Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej 2

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452, 1702, 2197 i 2303) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej;
2)
strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej.
§  2. 
Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
Strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej stanowią polskie obszary morskie.
§  4. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej (Dz. U. poz. 1044).
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZY OBSZARÓW PASAŻERSKIEJ ŻEGLUGI KRAJOWEJ

§  1. 
Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej zostały sporządzone w formie map przedstawionych na rysunkach 1 i 2.
§  2. 
Zastosowane na mapach litery oznaczają odpowiednio:
1)
litera "A" - obszar morza poza obszarami B, C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A;
2)
litera "B" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 20 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarami morza C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A i B;
3)
litera "C" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 5 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarem morza D, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 2,5 m jest niższe od 10% w ciągu:
a)
jednego roku - w przypadku eksploatacji całorocznej lub
b)
określonej i ograniczonej części roku - w przypadku eksploatacji w tym okresie

- na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, В i C;

4)
litera "D" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 3 mile morskie od brzegu, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 1,5 m jest niższe od 10% w ciągu:
a)
jednego roku - w przypadku eksploatacji całorocznej lub
b)
określonej i ograniczonej części roku - w przypadku eksploatacji w tym okresie

- na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, В, C i D.

§  3. 
Punkty oznaczone cyframi wskazują odpowiednio pozycje geograficzne wyznaczające granice:
1)
obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej B, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°20'26.90" 14°33'00.84"
2 54°22'34.74" 14°44'14.22"
3 54°27'55.45" 15°06'39.94"
4 54°29'22.27" 15°17'53.98"
5 54°30'51.81" 15°24'59.85"
6 54°31'23.66" 15°31'33.33"
7 54°33'43.29" 15°41'42.43"
8 54°34'39.50" 15°50'39.69"
9 54°37'55.48" 15°54'08.50"
10 54°42'28.61" 16°00'07.32"
11 54°46'54.63" 16°07'37.22"
12 54°48'56.51" 16°11'57.20"
13 54°50'42.77" 16°17'16.50"
14 54°52'20.61" 16°24'38.52"
15 54°53'06.33" 16°29'15.01"
16 54°54'04.60" 16°37'55.34"
17 54°55'39.66" 16°40'55.51"
18 54°57'11.10" 16°44'39.99"
19 55°02'18.06" 17°01'17.16"
20 55°04'21.42" 17°12'39.24"
21 55°06'06.53" 17°29'29.49"
22 55°07'30.69" 17°36'25.15"
23 55°09'04.49" 17°46'51.64"
24 55°09'38.96" 17°52'33.74"
25 55°10'04.09" 18°03'47.77"
26 55°10'06.38" 18°20'16.93"
27 55°09'34.09" 18°27'36.01"
28 55°08'14.39" 18°34'22.09"
29 55°06'40.74" 18°39'17.41"
30 55°03'05.38" 18°47'46.05"
31 54°59'29.31" 18°58'19.59"
32 54°56'18.06" 19°06'00.63"
33 54°51'47.65" 19°13'59.66"
34 54°49'26.25" 19°17'13.08"
35 54°46'39.85" 19°20'07.36"

* Rozumianej jako średnia wysokość jednej trzeciej najwyższych wysokości fal obserwowanych na danym obszarze.

2)
obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej C, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°00'58.10" 14°14'01.89"
2 54°01'13.32" 14°15'58.37"
3 54°01'10.78" 14°18'12.45"
4 54°00'14.51" 14°22'02.89"
5 54°01'31.43" 14°24'12.62"
6 54°02'17.08" 14°26'04.10"
7 54°04'58.89" 14°37'14.46"
8 54°06'01.74" 14°40'07.78"
9 54°08'45.72" 14°54'09.30"
10 54°10'14.39" 14°59'51.79"
11 54°12'46.90" 15°11'31.51"
12 54°13'38.34" 15°14'21.37"
13 54°15'01.28" 15°27'00.00"
14 54°16'10.00" 15°30'10.85"
15 54°16'23.46" 15°34'34.55"
16 54°16'56.57" 15°38'25.31"
17 54°19'14.30" 15°48'14.10"
18 54°19'59.04" 15°56'26.59"
19 54°20'52.11" 16°01'52.31"
20 54°21'53.40" 16°04'51.62"
21 54°24'47.31" 16°10'02.76"
22 54°26'29.55" 16°12'31.13"
23 54°29'15.62" 16°15'09.68"
24 54°30'32.36" 16°17'14.43"
25 54°32'30.01" 16°19'22.18"
26 54°36'04.77" 16°25'28.09"
27 54°37'00.94" 16°27'46.55"
28 54°38'30.01" 16°34'57.67"
29 54°39'09.59" 16°40'14.38"
30 54°39'10.81" 16°43'51.01"
31 54°40'15.66" 16°48'20.86"
32 54°40'30.89" 16°51'06.73"
33 54°40'55.37" 16°52'12.15"
34 54°44'19.17" 16°57'57.03"
35 54°48'39.91" 17°12'05.99"
36 54°49'52.46" 17°19'16.59"
37 54°50'23.48" 17°26'51.22"
38 54°51'30.16" 17°35'31.95"
39 54°53'00.25" 17°42'52.99"
40 54°54'33.26" 17°53'19.44"
41 54°54'55.02" 17°57'27.46"
42 54°55'06.23" 18°04'41.58"
43 54°55'10.49" 18°18'12.95"
44 54°54'53.24" 18°22'19.45"
45 54°54'14.22" 18°24'47.76"
46 54°52'49.68" 18°27'35.30"
47 54°52'00.30" 18°30'09.51"
48 54°51'07.61" 18°31'54.41"
49 54°46'54.94" 18°44'13.20"
50 54°44'43.09" 18°49'34.05"
51 54°42'10.53" 18°54'08.30"
52 54°39'44.98" 18°57'10.63"
53 54°38'35.01" 18°57'55.66"
54 54°37'20.85" 18°58'13.87"
55 54°36'00.04" 18°58'13.93"
56 54°34'44.74" 18°57'48.01"
57 54°33'30.87" 18°56'52.69"
58 54°32'29.24" 18°55'37.40"
59 54°31'34.57" 18°53'56.30"
60 54°30'59.24" 18°52'09.45"
61 54°30'36.00" 18°49'40.50"
62 54°30'39.37" 18°47'01.36"
63 54°31'11.97" 18°44'27.37"
64 54°32'08.71" 18°42'22.20"
65 54°30'44.93" 18°42'16.52"
66 54°29'39.00" 18°42'40.12"
67 54°29'15.62" 18°45'44.94"
68 54°28'42.60" 18°47'44.58"
69 54°27'43.67" 18°49'56.15"
70 54°26'29.09" 18°51'29.31"
71 54°26'07.55" 18°52'40.02"
72 54°26'40.48" 18°55'04.63"
73 54°26'47.10" 18°57'34.69"
74 54°26'28.05" 19°00'01.58"
75 54°25'40.74" 19°02'21.75"
76 54°25'41.41" 19°03'10.65"
77 54°26'08.39" 19°11'24.00"
78 54°26'41.40" 19°16'42.06"
79 54°28'24.00" 19°25'04.40"
80 54°29'24.38" 19°28'22.90"
81 54°31'11.68" 19°32'23.77"
3)
obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej D, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°58'53.94" 14°14'26.06"
2 53°59'13.36" 14°16'07.95"
3 53°59'10.99" 14°17'53.45"
4 53°58'51.95" 14°19'18.65"
5 53°57'52.18" 14°21'48.10"
6 53°57'56.53" 14°22'11.72"
7 53°58'25.51" 14°23'42.96"
8 54°00'32.65" 14°27'43.80"
9 54°03'09.63" 14°38'39.33"
10 54°04'12.45" 14°41'31.24"
11 54°06'55.13" 14°55'28.15"
12 54°08'22.06" 15°01'02.73"
13 54°10'54.11" 15°12'42.43"
14 54°11'43.63" 15°15'20.81"
15 54°12'55.01" 15°25'04.05"
16 54°13'01.05" 15°28'21.30"
17 54°13'54.43" 15°30'02.17"
18 54°14'19.33" 15°31'31.52"
19 54°14'22.77" 15°34'55.78"
20 54°15'01.19" 15°39'21.21"
21 54°17'18.82" 15°49'08.61"
22 54°18'00.74" 15°57'00.19"
23 54°19'02.48" 16°03'15.32"
24 54°20'14.11" 16°06'47.77"
25 54°23'26.86" 16°12'35.06"
26 54°25'17.73" 16°15'16.08"
27 54°28'11.09" 16°18'03.02"
28 54°29'08.71" 16°19'50.84"
29 54°31'12.40" 16°21'59.08"
30 54°34'37.03" 16°27'48.52"
31 54°35'16.61" 16°29'28.08"
32 54°36'33.46" 16°35'45.36"
33 54°37'11.06" 16°40'44.38"
34 54°37'10.60" 16°44'44.56"
35 54°38'23.53" 16°49'34.40"
36 54°38'30.85" 16°52'10.01"
37 54°39'20.05" 16°54'19.53"
38 54°42'36.43" 16°59'43.85"
39 54°46'45.67" 17°13'08.60"
40 54°47'55.78" 17°20'03.63"
41 54°48'25.25" 17°27'31.66"
42 54°49'33.42" 17°36'21.87"
43 54°51'05.56" 17°43'52.91"
44 54°52'35.00" 17°53'52.46"
45 54°52'55.48" 17°57'40.79"
46 54°53'06.44" 18°04'42.95"
47 54°53'10.75" 18°18'07.14"
48 54°52'59.20" 18°21'15.75"
49 54°52'29.32" 18°23'06.18"
50 54°51'16.48" 18°25'16.83"
51 54°50'21.58" 18°28'11.94"
52 54°49'36.16" 18°29'35.76"
53 54°45'12.36" 18°42'26.19"
54 54°43'12.25" 18°47'19.11"
55 54°40'48.78" 18°51'36.94"
56 54°39'39.65" 18°53'14.40"
57 54°38'16.33" 18°54'30.42"
58 54°36'47.09" 18°54'50.42"
59 54°35'30.71" 18°54'36.11"
60 54°34'22.00" 18°53'45.50"
61 54°33'24.69" 18°52'22.91"
62 54°32'50.63" 18°50'53.37"
63 54°32'34.47" 18°49'08.23"
64 54°32'39.46" 18°47'21.50"
65 54°33'04.58" 18°45'45.34"
66 54°35'07.44" 18°42'25.65"
67 54°36'40.73" 18°41'25.96"
68 54°38'40.26" 18°39'04.42"
69 54°39'30.56" 18°36'20.70"
70 54°40'48.93" 18°34'12.05"
71 54°40'55.35" 18°33'23.53"
72 54°40'18.84" 18°34'45.87"
73 54°39'26.64" 18°35'44.27"
74 54°38'28.18" 18°36'08.21"
75 54°37'26.31" 18°35'56.66"
76 54°36'15.05" 18°37'16.14"
77 54°33'47.79" 18°38'33.87"
78 54°32'18.70" 18°38'55.67"
79 54°30'33.29" 18°38'47.54"
80 54°29'17.69" 18°39'16.72"
81 54°27'59.25" 18°39'05.48"
82 54°27'10.26" 18°45'28.05"
83 54°26'13.36" 18°47'39.97"
84 54°25'03.35" 18°48'47.90"
85 54°24'13.37" 18°51'32.82"
86 54°23'54.31" 18°53'11.03"
87 54°24'37.61" 18°55'14.38"
88 54°24'47.54" 18°57'21.67"
89 54°24'27.32" 18°59'21.57"
90 54°23'40.99" 19°00'57.83"
91 54°23'41.70" 19°03'18.25"
92 54°24'09.53" 19°11'50.15"
93 54°24'44.59" 19°17'28.47"
94 54°26'35.26" 19°26'31.19"
95 54°27'41.29" 19°30'08.29"
96 54°29'44.22" 19°34'44.61"

Rys. 1. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się w zachodniej części polskich obszarów morskich

wzór

Rys. 2. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się we wschodniej części polskich obszarów morskich

wzór

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Dz. Urz. UE L 163 z 25.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 162 z 29.06.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2016, str. 51 oraz Dz. Urz. UE L 315 z 30.11.2017, str. 40).

Zmiany w prawie

Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
Ulga podatkowa dla frankowiczów już obowiązuje

15 marca weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy przedłużą korzystne dla kredytobiorców rozwiązania, które obowiązywały do końca 2021 roku.

Piotr Szewczyk 23.03.2022
Ustawa o nowych zasadach działania operatora na gazociągu jamalskim podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która zmienia zasady działania operatora na gazociągu jamalskim. Przewiduje ona m.in. zawarcie kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora na Jamale spółce Gaz-System. Ustawa przesądza też, że operator gazociągu jamalskiego ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora.

Krzysztof Sobczak 18.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.451

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej.
Data aktu: 04/03/2020
Data ogłoszenia: 16/03/2020
Data wejścia w życie: 24/03/2020