Wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Dz.U.2020.513
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE, W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

Lp. FIRMA SPÓŁKI PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNY CZŁONEK RADY

MINISTRÓW, PEŁNOMOCNIK RZĄDU, PAŃSTWOWA OSOBA PRAWNA, W TYM

JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA

NUMER KRS ZAKRES

PRZEKAZANYCH

UPRAWNIEŃ,

O KTÓRYCH

MOWA W ART. 8

UST. 1 USTAWY O

ZASADACH

ZARZĄDZANIA

MIENIEM

PAŃSTWOWYM

1. Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Prezes Rady Ministrów 0000037957 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
2. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Prezes Rady Ministrów 0000094881 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
3. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie Prezes Rady Ministrów 0000109815 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
4. Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Prezes Rady Ministrów 0000466256 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
5. Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000055912 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
6. Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000207124 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
7. AUTOSAN Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sanoku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000067912 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
8. "BEZETEN" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bytomiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000216521 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
9. Biuro Handlowe "CONCRET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000130020 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
10. Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000070851 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
11. Cegielnie Kutnowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kaszewach Kościelnych Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000333979 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
12. Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000127140 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
13. Chemia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000100551 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
14. Chłodnia Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000186112 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
15. Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Cieszynie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000274209 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
16. Daewoo Motor Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000037343 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
17. Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000016853 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
18. Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne "DOZAMEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000085139 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
19. Drukarnia Narodowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000035275 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
20. EUROLOT Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000044777 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
21. Fabryka Maszyn w Leżajsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Leżajsku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000106213 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
22. FAGUM-STOMIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000097716 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
23. Huta "Kościuszko" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000109444 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
24. Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000026012 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
25. Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000014800 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
26. Huta Szkła Artystycznego "ZĄBKOWICE" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000075508 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
27. Huta Szkła Gospodarczego "ZAWIERCIE" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000043226 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
28. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000295898 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
29. "INOFAMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000079235 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
30. Kancelaria Gospodarcza "ADIUTOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000064238 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
31. Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000171630 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
32. Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wilkowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000246335 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
33. Krakowskie Centrum Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000022237 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
34. Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krośnie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000010660 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
35. Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000590980 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
36. LEN Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kamiennej Górze Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000006923 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
37. Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna "w likwidacji" z siedzibą w Świebodzinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000034968 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
38. Małopolski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000045641 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
39. MAXER Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000021977 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
40. Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000060730 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
41. MESKO - AGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000034886 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
42. "METALCHEM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Annopolu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000061298 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
43. METRON - NIGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000057827 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
44. Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000107392 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
45. Narodowe Centrum Sportu - Rozliczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000291803 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
46. OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000245701 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
47. Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LINOPŁYT"

Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Wołczynie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000217265 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
48. Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000288470 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
49. PKS Nowy Targ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym Targu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000313335 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
50. POLANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000288816 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
51. "POL-DRÓG Chojnice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pawłówku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000111726 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
52. "Polska Agencja Rozwoju Turystyki" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000043695 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
53. Polski Monopol Loteryjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000077431 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
54. Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000031738 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
55. "Polskie Nagrania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000235550 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
56. PREFBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000121606 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
57. "Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000106418 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
58. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wągrowcu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000311546 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
59. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Busku - Zdroju Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000051440 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
60. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000319537 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
61. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000047244 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
62. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Puławach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000300196 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
63. Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego "ZAMTEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Zambrowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000049952 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
64. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROMOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Woli Rębkowskiej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000084500 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
65. Przedsiębiorstwo Zbożowo- Młynarskie "PZZ" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kozłowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000179749 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
66. Przędzalnia Czesankowa "ELANEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000136430 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
67. Przędzalnia Zawiercie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000063527 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
68. "PZZ AGRO-PIAST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzelowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000108580 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
69. Rafineria Nafty "GLIMAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzyżowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000069432 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
70. Rzeszowskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000011274 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
71. "Teofilów" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000007187 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
72. Tłocznia Metali "Pressta" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bolechowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000026874 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
73. TONSIL Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrześni Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000021598 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
74. "Tradecom" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Mielcu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000050948 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
75. Unimor Radiocom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000066791 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
76. UNITRA-UNIZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000293968 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
77. Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jawczycach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000320810 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
78. WISKORD Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Szczecinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000393247 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
79. Wytwórnia Aparatury Wtryskowej "PZL-Mielec"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000055396 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
80. Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Andrychowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000065325 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
81. Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzozowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000107922 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
82. Zakład Utrzymania Ruchu "PZL- Mielec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000076661 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
83. Zakłady Futrzarskie "Kurów 1" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kurowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000002251 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
84. Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000049427 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
85. Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych "DEZAM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000080230 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
86. Zakłady Metalurgiczne "SKAWINA" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Skawinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000038544 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
87. Zakłady Mięsne w Bydgoszczy "BYD-MEAT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000011226 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
88. Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LENWIT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Witaszyczkach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000051300 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
89. Zakład Przemysłu Odzieżowego "CORA-ТЕХ" w Krasnymstawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krasnymstawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000070087 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
90. Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego "LENORA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000151326 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
91. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Krepol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku- Białej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000069600 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
92. Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000048645 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
93. Zakłady Tkanin Wełnianych "MAZOVIA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000011591 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
94. Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" Spółka Akcyjna z siedzibą w Pionkach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000206684 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
95. Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000037545 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
96. Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000146925 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
97. Zakłady Wyrobów Kamionkowych "MARYWIL" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Suchedniowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000046731 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
98. ZMK Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000056738 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
99. Aplikacje Krytyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw finansów publicznych 0000636771 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
100. BondSpot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw instytucji finansowych 0000022931 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
101. Centrum Logistyczne GRYF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000070356 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
102. Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000201647 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
103. C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000024354 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
104. "Chłodnia Szczecińska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000038389 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
105. Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000285139 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
106. Marina Hotele Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000165153 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
107. Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000011871 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
108. Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000019880 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
109. Polskie Ratownictwo Okrętowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000616517 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
110. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa-Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000062574 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
111. Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000060409 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
112. STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Spółka z ograniczoną w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000028502 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
113. Stocznia Szczecińska "Porta Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000043467 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
114. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000033768 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
115. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000040398 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
116. Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000082699 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
117. Przedsiębiorstwo

Budownictwa

Hydrotechnicznego "ODRA 3" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 0000029387 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
118. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tczewie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 0000081968 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
119. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 0000015995 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
120. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 0000051899 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
121. Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000067663 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
122. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000078704 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
123. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000037873 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
124. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000183992 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
125. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000195933 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
126. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000139719 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
127. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000124925 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
128. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
129. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000049387 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
130. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000130672 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
131. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000144209 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
132. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000097316 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
133. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - "Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000038114 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
134. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000124187 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
135. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000121087 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
136. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000075953 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
137. "Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000089881 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
138. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" - Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000082137 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
139. "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000144370 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
140. Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000017753 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
141. Techfilm

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000120619 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
142. "Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000100679 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
143. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw wewnętrznych 0000062594 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
144. Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju minister właściwy do spraw zdrowia 0000438391 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2369), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.513

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
Data aktu: 23/03/2020
Data ogłoszenia: 23/03/2020
Data wejścia w życie: 24/03/2020