Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

Dz.U.2020.550
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2015 r. poz. 724, z 2017 r. poz. 1288, z 2018 r. poz. 302 oraz z 2019 r. poz. 1496) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-W6, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;",

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-Z6, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;",

c) pkt 51 otrzymuje brzmienie:

"51) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-WL, stanowiący załącznik nr 51 do rozporządzenia;",

d) pkt 63 otrzymuje brzmienie:

"63) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-ZL, stanowiący załącznik nr 63 do rozporządzenia;";

2) załączniki nr 1-6, 10, 15-19, 22, 31, 51, 63, 75-78, 85 i 86 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-22 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRS-W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KRS-W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA

ZAŁĄCZNIK Nr  5

KRS-W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

KRS-W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, INSTYTUT BADAWCZY I INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

ZAŁĄCZNIK Nr  7

KRS-W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  8

KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA PARTNERSKA

ZAŁĄCZNIK Nr  9

KRS-Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ZAŁĄCZNIK Nr  10

KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA

ZAŁĄCZNIK Nr  11

KRS-Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA)

ZAŁĄCZNIK Nr  12

KRS-Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, INSTYTUT BADAWCZY I INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

ZAŁĄCZNIK Nr  13

KRS-Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  14

KRS-Z61 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  15

KRS-WL PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO I INSTYTUTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

ZAŁĄCZNIK Nr  16

KRS-ZL Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców ZMIANA - PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO I INSTYTUTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

ZAŁĄCZNIK Nr  17

KRS-W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  18

KRS-Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  19

KRS-W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA

ZAŁĄCZNIK Nr  20

KRS-Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA

ZAŁĄCZNIK Nr  21

KRS-W14 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA

ZAŁĄCZNIK Nr  22

KRS-Z14 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.550

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.
Data aktu: 12/03/2020
Data ogłoszenia: 30/03/2020
Data wejścia w życie: 01/04/2020