie art. 4 Protokołu przez Unię Europejską, z którym jest nierozerwalnie związana. Ratyfikacja nie ma zatem zastosowania do Terytoriów Republiki Francuskiej, do których nie stosuje się Traktatu o Unii Europejskiej."

Declaration:

"The ratification by the French Republic of the amendment to the Kyoto Protocol, adopted in Doha on 8 December 2012, should be interpreted in the context of the commitment assumed under article 4 of the Protocol by the European Union, from which it is indissociable. The ratification does not therefore apply to the Territories of the French Republic to which the Treaty on European Union is not applicable."

Sfederowane Stany Mikronezji

Deklaracja:

"Rząd Sfederowanych Stanów Mikronezji oświadcza, iż rozumie, że ratyfikacja wyżej wymienionej poprawki dauhańskiej nie będzie oznaczać w żadnym stopniu zrzeczenia się praw w ramach prawa międzynarodowego w odniesieniu do odpowiedzialności państw za negatywny wpływ zmian klimatu i że żaden przepis Protokołu, ze zmianami, nie może być interpretowany jako wyjątek od zasad powszechnego prawa międzynarodowego.

Rząd Sfederowanych Stanów Mikronezji oświadcza, że w świetle najlepszej dostępnej wiedzy i oceny naukowej odnośnie do zmian klimatu i ich wpływu, uważa on zobowiązania do redukcji emisji w art. 3 Protokołu z Kioto i wyżej wymienionej poprawki dauhańskiej za niewystarczające, aby zapobiec wzrostowi temperatury o 1,5°C powyżej poziomu z epoki przedprzemysłowej i, w konsekwencji, będą one miały dotkliwe skutki dla naszych narodowych interesów."

Declaration:

"The Government of the Federated States of Micronesia declares its understanding that ratification of the aforesaid Doha Amendment shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning State responsibility for the adverse effects of climate change and that no provision in the Protocol, as amended, can be interpreted as derogating from principles of general international law.

The Government of the Federated States of Micronesia declares that, in light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emissions reduction obligations in Article 3 of the Kyoto Protocol and the aforesaid Doha Amendment to be inadequate to prevent a global temperature increase of 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels and, as a consequence, will have severe implications for our national interests."

Republika Nauru

Deklaracja:

"Rząd Republiki Nauru oświadcza, iż rozumie, że ratyfikacja wyżej wymienionej poprawki dauhańskiej nie będzie oznaczać w żadnym stopniu zrzeczenia się praw w ramach prawa międzynarodowego w odniesieniu do odpowiedzialności państw za negatywny wpływ zmian klimatu i że żaden przepis Protokołu, ze zmianami, nie może być interpretowany jako wyjątek od zasad powszechnego prawa międzynarodowego.

Rząd Republiki Nauru oświadcza, że w świetle najlepszej dostępnej wiedzy i oceny naukowej odnośnie do zmian klimatu i ich wpływu, uważa on zobowiązania do redukcji emisji w art. 3 Protokołu z Kioto i wyżej wymienionej poprawki dauhańskiej za niewystarczające, aby zapobiec wzrostowi temperatury o 1,5°C powyżej poziomu z epoki przedprzemysłowej i, w konsekwencji, będą one miały dotkliwe skutki dla naszych narodowych interesów."

Declaration:

"The Government of the Republic of Nauru declares its understanding that ratification of the aforesaid Doha Amendment shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning State responsibility for the adverse effects of climate change and that no provision in the Protocol, as amended, can be interpreted as derogating from principles of general international law.

The Government of Nauru declares that, in light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emissions reduction obligations in Article 3 of the Kyoto Protocol and the aforesaid Doha Amendment to be inadequate to prevent a global temperature increase of 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels and, as a consequence, will have severe implications for our national interest."

Saint Lucia

Deklaracja:

"Rząd Saint Lucii oświadcza, iż rozumie, że ratyfikacja poprawki dauhańskiej nie będzie oznaczać w żadnym stopniu zrzeczenia się praw w ramach prawa międzynarodowego w odniesieniu do odpowiedzialności państw za negatywny wpływ zmian klimatu i że żaden przepis Protokołu, ze zmianami, nie może być interpretowany jako wyjątek od zasad powszechnego prawa międzynarodowego.

Ponadto, Rząd Saint Lucii oświadcza, że w świetle najlepszej dostępnej wiedzy i oceny naukowej odnośnie do zmian klimatu i ich wpływu, uważa on zobowiązania do redukcji emisji w art. 3 Protokołu z Kioto i wyżej wymienionej poprawki dauhańskiej za niewystarczające, aby zapobiec wzrostowi temperatury o 1,5°C powyżej poziomu z epoki przedprzemysłowej i, w konsekwencji, będą one miały dotkliwe skutki dla naszych narodowych interesów."

Declaration:

"The Government of Saint Lucia declares its understanding that ratification of the Doha Amendment shall in no way constitute a renunciation of any rights under the international law concerning State responsibility for the adverse effects of climate change and that no provision in the Protocol, as amended, can be interpreted as derogating from principles of general international law.

Furthermore, the Government of Saint Lucia declares that, in light of best scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emission reduction obligations in Article 3 of the Kyoto Protocol and aforesaid Doha Amendment to be inadequate to prevent a global temperature increase of 1.5 degrees Celsius above pre-Industrial levels and as a consequence, will have severe implications for our national interests."

Unia Europejska

Deklaracja:

"Deklaracja złożona zgodnie z art. 24 ust. 3 Protokołu z Kioto:

Poniższe państwa są obecnie państwami członkowskimi Unii Europejskiej: Królestwo Belgii, Republika Bułgarii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Irlandia, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Chorwacji, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Unia Europejska oświadcza, że zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności z jego art. 192 ust. 1 i art. 191, posiada kompetencje do zawierania umów międzynarodowych oraz do wykonywania obowiązków z nich wynikających, które przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów:

- zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska;

- ochrony zdrowia ludzkiego;

- ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;

- promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu.

Unia Europejska oświadcza, że jej ilościowo określone zobowiązanie do redukcji emisji w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto (lata 2013-2020) zostanie zrealizowane poprzez działania Unii Europejskiej i państw członkowskich w ich odpowiednich obszarach kompetencji. Prawnie wiążące instrumenty dotyczące wykonania tego zobowiązania, obejmujące kwestie regulowane przez Protokół z Kioto w brzmieniu zmienionym przez poprawkę dauhańską, już obowiązują. Unia Europejska będzie nadal regularnie dostarczać informacji o stosownych unijnych instrumentach prawnych w ramach informacji uzupełniających zawartych w jej raporcie krajowym, przedłożonym na podstawie art. 12 Konwencji, do celów wykazania zgodności z jej zobowiązaniami wynikającymi z Protokołu z Kioto, zgodnie z jego art. 7 ust. 2 oraz wytycznymi przyjętymi na jego mocy."

Declaration:

"Declaration made in accordance with Article 24 (3) of the Kyoto Protocol:

The following are at present Member States of the European Union: the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Republic of Croatia, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

The European Union declares that, in accordance with the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 192 (1) and Article 191 thereof, it is competent to enter into international agreements, and to implement the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the following objectives:

- preserving, protecting and improving the quality of the environment;

- protecting human health;

- prudent and rational utilisation of natural resources;

- promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems, and in particular combating climate change.

The European Union declares that its quantified emission reduction commitment for the second commitment period of the Kyoto Protocol (2013-2020) will be fulfilled by means of action by the European Union and its Member States within the respective competence of each. The legally binding instruments to implement its commitment, covering matters governed by the Kyoto Protocol as amended by the Doha Amendment, are already in force.

The European Union will continue to provide information, on a regular basis, on relevant European Union legal instruments within the framework of the supplementary information incorporated in its National Communication submitted under Article 12 of the Convention for the purpose of demonstrating compliance with its commitments under the Kyoto Protocol in accordance with Article 7 (2) thereof and the guidelines thereunder."

Boliwariańska Republika Wenezueli

Deklaracja:

"Boliwariańska Republika Wenezueli nie akceptuje wprowadzenia mechanizmów rynkowych dla emisji dwutlenku węgla lub mechanizmów handlu uprawnieniami do emisji lub jednostkami emisji w ramach programów lub porozumień, które naruszają zasady i normy ustanowione w Konwencji oraz integralność środowiskową, ani nie akceptuje kontynuacji, proliferacji oraz wzmacniania wyżej wymienionych mechanizmów poprzez przyszłe sojusze z innymi mechanizmami o podobnym charakterze, które mogą zostać ustanowione w innych międzynarodowych instrumentach lub traktatach przyjętych przez Konferencję Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

W przypadku Boliwariańskiej Republiki Wenezueli akceptacja ta obejmuje również ścisłą interpretację i stosowanie zasady wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności, o tyle, że zobowiązania do ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych są wyłącznymi zobowiązaniami krajów załącznika I, zgodnie z zasadami ustanowionymi w Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która stanowi podstawę Protokołu z Kioto, oraz wszelkich innych przyszłych porozumień regulujących ten temat.

W przypadku Boliwariańskiej Republiki Wenezueli żadne postanowienie niniejszej poprawki ani jej późniejsze stosowanie na podstawie decyzji Konferencji Stron nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek jej praw wynikających z prawa międzynarodowego, a ich stosowanie nie może być interpretowane jako zrzeczenie się lub odstępstwo od ogólnych zasad prawa międzynarodowego, przy czym rozumie się, że wszystkie postanowienia art. 2 ust. 3 Protokołu z Kioto oraz art. 2 i 3, jak również art. 4 ust. 8 i 10 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu leżą w interesie narodowym."

Declaration:

"The Bolivarian Republic of Venezuela does not accept the implementation of carbon market mechanisms or mechanisms for the trading of emission rights or units under schemes or arrangements that transgress the rules and norms established in the Convention and environmental integrity, nor does it accept the continuation, proliferation and strengthening of the aforesaid mechanisms through future alliances with other mechanisms of a similar nature that may be established in other international instruments or treaties adopted by the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

For the Bolivarian Republic of Venezuela, this acceptance also involves the strict interpretation and application of the principle of common but differentiated responsibilities, in that the greenhouse gas emission limitation and reduction commitments are exclusive obligations of Annex I countries, in accordance with the principles established in the United Nations Framework Convention on Climate Change, which constitute the basis of the Kyoto Protocol, and any other future agreement regulating the subject.

For the Bolivarian Republic of Venezuela, no provision of this Amendment, nor subsequent applications thereof through decisions of the Conference of the Parties, shall constitute a renunciation of any of its rights under international law, nor shall the application thereof be interpreted as a renunciation of or derogation from the general principles of international law, it being understood that all the provisions of article 2, paragraph 3, of the Kyoto Protocol and of articles 2 and 3 as well as article 4, paragraphs 8 and 10, of the United Nations Framework Agreement on Climate Change are in the national interest."

Republika Włoska

Deklaracja:

"W odniesieniu do dokumentów przyjęcia poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto złożonych dnia 18 czerwca 2016 r. Rząd Republiki Włoskiej chciałby zwrócić uwagę, że w związku z naturą praw i obowiązków zawartych tamże, oraz biorąc pod uwagę system prawny Unii Europejskiej (UE) i jej państw członkowskich, jej wdrożenie będzie możliwe tylko wtedy, a obowiązki wejdą w życie tylko wówczas, kiedy UE i wszystkie jej państwa członkowskie złożą odpowiednio swoje dokumenty przyjęcia."

Declaration:

"With regard to the instrument of acceptance of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol deposited on 18 July 2016, the Government of Italy would like to point out that given the nature of the rights and obligations provided for therein and taking into account the legal system of the European Union (the EU) and its Member States, implementation will only be possible and obligations will come into effect once the EU and all its Member States will have deposited their relevant instruments of acceptance."

Republika Wysp Marshalla

Deklaracja:

"Rząd Republiki Wysp Marshalla oświadcza, iż rozumie, że ratyfikacja poprawki dauhańskiej nie będzie oznaczać w żadnym stopniu zrzeczenia się praw w ramach prawa międzynarodowego w odniesieniu do odpowiedzialności państw za negatywny [wpływ] zmian klimatu i że żaden przepis Protokołu, ze zmianami, nie może być interpretowany jako wyjątek od zasad powszechnego prawa międzynarodowego.

Ponadto, Rząd Republiki Wysp Marshalla oświadcza, że w świetle najlepszej dostępnej wiedzy i oceny naukowej odnośnie do zmian klimatu i ich wpływu, uważa on zobowiązania do redukcji emisji w art. 3 Protokołu z Kioto i wyżej wymienionej poprawki dauhańskiej za niewystarczające, aby zapobiec wzrostowi temperatury o 1,5°C powyżej poziomu z epoki przedprzemysłowej i, w konsekwencji, będą one miały dotkliwe skutki dla naszych narodowych interesów."

Declaration:

"The Government of the Republic of the Marshall Islands declares its understanding that ratification of the Doha Amendment shall in no way constitute a renunciation of any rights under the international law concerning State responsibility for the adverse of climate change and that no provision in the Protocol, as amended, can be interpreted as derogating from principles of general international law.

Furthermore, the Government of the Republic of the Marshall Islands declares that, in light of best scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emission reduction obligations in Article 3 of the Kyoto Protocol and aforesaid Doha Amendment to be inadequate to prevent a global temperature increase of 1.5 degrees Celsius above pre-Industrial levels and as a consequence, will have severe implications for our national interests."

Wyspy Salomona

Deklaracja:

"Rząd Wysp Salomona oświadcza, iż rozumie, że przyjęcie wyżej wymienionej poprawki nie będzie oznaczać w żadnym stopniu zrzeczenia się praw w ramach prawa międzynarodowego w odniesieniu do odpowiedzialności państw za negatywny wpływ zmian klimatu i że żaden przepis Protokołu, ze zmianami, nie może być interpretowany jako wyjątek od zasad powszechnego prawa międzynarodowego.

Rząd Wysp Salomona ponadto oświadcza, że w świetle najlepszej dostępnej wiedzy i oceny naukowej odnośnie do zmian klimatu i ich wpływu, uważa on zobowiązania do redukcji emisji w art. 3 Protokołu z Kioto i wyżej wymienionej poprawki za niewystarczające, aby zapobiec wzrostowi temperatury o 1,5°C powyżej poziomu z epoki przedprzemysłowej i, w konsekwencji, będą one miały dotkliwe skutki dla naszych narodowych interesów."

Declaration:

"The Government of Solomon Islands declares its understanding that acceptance of the aforesaid Amendment shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning State responsibility for the adverse effects of the climate change and that no provision in the Protocol, as amended, can be interpreted as derogating from principles of general international law.

The Government of Solomon Islands further declares that, in light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emissions reduction obligations in Article 3 of the Kyoto Protocol and the aforesaid Amendment to be inadequate to prevent a global temperature increase of 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels and as a consequence, will have severe implications for our national interests."

1 Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2005 r. poz. 1684.
2 Porozumienie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczące uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzone w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r., zostało ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2108.
3 Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r., zostało ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 36.
4 Poprawka ma zastosowanie również do Specjalnych Regionów Administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej Hongkong i Makao.
5 Poprawka nie ma zastosowania do Wysp Owczych i Grenlandii.
6 Poprawka ma zastosowanie wyłącznie do europejskiej części Królestwa Niderlandów.
7 Poprawka nie ma zastosowania do Tokelau.
8 Poprawka ma zastosowanie również do Falklandów, Gibraltaru, Baliwatu Guernsey, Baliwatu Jersey oraz Wyspy Man.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.948

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.
Data aktu: 26/03/2021
Data ogłoszenia: 21/05/2021
Data wejścia w życie: 21/05/2021