Specjalny obszar ochrony siedlisk Trzy Młyny (PLH220029).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzy Młyny (PLH220029)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Trzy Młyny (PLH220029 2 ), obejmujący obszar 765,88 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TRZY MŁYNY (PLH220029)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 767557,70 449678,14
2 767517,89 449706,16
3 767601,16 449788,62
4 767655,11 449841,37
5 767646,76 449844,95
6 767639,00 449848,54
7 767607,36 449870,62
8 767575,12 449905,84
9 767518,41 449990,01
10 767404,40 450164,91
11 767322,62 450293,85
12 767312,47 450309,37
13 767178,16 450522,48
14 767106,52 450484,28
15 767084,44 450457,42
16 767053,99 450419,21
17 767008,03 450385,19
18 766909,53 450311,76
19 766886,85 450278,93
20 766876,70 450235,35
21 766865,36 450197,75
22 766833,12 450154,77
23 766827,75 450158,94
24 766777,61 450110,00
25 766697,62 450047,91
26 766679,11 450065,82
27 766566,89 449974,49
28 766550,77 449991,80
29 766545,40 450019,86
30 766507,20 450074,78
31 766394,37 450157,75
32 766172,31 450056,27
33 765989,05 449966,13
34 765801,01 449892,11
35 765785,49 449892,71
36 765724,01 449862,86
37 765692,97 449848,54
38 765678,04 449837,19
39 765645,21 449804,36
40 765572,39 449679,00
41 765527,61 449615,13
42 765490,01 449578,12
43 765471,50 449564,99
44 765444,04 449554,24
45 765390,32 449544,10
46 765228,55 449561,41
47 765201,09 449563,79
48 765176,02 449559,62
49 765136,62 449544,69
50 765071,55 449516,04
51 764987,38 449482,61
52 764990,37 449399,04
53 765030,36 449264,73
54 765055,43 449270,10
55 765118,71 449307,71
56 765201,09 449314,27
57 765254,81 449333,97
58 765304,96 449332,78
59 765352,71 449352,48
60 765443,45 449366,21
61 765504,33 449368,00
62 765548,51 449342,33
63 765582,53 449329,20
64 765590,93 449276,01
65 765591,33 449263,42
66 765592,14 449135,88
67 765587,68 449094,44
68 765571,84 449064,39
69 765525,94 448976,24
70 765477,19 448893,38
71 765443,89 448855,20
72 765380,93 448784,93
73 765300,09 448811,74
74 765249,32 448827,98
75 765205,45 448871,45
76 765183,92 448817,02
77 765136,81 448814,58
78 765079,94 448786,55
79 765045,01 448795,49
80 765019,42 448798,74
81 764936,15 448822,30
82 764831,35 448844,23
83 764809,82 448846,26
84 764799,26 448904,75
85 764782,20 448918,16
86 764757,83 448868,60
87 764718,84 448881,19
88 764651,00 448925,06
89 764655,88 448989,65
90 764586,83 449091,60
91 764536,86 449085,51
92 764489,75 449084,70
93 764490,56 449103,38
94 764472,69 449110,29
95 764503,56 449184,21
96 764516,96 449269,51
97 764446,28 449250,42
98 764344,33 449233,36
99 764352,05 449144,00
100 764303,31 449109,88
101 764291,93 449092,01
102 764288,28 449056,67
103 764267,97 448999,80
104 764229,38 448982,34
105 764151,39 448965,28
106 764131,49 448933,59
107 764073,00 448929,94
108 764029,53 448909,63
109 764011,26 448880,38
110 763990,95 448837,73
111 763984,45 448814,17
112 763982,01 448799,14
113 763978,35 448767,46
114 763976,73 448731,31
115 763977,54 448718,72
116 763975,51 448696,38
117 763975,11 448592,39
118 763946,67 448479,07
119 763907,27 448375,49
120 763876,81 448286,13
121 763874,37 448273,13
122 763871,93 448267,04
123 763867,46 448262,16
124 763862,59 448099,69
125 763854,06 447947,37
126 763853,25 447922,99
127 763845,94 447880,34
128 763828,88 447810,89
129 763796,79 447682,53
130 763790,69 447622,01
131 763791,10 447609,01
132 763806,13 447540,36
133 763806,54 447425,41
134 763808,97 447405,91
135 763819,53 447338,89
136 763819,94 447330,77
137 763974,70 447337,67
138 764156,67 447322,24
139 764211,10 447310,87
140 764207,45 447255,62
141 764193,23 447206,07
142 764198,51 447169,92
143 764198,51 447152,45
144 764229,79 447145,55
145 764292,34 447145,14
146 764345,55 447126,46
147 764319,55 447089,49
148 764293,96 447075,68
149 764290,31 447065,93
150 764304,52 447050,09
151 764340,68 447046,03
152 764374,80 447039,53
153 764371,95 446979,01
154 764539,30 447024,50
155 764541,74 446969,26
156 764486,90 446955,45
157 764485,28 446873,40
158 764339,05 446866,90
159 764338,24 446858,37
160 764531,99 446866,50
161 764536,46 446816,13
162 764514,93 446779,16
163 764454,41 446772,67
164 764489,34 446731,23
165 764482,44 446682,90
166 764345,55 446714,17
167 764323,62 446639,44
168 764303,31 446551,29
169 764283,00 446522,05
170 764135,14 446533,42
171 764049,44 446551,29
172 764047,81 446539,51
173 764038,88 446478,99
174 764034,41 446451,37
175 763973,48 446459,09
176 763966,17 446446,09
177 763955,61 446433,50
178 763938,95 446372,98
179 763919,05 446365,66
180 763872,75 446386,38
181 763837,41 446364,45
182 763819,53 446315,30
183 763796,79 446273,46
184 763714,33 446230,00
185 763697,27 446215,37
186 763692,40 446186,94
187 763685,49 446139,82
188 763718,80 446097,17
189 763718,80 446089,46
190 763727,74 446075,24
191 763730,17 446066,30
192 763744,80 446056,55
193 763748,45 446050,87
194 763770,39 446021,22
195 763771,20 446015,93
196 763798,41 445991,16
197 763829,69 445962,72
198 763834,97 445959,07
199 763873,56 445927,79
200 763888,99 445915,61
201 763901,99 445908,29
202 763916,21 445907,48
203 763943,83 445908,29
204 763982,82 445912,76
205 764044,97 445916,01
206 764097,37 445918,04
207 764129,05 445920,48
208 764160,33 445924,95
209 764213,54 445932,26
210 764233,44 445934,29
211 764243,19 445935,51
212 764257,41 445934,70
213 764334,18 445941,60
214 764381,29 445947,70
215 764395,92 445953,79
216 764403,23 445953,79
217 764432,07 445970,04
218 764448,32 445982,63
219 764454,41 445985,88
220 764499,90 446037,46
221 764525,49 446083,77
222 764531,18 446113,01
223 764531,58 446141,85
224 764548,24 446223,09
225 764553,92 446236,09
226 764620,13 446323,42
227 764675,38 446379,07
228 764695,68 446398,97
229 764740,77 446412,78
230 764778,14 446424,16
231 764864,66 446493,21
232 764932,49 446545,61
233 764988,55 446574,04
234 765036,48 446598,00
235 765090,91 446630,50
236 765103,91 446652,43
237 765133,96 446700,77
238 765156,71 446729,61
239 765190,83 446764,14
240 765233,32 446798,17
241 765245,26 446802,94
242 765266,15 446813,09
243 765284,06 446819,06
244 765298,99 446820,25
245 765486,43 446829,80
246 765547,46 446832,78
247 765569,80 446837,66
248 765625,86 446866,90
249 765648,20 446880,71
250 765644,14 446928,64
251 765639,67 446944,89
252 765582,40 446921,74
253 765515,78 446941,64
254 765515,78 446946,11
255 765499,94 446953,83
256 765434,54 446959,51
257 765386,21 446962,76
258 765384,99 447368,14
259 765311,06 447375,45
260 765315,12 447406,32
261 765298,06 447439,63
262 765247,70 447479,43
263 765256,63 447617,54
264 765252,57 447684,97
265 765248,51 447723,15
266 765294,00 447762,14
267 765311,87 447770,67
268 765322,44 447790,98
269 765341,93 447795,86
270 765378,90 447787,33
271 765447,14 447806,42
272 765436,57 447842,57
273 765464,60 447855,57
274 765488,16 447831,60
275 765520,25 447815,76
276 765550,71 447793,42
277 765580,37 447757,67
278 765590,52 447729,24
279 765600,67 447730,46
280 765665,26 447744,68
281 765675,01 447734,93
282 765690,85 447736,55
283 765713,19 447728,43
284 765785,49 447750,36
285 765789,15 447780,02
286 765779,80 447799,92
287 765854,95 447832,41
288 765946,34 447904,72
289 765953,65 447854,75
290 765970,31 447832,01
291 765993,87 447766,61
292 765989,40 447745,49
293 765993,87 447683,75
294 766014,58 447674,41
295 766073,89 447654,50
296 766202,24 447645,97
297 766337,10 447824,29
298 766476,42 448011,14
299 766529,22 448025,35
300 766580,81 448055,01
301 766647,83 448078,97
302 766655,14 448078,16
303 766669,36 448076,94
304 766746,94 448055,01
305 766764,00 448050,13
306 766791,22 448033,07
307 766824,12 448017,23
308 766889,11 447995,70
309 766924,85 447991,23
310 766940,69 447994,89
311 766997,15 448012,36
312 767031,68 447992,05
313 767070,27 447975,39
314 767078,39 447980,27
315 767058,49 448009,51
316 767138,10 448096,44
317 767183,19 448086,69
318 767209,59 448084,25
319 767206,75 448108,62
320 767163,29 448172,39
321 767140,54 448314,97
322 767098,29 448327,15
323 767048,33 448327,56
324 767007,31 448297,91
325 766971,56 448293,03
326 766912,67 448322,68
327 766926,88 448342,99
328 766902,51 448381,18
329 766873,67 448397,83
330 766824,93 448405,14
331 766765,22 448410,42
332 766684,79 448427,48
333 766612,09 448434,39
334 766598,28 448431,54
335 766553,59 448422,61
336 766544,25 448420,58
337 766521,51 448416,51
338 766481,70 448457,13
339 766515,01 448531,06
340 766541,82 448590,36
341 766538,16 448599,71
342 766557,25 448669,98
343 766582,43 448735,37
344 766615,74 448798,33
345 766651,89 448837,33
346 766660,83 448851,14
347 766755,06 448732,94
348 766758,72 448737,00
349 766853,77 448804,42
350 766851,74 448806,05
351 766881,39 448820,67
352 766912,67 448817,42
353 766935,82 448764,21
354 766933,38 448757,71
355 766989,44 448690,29
356 767016,65 448626,11
357 767079,20 448583,86
358 767134,45 448670,79
359 767199,44 448618,80
360 767278,64 448598,08
361 767322,51 448596,05
362 767350,54 448668,35
363 767372,47 448763,81
364 767384,66 448882,82
365 767385,88 448921,41
366 767318,04 448927,91
367 767244,93 448940,90
368 767251,02 449065,60
369 767249,80 449074,95
370 767250,21 449085,10
371 767226,24 449136,69
372 767203,09 449208,18
373 767212,84 449245,55
374 767245,34 449249,20
375 767264,83 449256,92
376 767284,74 449281,70
377 767310,73 449308,91
378 767307,89 449335,31
379 767403,34 449424,68
380 767431,37 449416,96
381 767450,05 449425,89
382 767457,37 449470,17
383 767522,36 449486,82
384 767584,50 449504,70
385 767597,91 449475,04
386 767635,68 449470,17
387 767655,18 449471,79
388 767675,49 449485,60
389 767690,52 449522,97
390 767681,58 449555,88
391 767638,12 449629,80
392 767557,70 449678,14
____________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TRZY MŁYNY (PLH220029)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TRZY MŁYNY (PLH220029)

Lp. Kod1) Nazwa
1 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
2 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
3 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
4 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenioń)
5 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
6 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
7 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
___________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021