Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.

Dz.U.2020.825
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (Dz. U. poz. 2238) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 stycznia 2020 r. ratyfikował wyżej wymienione porozumienie.
Na podstawie art. 13 sekcja 3 (a) porozumienia weszło ono w życie dnia 30 listopada 1977 r.

Na podstawie art. 13 sekcja 3 (b) porozumienia w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszło ono w życie dnia 29 stycznia 2020 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami porozumienia są:

Islamska Republika Afganistanu

Republika Albanii

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Republika Angoli

Antigua i Barbuda

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Republika Argentyńska

Republika Armenii

Republika Austrii

Republika Azerbejdżanu

Wspólnota Bahamów

Ludowa Republika Bangladeszu

Barbados

Królestwo Belgii

Belize

Republika Beninu Królestwo Bhutanu

Wielonarodowe Państwo Boliwia

Bośnia i Hercegowina

Republika Botswany

Federacyjna Republika Brazylii

Burkina Faso

Republika Burundi

Republika Chile

Chińska Republika Ludowa

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Republika Czadu

Czarnogóra

Królestwo Danii

Wspólnota Dominiki

Republika Dominikańska

Republika Dżibuti

Arabska Republika Egiptu

Republika Ekwadoru

Państwo Erytrea

Republika Estońska

Królestwo Eswatini

Federalna Demokratyczna Republika Etiopii

Republika Fidżi

Republika Filipin

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Gabońska

Republika Gambii

Republika Ghany

Republika Grecka

Grenada

Gruzja

Kooperacyjna Republika Gujany

Republika Gwatemali

Republika Gwinei

Republika Gwinei Bissau

Republika Gwinei Równikowej

Republika Haiti

Królestwo Hiszpanii

Republika Hondurasu

Republika Indii

Republika Indonezji

Republika Iraku

Islamska Republika Iranu

Irlandia

Republika Islandii

Państwo Izrael

Jamajka

Japonia

Republika Jemeńska

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Królestwo Kambodży

Republika Kamerunu

Kanada

Państwo Katar

Republika Kazachstanu

Republika Kenii

Republika Kirgiska

Republika Kiribati

Republika Kolumbii

Związek Komorów

Demokratyczna Republika Konga

Republika Konga

Republika Korei

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Republika Kostaryki

Republika Kuby

Państwo Kuwejt

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Królestwo Lesotho

Republika Libańska

Republika Liberii

Państwo Libia

Wielkie Księstwo Luksemburga

Macedonia Północna

Republika Madagaskaru

Republika Malawi

Republika Malediwów

Malezja

Republika Mali

Republika Malty

Królestwo Marokańskie

Islamska Republika Mauretańska

Republika Mauritiusu

Meksykańskie Stany Zjednoczone

Sfederowane Stany Mikronezji

Republika Związku Mjanmy

Republika Mołdawii

Mongolia

Republika Mozambiku

Republika Namibii

Republika Nauru

Federalna Demokratyczna Republika Nepalu

Królestwo Niderlandów 1

Republika Federalna Niemiec

Republika Nigru

Federalna Republika Nigerii

Republika Nikaragui

Niue

Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia 2

Sułtanat Omanu

Islamska Republika Pakistanu

Republika Palau

Republika Panamy

Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei

Republika Paragwaju

Republika Peru

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Republika Południowej Afryki

Federacja Rosyjska

Rumunia

Republika Rwandy

Federacja Saint Kitts i Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent i Grenadyny

Republika Salwadoru

Niezależne Państwo Samoa

Republika Senegalu

Republika Seszeli

Republika Sierra Leone

Federalna Republika Somalii

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki

Stany Zjednoczone Ameryki

Republika Sudanu

Republika Sudanu Południowego

Republika Surinamu

Syryjska Republika Arabska

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Republika Środkowoafrykańska

Republika Tadżykistanu

Królestwo Tajlandii

Zjednoczona Republika Tanzanii

Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego

Republika Togijska

Królestwo Tonga

Republika Trynidadu i Tobago

Republika Tunezyjska

Republika Turcji

Tuvalu

Republika Ugandy

Wschodnia Republika Urugwaju

Republika Uzbekistanu

Republika Vanuatu

Boliwariańska Republika Wenezueli

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Socjalistyczna Republika Wietnamu

Republika Włoska

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

Wyspy Cooka

Republika Wysp Marshalla

Wyspy Salomona

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Republika Zambii

Republika Zielonego Przylądka

Republika Zimbabwe

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w chwili zdeponowania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia wymienione poniżej państwa złożyły następujące deklaracje i zastrzeżenia:

Republika Francuska

Deklaracja:

"Składając dokument zatwierdzenia Rząd Republiki Francuskiej oświadcza, zgodnie z postanowieniami sekcji 4 artykułu 13, że nie zaakceptuje, w zakresie, w jakim go to dotyczy, zastosowania procedury, o której mowa w sekcji 2 artykułu 11, zgodnie z którą strona może zwrócić się do Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o wyznaczenie arbitra."

Declaration:

"In depositing its instrument of approval, the Government of the French Republic declares, in accordance with the provisions of section 4 of article 13, that it will not accept, in so far as it is concerned, the application of the procedure provided for in section 2 of article 11 whereby a party may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator."

Republika Gwatemali

Deklaracja:

"Faktyczne stosunki, jakie mogą powstać między Gwatemalą a Belize w wyniku przystąpienia tego ostatniego do tego Porozumienia, nie powinny być w żaden sposób interpretowane jako uznanie przez Gwatemalę suwerenności i niepodległości tego terytorium, które zostały jednostronnie ogłoszone przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej."

Declaration:

"The de facto relations which may arise between Guatemala and Belize as a result of the latter's accession to the Agreement should not in any way be construed as a recognition on the part of Guatemala of the sovereignty and independence of that territory, which were unilaterally declared by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland."

Republika Iraku

Deklaracja:

"Przystąpienie do Porozumienia przez Republikę Iraku w żaden sposób nie oznacza uznania państwa Izrael ani nie ma służyć nawiązaniu jakichkolwiek stosunków z tym państwem."

Declaration:

"Entry into the Agreement by the Republic of Iraq shall, however, in no way signify recognition of Israel or be conducive to entry into any relations with it."

Republika Kuby

Deklaracja:

"Rząd Republiki Kuby uważa, że choć Porozumienie dotyczy kwestii leżących w gestii zainteresowania wszystkich państw, postanowienia artykułu 3 sekcja 1 są dyskryminujące w swoim charakterze, jako że pozbawiają szereg państw prawa do podpisania i przystąpienia do Porozumienia, wbrew zasadzie powszechności."

Zastrzeżenie:

"Rząd Republiki Kuby pragnie zgłosić wyraźnie zastrzeżenie dotyczące artykułu 11 sekcja 2 Porozumienia, jako że uważa, iż wszelkie spory powstałe pomiędzy państwami lub też pomiędzy państwami a Funduszem, dotyczące interpretacji lub zastosowania Porozumienia, powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji kanałami dyplomatycznymi."

Declaration:

"The Government of the Republic of Cuba considers that, although the Agreement deals with matters affecting the interests of all States, the provisions of article 3, section 1, are discriminatory in nature since they deprive a number of States of the right to sign and accede to the Agreement, contrary to the principle of universality."

Reservation:

"The Government of the Republic of Cuba wishes to make an express reservation to article 11, section 2, of the Agreement, since it feels that any disputes arising between States, or between States and the Fund, concerning the interpretation or application of the Agreement should be resolved through direct negotiations by diplomatic means."

Państwo Kuwejt

Deklaracja:

"Przyjmuje się, że ratyfikacja przez Kuwejt Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, podpisanego przez Kuwejt dnia 4 marca 1977 r., nie oznacza w żaden sposób uznania Izraela przez Kuwejt. Ponadto, nie powstaną żadne stosunki traktatowe między Kuwejtem a Izraelem."

Declaration:

"It is understood that the ratification by the State of Kuwait of the Agreement Establishing the International Fund for Agricultural Development, signed by the State of Kuwait on 4 March, 1977, does not mean in any way recognition of Israel by the State of Kuwait. Furthermore, no treaty relations will arise between the State of Kuwait and Israel."

Rumunia

Deklaracja:

"Interpretacja i stosowanie postanowień Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (MFRR), w tym postanowień dotyczących procedur głosowania oraz wszystkich działań MFRR, musi odbywać się w sposób demokratyczny, zgodnie z celem, dla którego fundusz został ustanowiony, a mianowicie w celu wspierania krajów rozwijających się w ich wysiłkach na rzecz rozwoju rolnictwa."

Zastrzeżenia:

"Socjalistyczna Republika Rumunii oświadcza, zgodnie z postanowieniami artykułu 13 sekcja 4 Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (MFRR), zawartego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r., że nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 11 sekcja 2 Porozumienia."

"Socjalistyczna Republika Rumunii uważa, że spory między Funduszem a państwem, które przestało być jego członkiem, lub między Funduszem a jednym z członków po zakończeniu działalności Funduszu, mogą być poddane arbitrażowi wyłącznie za zgodą wszystkich stron sporu w każdym indywidualnym przypadku."

Declaration:

"The interpretation and application of the provisions of the Agreement establishing the International Fund for Agricultural Development, including those relating to voting procedures, and all activities of IFAD must take place on a democratic basis, in accordance with the purpose for which the Fund was established, namely, to assist the developing countries in their efforts to develop their agriculture."

Reservations:

"The Socialist Republic of Romania declares, pursuant to the provisions of article 13, section 4, of the Agreement establishing the International Fund for Agricultural Development (IFAD), concluded at Rome on 13 June 1976, that it does not consider itself bound by the provisions of article 11, section 2, of the Agreement."

"The Socialist Republic of Romania considers that disputes between the Fund and a State which has ceased to be a member, or between the Fund and one of the members upon the termination of the Fund's operations, can be submitted to arbitration only with the consent of all parties to the dispute in each individual case."

Syryjska Republika Arabska

Deklaracja:

"Rozumie się, że ratyfikacja niniejszego porozumienia przez Syryjską Republikę Arabską w żaden sposób nie oznacza uznania Izraela przez Syryjską Republikę Arabską. Dodatkowo, żadne stosunki traktatowe nie powstaną pomiędzy Syryjską Republiką Arabską a Izraelem."

Declaration:

"It is understood that the ratification of this Agreement by the Syrian Arab Republic does not mean in any way recognition of Israel by the Syrian Arab Republic. Furthermore, no treaty relations will arise between the Syrian Arab Republic and Israel."

Republika Uzbekistanu

Zastrzeżenie:

"Zgodnie z artykułem 13 sekcja 4 Porozumienia, Republika Uzbekistanu nie uważa siebie za związaną postanowieniami artykułu 11 sekcja 2 Porozumienia."

Reservation:

"In accordance with section 4 of article 13 of the Agreement, the Republic of Uzbekistan declares that it does not consider itself bound by the provisions of section 2 of article 11 of the Agreement."

Boliwariańska Republika Wenezueli

Zastrzeżenie:

"Jako że procedura przewidziana na rozstrzyganie sporów powstałych w związku ze stosowaniem lub interpretacją niniejszego porozumienia jest sprzeczna z przepisami wenezuelskimi, Wenezuela zgłasza zastrzeżenie dotyczące artykułu 11 sekcja 2."

Reservation:

"Since the procedure established for the settlement of disputes arising in connexion with the application or interpretation of this Agreement is incompatible with Venezulean legislation, Venezuela expresses a specific reservation concerning article 11, section 2."

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Deklaracja:

"Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zawiadamia Sekretarza Generalnego, zgodnie z artykułem 10 sekcja 2 (b) (ii) Porozumienia, że standardowe klauzule Konwencji w sprawie przywilejów i immunitetów organizacji wyspecjalizowanych będą miały zastosowanie do Funduszu w Zjednoczonym Królestwie, z następującymi zastrzeżeniami:

1. Poniższa treść zastępuje sekcję 4:
(1) Fundusz korzysta z immunitetów jurysdykcyjnego i egzekucyjnego, z wyjątkiem:
(a) zrzeczenia się przez Fundusz immunitetu w określonym przypadku w zakresie wynikającym z decyzji Rady Zarządzającej. Jednakże uznaje się, że Fundusz zrzekł się takiego immunitetu, jeżeli po otrzymaniu wniosku o zrzeczenie się, złożonego przez osobę lub organ, przed którym toczy się postępowanie, albo przez inną stronę postępowania, nie powiadomił w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wniosku, że nie zrzeka się immunitetu;
(b) powództwa cywilnego strony trzeciej w związku ze stratą, szkodą lub zniszczeniem powstałym na skutek wypadku spowodowanego przez pojazd należący do Funduszu lub eksploatowany w jego imieniu lub w związku z przestępstwem mającym miejsce z udziałem takiego pojazdu;
(c) zajęcia, na mocy decyzji organu sądowego, wynagrodzenia i uposażeń należnych od Funduszu członkowi jego personelu;
(d) wykonania orzeczenia arbitrażowego wydanego na mocy artykułu 11 Porozumienia ustanawiającego Fundusz.
(2) Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszej sekcji przeciwko Funduszowi nie mogą wytoczyć powództwa członek, osoba działająca w imieniu członka ani osoba, której przysługuje roszczenie wobec członka.
2. Immunitet przyznany na mocy sekcji 5 dotyczący majątku i aktywów Funduszu podlega przepisom ustępu 1 (c) powyżej.
3. Poniższa treść zastępuje sekcję 11:

Oficjalne komunikaty Funduszu będą traktowane przez Rząd Zjednoczonego Królestwa nie mniej korzystnie niż te, które są kierowane przez inne międzynarodowe instytucje finansowe, których Rząd Zjednoczonego Królestwa jest członkiem, z uwzględnieniem jego międzynarodowych zobowiązań w odniesieniu do telekomunikacji.

4. Poniższa treść zastępuje sekcje: 13-15, 17-21 i 25-30:
(1) Wszyscy przedstawiciele członków (z wyjątkiem przedstawicieli Rządu Zjednoczonego Królestwa), Prezydenta i całego pozostałego personelu Funduszu:
(a) powinni korzystać z immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do podejmowanych przez nich czynności w ramach wykonywania swoich funkcji, z wyjątkiem przypadku straty, szkody lub zniszczenia spowodowanych przez pojazd należący do nich lub przez nich prowadzony lub w związku z przestępstwem mającym miejsce z udziałem takiego pojazdu;
(b) powinni korzystać z nie mniej korzystnego immunitetu od ograniczeń imigracyjnych, wymogów dotyczących rejestracji obcokrajowców i obowiązków związanych z narodową służbą publiczną oraz nie mniej korzystnego traktowania w odniesieniu do przepisów dewizowych niż przyznawane przez Rząd Zjednoczonego Królestwa przedstawicielom i urzędnikom oraz pracownikom o porównywalnej randze jakiejkolwiek innej międzynarodowej instytucji finansowej, której jest członkiem; oraz
(c) powinni korzystać z ułatwień w podróżowaniu, które są nie mniej korzystne niż ułatwienia przyznane przez Rząd Zjednoczonego Królestwa przedstawicielom i urzędnikom oraz pracownikom o porównywalnej randze jakiejkolwiek innej międzynarodowej instytucji finansowej, której jest członkiem.
(2) 
(a) Od wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych przez Fundusz Prezydentowi i innym członkom personelu Funduszu nie pobiera się podatku, chyba że są oni obywatelami Zjednoczonego Królestwa i Kolonii lub są rezydentami w Zjednoczonym Królestwie.
(b) Postanowienia ustępu (a) nie mają zastosowania do rent i emerytur wypłacanych przez Fundusz byłemu Prezydentowi lub innym członkom personelu."

Declaration:

"The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland notifies the Secretary-General in accordance with article 10, section 2 (b) (ii) of the Agreement, that the standard clauses of the Convention on the privileges and immunities of the specialized agencies shall apply to the Fund in the United Kingdom, subject to the following modifications:

1. The following shall be substituted for section 4:
(1) The Fund shall have immunity from jurisdiction and execution except:
(a) to the extent that it shall, by a decision of the Executive Board, have waived such immunity in a particular case. However, the Fund shall be deemed to have waived such immunity if, upon receiving a request for waiver submitted either by the person or body before which the proceedings are pending, or by another party to the proceedings, it has not given notice within two months after receipt of the request that it does not waive immunity;
(b) in respect of a civil action by a third party in respect of loss, injury or damage arising from an accident caused by a vehicle belonging to, or operated on behalf of, the Fund or in respect of an offence involving such a vehicle;
(c) in the event of the attachment, pursuant to a decision of a judicial authority, of the salary and emoluments owed by the Fund to a member of its staff;
(d) in respect of the enforcement of an arbitration award made under article 11 of the Agreement establishing the Fund.
(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this section no action shall be brought against the Fund by a Member or person acting for or deriving claims from a Member.
2. The immunity conferred by section 5 upon the property and assets of the Fund shall be subject to the provisions of paragraph 1 (c) above.
3. The following shall be substituted for section 11:

Official communications of the Fund shall be accorded by the Government of the United Kingdom treatment not less favourable than that which it accords to the official communications of other international financial institutions of which it is a Member, taking into account its international obligations in respect of telecommunications.

4. The following shall be substituted for sections 13-15, 17-21, and 25-30:
(1) All representatives of Members (other than representatives of the Government of the United Kingdom), the President and all other staff of the Fund:
(a) shall be immune from legal process in respect of acts performed by them in the exercise of their functions, except in the case of loss, injury or damage caused by a vehicle belonging to or driven by them or an offence involving such a vehicle;
(b) shall be accorded no less favourable immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and no less favourable treatment as regards exchange regulations, than are accorded by the Government of the United Kingdom to the representatives to, and officials and employees of comparable rank of any other international financial institution of which it is a Member; and
(c) shall be granted no less favourable treatment in respect of travelling facilities than is accorded by the Government of the United Kingdom to representatives to, and officials and employees of comparable rank of, any other international financial institution of which it is a member.
(2) 
(a) No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the Fund to the President and other members of the staff of the Fund unless they are citizens of the United Kingdom and Colonies or resident in the United Kingdom.
(b) The provisions of paragraph (a) shall not apply to annuities and pensions paid by the Fund to its former President or other members of its staff."
1 Porozumienie ma zastosowanie do Królestwa w Europie oraz Aruby.
2 Porozumienie ma zastosowanie również do Tokelau.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.825

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.
Data aktu: 04/03/2020
Data ogłoszenia: 08/05/2020
Data wejścia w życie: 08/05/2020