Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH060009).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH060009)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH060009 2 ), obejmujący obszar 2065,57 ha, położony w województwie lubelskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 398941,01 789001,18
2 398886,42 789058,20
3 398880,35 789094,59
4 398883,99 789140,69
5 398896,12 789185,57
6 398915,53 789217,11
7 398951,92 789257,14
8 398970,12 789294,75
9 398978,61 789331,14
10 398974,97 789359,04
11 398956,78 789382,09
12 398904,61 789420,91
13 398834,25 789446,39
14 398722,65 789462,16
15 398618,32 789482,78
16 398539,47 789494,91
17 398464,26 789496,12
18 398361,15 789498,55
19 398285,94 789496,12
20 398264,10 789473,07
21 398241,05 789451,24
22 398218,00 789445,17
23 398188,89 789451,24
24 398147,64 789462,16
25 398124,59 789458,52
26 398061,51 789386,94
27 397940,34 789467,57
28 398026,00 789606,61
29 398039,59 789628,88
30 398000,86 789646,55
31 397951,12 789676,87
32 397780,08 789849,13
33 397585,98 790037,16
34 397365,20 790259,16
35 397311,82 790239,75
36 397226,91 790209,42
37 397094,68 790140,27
38 397035,24 790181,52
39 397069,20 790220,34
40 397025,53 790280,99
41 396962,45 790234,90
42 396939,40 790268,86
43 396901,80 790272,50
44 396839,93 790181,52
45 396807,18 790162,11
46 396739,24 790234,90
47 396486,92 790079,62
48 396147,25 789862,48
49 395860,96 789662,32
50 395712,97 789564,06
51 395629,26 789521,60
52 395660,80 789406,35
53 395643,82 789397,86
54 395225,30 789190,42
55 395241,07 789163,73
56 395253,20 789133,41
57 395264,12 789093,38
58 395272,61 789041,21
59 395276,25 788990,26
60 395276,25 788941,74
61 395276,25 788908,99
62 395268,97 788877,44
63 395250,78 788851,97
64 395243,50 788821,64
65 395254,42 788793,74
66 395295,66 788784,04
67 395319,92 788771,91
68 395341,76 788742,79
69 395347,82 788713,68
70 395342,97 788697,91
71 395329,63 788689,42
72 395315,07 788674,86
73 395316,28 788638,47
74 395347,82 788603,29
75 395397,56 788576,60
76 395443,66 788555,98
77 395484,90 788529,29
78 395509,17 788492,89
79 395539,49 788474,70
80 395617,13 788475,91
81 395666,87 788491,68
82 395704,47 788525,65
83 395731,16 788547,48
84 395766,34 788569,32
85 395801,52 788575,39
86 395827,00 788583,88
87 395847,62 788602,07
88 395859,75 788633,61
89 395859,75 788668,79
90 395870,67 788703,97
91 395905,85 788733,09
92 395930,11 788752,50
93 395948,31 788785,25
94 395968,93 788836,20
95 395976,21 788866,53
96 395987,12 788951,44
97 395988,34 789021,80
98 395970,14 789087,31
99 395936,17 789109,15
100 395887,65 789146,75
101 395870,67 789190,42
102 395865,82 789237,73
103 395875,52 789263,21
104 395971,35 789262,00
105 396069,62 789266,85
106 396092,66 789323,86
107 396130,27 789379,67
108 396171,51 789433,04
109 396217,61 789460,94
110 396255,22 789459,73
111 396290,40 789443,96
112 396317,09 789414,84
113 396375,31 789417,27
114 396388,66 789374,81
115 396551,21 789408,78
116 396676,16 789111,57
117 396758,65 789128,56
118 396825,37 789141,90
119 396906,65 789146,75
120 396970,94 789145,54
121 397015,83 789140,69
122 397076,48 789122,49
123 397139,56 789109,15
124 397218,41 789090,95
125 397527,08 788791,94
126 397436,08 788665,55
127 397249,47 788416,74
128 397061,69 788170,68
129 397103,17 788115,62
130 397111,66 788093,79
131 397118,94 788057,39
132 397118,94 788021,00
133 397126,22 787987,04
134 397126,22 787949,43
135 397104,38 787925,17
136 397066,78 787903,33
137 397069,20 787876,64
138 397067,99 787837,82
139 397053,43 787805,07
140 397044,94 787790,51
141 397025,53 787774,74
142 397000,06 787745,63
143 396977,01 787694,68
144 396955,17 787632,81
145 396955,17 787592,78
146 396947,89 787555,17
147 396915,14 787490,88
148 396812,03 787509,08
149 396782,91 787453,27
150 396745,31 787401,11
151 396712,55 787358,65
152 396661,60 787407,18
153 396615,51 787348,95
154 396648,26 787311,34
155 396654,33 787215,51
156 396653,11 787139,08
157 396650,69 787069,94
158 396636,13 787026,27
159 396579,11 786953,48
160 396562,13 786919,51
161 396562,13 786886,76
162 396543,93 786861,28
163 396505,11 786807,91
164 396486,92 786760,60
165 396484,49 786644,14
166 396416,56 786577,42
167 396417,77 786492,50
168 396408,07 786357,85
169 396386,23 786195,30
170 396480,85 786181,95
171 396502,69 786190,44
172 396531,80 786189,23
173 396526,95 786090,97
174 396558,49 786099,46
175 396574,26 786097,04
176 396576,69 786078,84
177 396554,85 786038,81
178 396558,49 786016,97
179 396580,33 785993,92
180 396541,51 785967,24
181 396517,25 785927,20
182 396484,49 785814,39
183 396482,07 785729,47
184 396477,21 785628,78
185 396463,87 785508,69
186 396438,40 785395,87
187 396400,79 785279,41
188 396374,10 785230,89
189 396363,18 785223,61
190 396308,59 785239,38
191 396251,58 785229,68
192 396254,01 785285,48
193 396178,79 785280,63
194 396137,55 785182,36
195 396121,78 785107,15
196 396126,63 785075,61
197 396160,60 785053,78
198 396184,86 785046,50
199 396165,45 784990,70
200 396139,97 784906,99
201 396115,71 784756,57
202 396092,66 784611,00
203 396093,88 784530,93
204 396089,02 784444,80
205 396078,11 784422,97
206 396057,48 784426,61
207 396046,57 784447,23
208 396022,30 784449,66
209 396001,68 784392,64
210 395981,06 784345,33
211 396016,24 784270,12
212 396072,04 784245,86
213 396044,14 784094,22
214 395995,62 784073,60
215 395959,22 784037,21
216 395902,21 783966,85
217 395874,31 783886,78
218 395876,73 783805,50
219 395893,72 783753,34
220 395902,21 783699,97
221 395932,54 783634,46
222 395955,58 783638,10
223 395983,49 783645,38
224 395998,04 783634,46
225 396022,30 783602,92
226 396061,12 783584,72
227 396097,52 783594,43
228 396119,35 783621,11
229 396147,25 783649,02
230 396218,83 783664,79
231 396247,94 783670,85
232 396281,91 783765,47
233 396336,50 783824,91
234 396443,25 783909,83
235 396291,61 784176,71
236 396391,08 784294,38
237 396491,77 784296,81
238 396435,97 784408,41
239 396468,72 784581,88
240 396682,23 784657,10
241 396932,12 784655,88
242 396866,62 784472,71
243 396826,58 784375,66
244 396791,49 784232,50
245 396765,59 784116,00
246 396990,21 784252,24
247 396900,58 783871,01
248 396884,81 783752,13
249 396879,96 783624,75
250 396892,09 783460,99
251 396893,30 783406,40
252 396905,44 783345,74
253 396919,99 783263,25
254 396919,99 783213,52
255 396903,01 783174,70
256 396869,04 783132,24
257 396792,62 783117,68
258 396647,05 783105,55
259 396577,90 783083,71
260 396439,61 783069,16
261 396358,33 783067,94
262 396295,25 782958,77
263 396279,48 782933,29
264 396249,15 782900,54
265 396215,19 782875,06
266 396177,58 782861,72
267 396137,55 782854,44
268 395950,73 782864,14
269 395609,85 782894,47
270 395498,25 782901,75
271 395453,36 782890,83
272 395403,63 782855,65
273 395372,09 782809,56
274 395321,14 782636,08
275 395233,79 782344,94
276 395173,14 782147,21
277 395146,45 782129,01
278 395074,88 782059,86
279 395043,34 782086,55
280 395014,22 782064,72
281 394976,62 782046,52
282 394932,95 782034,39
283 394832,26 782029,54
284 394783,74 782039,24
285 394738,85 782056,23
286 394720,66 782084,13
287 394703,67 782118,09
288 394679,41 782149,63
289 394616,33 782181,17
290 394569,02 782179,96
291 394536,27 782173,90
292 394520,50 782165,40
293 394513,22 782142,35
294 394520,50 782103,54
295 394496,23 782045,31
296 394463,48 781985,87
297 394441,64 781954,33
298 394428,30 781898,52
299 394447,71 781834,23
300 394478,04 781784,49
301 394516,86 781734,76
302 394542,33 781695,94
303 394567,81 781632,86
304 394589,64 781578,27
305 394544,76 781528,53
306 394609,05 781460,60
307 394505,94 781419,35
308 394532,63 781375,68
309 394595,71 781332,01
310 394650,30 781305,32
311 394710,95 781300,47
312 394818,92 781258,01
313 394911,11 781204,63
314 394976,62 781181,59
315 395072,45 781179,16
316 395042,13 781130,64
317 395042,13 781042,08
318 395066,39 780979,00
319 395123,40 780918,34
320 395203,47 780880,74
321 395271,40 780884,38
322 395267,76 780921,98
323 395364,81 780898,93
324 395535,85 780868,61
325 395664,44 780857,69
326 395780,90 780857,69
327 395853,68 780869,82
328 395967,72 780991,13
329 396246,73 780962,02
330 396361,97 780958,38
331 396495,41 780918,34
332 396619,15 780880,74
333 396679,80 780863,76
334 396831,44 780873,46
335 396992,78 780907,43
336 397149,27 780940,18
337 397292,41 780981,43
338 397476,80 781072,41
339 397656,34 781160,96
340 397855,29 781268,93
341 397891,68 781247,09
342 398070,00 781157,32
343 398201,02 781175,52
344 398321,11 781198,57
345 398463,05 781232,54
346 398538,26 781249,52
347 398579,50 781277,42
348 398606,19 781321,09
349 398631,67 781386,60
350 398646,22 781412,07
351 398801,50 781480,01
352 398828,19 781512,76
353 398933,73 781843,93
354 398964,05 781914,29
355 398971,33 781966,46
356 398972,55 782022,26
357 398966,48 782074,42
358 398961,63 782113,24
359 398938,58 782164,19
360 398892,48 782222,42
361 398842,74 782267,30
362 398800,29 782297,63
363 398745,70 782320,68
364 398692,32 782327,96
365 398632,88 782321,89
366 398580,72 782310,97
367 398541,90 782309,76
368 398510,36 782317,04
369 398455,77 782318,25
370 398379,34 782289,14
371 398276,23 782258,81
372 398385,41 782392,25
373 398440,00 782482,02
374 398432,72 782670,05
375 398391,47 783061,88
376 398529,77 783133,45
377 398588,00 783174,70
378 398624,39 783203,81
379 398663,21 783240,20
380 398693,53 783325,12
381 398727,50 783439,15
382 398734,78 783536,20
383 398744,48 783638,10
384 398729,93 783772,75
385 398697,17 783866,16
386 398632,88 783963,21
387 398578,29 784029,93
388 398514,00 784124,55
389 398461,83 784219,17
390 398409,67 784324,71
391 398296,85 784486,05
392 398192,53 784635,26
393 398135,51 784710,47
394 398057,87 784773,55
395 397970,53 784809,95
396 397889,25 784824,50
397 397772,80 784834,21
398 397678,18 784836,63
399 397533,82 784809,95
400 397453,75 784773,55
401 397427,07 784910,63
402 397672,11 784934,89
403 397718,21 784959,16
404 397735,19 784987,06
405 397720,63 785024,66
406 397701,22 785042,86
407 397692,73 785087,74
408 397703,65 785126,56
409 397736,40 785164,17
410 397782,50 785195,71
411 397811,62 785216,33
412 397838,30 785249,08
413 397864,99 785287,90
414 397903,81 785355,84
415 397936,56 785400,72
416 397976,60 785440,75
417 398036,04 785480,79
418 398102,76 785511,11
419 398141,58 785536,59
420 398169,48 785566,92
421 398250,76 785668,82
422 398312,62 785733,11
423 398386,62 785796,19
424 398472,75 785885,96
425 398538,26 785970,87
426 398589,21 786052,15
427 398611,04 786101,89
428 398617,11 786152,84
429 398617,11 786203,79
430 398614,68 786271,72
431 398535,83 786249,89
432 398475,18 786249,89
433 398452,13 786304,48
434 398407,24 786351,79
435 398364,79 786379,69
436 398311,41 786403,95
437 398188,89 786429,42
438 398123,38 786434,28
439 398050,60 786431,85
440 398002,07 786407,59
441 397945,06 786527,68
442 397877,12 786598,04
443 397775,22 786610,17
444 397703,65 786611,39
445 397811,62 786739,98
446 397864,99 786795,78
447 397923,22 786844,30
448 398012,99 786940,14
449 398057,87 786993,51
450 398113,68 787065,08
451 398163,41 787119,67
452 398251,97 787210,66
453 398330,82 787294,36
454 398408,46 787367,14
455 398470,33 787425,37
456 398518,85 787483,60
457 398573,44 787555,17
458 398604,98 787608,55
459 398655,93 787697,11
460 398697,17 787752,91
461 398737,21 787803,86
462 398808,78 787920,31
463 398865,79 788012,51
464 398905,83 788073,16
465 398965,27 788127,75
466 398999,23 788177,49
467 398998,02 788336,41
468 398988,32 788371,59
469 398971,33 788431,03
470 398947,07 788498,96
471 398933,73 788559,61
472 398939,79 788592,37
473 398964,05 788636,04
474 398989,53 788694,27
475 399015,00 788765,84
476 399030,77 788849,54
477 399036,84 788895,64
478 399024,71 788928,39
479 398991,96 788959,94
480 398941,01 789001,18
________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
2 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
4 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
5 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
6 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
8 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
9 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
10 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 kaldesia dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA UŚCIWIERSKIE (PLH060009)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 czerwończyk nieparek Lycaena dispar osiadła
2 koza Cobitis taenia osiadła
3 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
4 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous osiadła
5 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius osiadła
6 piskorz Misgurnus fossilis osiadła
7 różanka Rhodeus sericeus amarus osiadła
8 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022