Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej 2

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452, 1702, 2197 i 2303) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej;
2)
strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej.
§  2. 
Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
Strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej stanowią polskie obszary morskie.
§  4. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej (Dz. U. poz. 1044).
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZY OBSZARÓW PASAŻERSKIEJ ŻEGLUGI KRAJOWEJ

§  1. 
Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej zostały sporządzone w formie map przedstawionych na rysunkach 1 i 2.
§  2. 
Zastosowane na mapach litery oznaczają odpowiednio:
1)
litera "A" - obszar morza poza obszarami B, C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A;
2)
litera "B" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 20 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarami morza C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A i B;
3)
litera "C" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 5 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarem morza D, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 2,5 m jest niższe od 10% w ciągu:
a)
jednego roku - w przypadku eksploatacji całorocznej lub
b)
określonej i ograniczonej części roku - w przypadku eksploatacji w tym okresie

- na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, В i C;

4)
litera "D" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 3 mile morskie od brzegu, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 1,5 m jest niższe od 10% w ciągu:
a)
jednego roku - w przypadku eksploatacji całorocznej lub
b)
określonej i ograniczonej części roku - w przypadku eksploatacji w tym okresie

- na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, В, C i D.

§  3. 
Punkty oznaczone cyframi wskazują odpowiednio pozycje geograficzne wyznaczające granice:
1)
obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej B, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°20'26.90" 14°33'00.84"
2 54°22'34.74" 14°44'14.22"
3 54°27'55.45" 15°06'39.94"
4 54°29'22.27" 15°17'53.98"
5 54°30'51.81" 15°24'59.85"
6 54°31'23.66" 15°31'33.33"
7 54°33'43.29" 15°41'42.43"
8 54°34'39.50" 15°50'39.69"
9 54°37'55.48" 15°54'08.50"
10 54°42'28.61" 16°00'07.32"
11 54°46'54.63" 16°07'37.22"
12 54°48'56.51" 16°11'57.20"
13 54°50'42.77" 16°17'16.50"
14 54°52'20.61" 16°24'38.52"
15 54°53'06.33" 16°29'15.01"
16 54°54'04.60" 16°37'55.34"
17 54°55'39.66" 16°40'55.51"
18 54°57'11.10" 16°44'39.99"
19 55°02'18.06" 17°01'17.16"
20 55°04'21.42" 17°12'39.24"
21 55°06'06.53" 17°29'29.49"
22 55°07'30.69" 17°36'25.15"
23 55°09'04.49" 17°46'51.64"
24 55°09'38.96" 17°52'33.74"
25 55°10'04.09" 18°03'47.77"
26 55°10'06.38" 18°20'16.93"
27 55°09'34.09" 18°27'36.01"
28 55°08'14.39" 18°34'22.09"
29 55°06'40.74" 18°39'17.41"
30 55°03'05.38" 18°47'46.05"
31 54°59'29.31" 18°58'19.59"
32 54°56'18.06" 19°06'00.63"
33 54°51'47.65" 19°13'59.66"
34 54°49'26.25" 19°17'13.08"
35 54°46'39.85" 19°20'07.36"

* Rozumianej jako średnia wysokość jednej trzeciej najwyższych wysokości fal obserwowanych na danym obszarze.

2)
obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej C, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°00'58.10" 14°14'01.89"
2 54°01'13.32" 14°15'58.37"
3 54°01'10.78" 14°18'12.45"
4 54°00'14.51" 14°22'02.89"
5 54°01'31.43" 14°24'12.62"
6 54°02'17.08" 14°26'04.10"
7 54°04'58.89" 14°37'14.46"
8 54°06'01.74" 14°40'07.78"
9 54°08'45.72" 14°54'09.30"
10 54°10'14.39" 14°59'51.79"
11 54°12'46.90" 15°11'31.51"
12 54°13'38.34" 15°14'21.37"
13 54°15'01.28" 15°27'00.00"
14 54°16'10.00" 15°30'10.85"
15 54°16'23.46" 15°34'34.55"
16 54°16'56.57" 15°38'25.31"
17 54°19'14.30" 15°48'14.10"
18 54°19'59.04" 15°56'26.59"
19 54°20'52.11" 16°01'52.31"
20 54°21'53.40" 16°04'51.62"
21 54°24'47.31" 16°10'02.76"
22 54°26'29.55" 16°12'31.13"
23 54°29'15.62" 16°15'09.68"
24 54°30'32.36" 16°17'14.43"
25 54°32'30.01" 16°19'22.18"
26 54°36'04.77" 16°25'28.09"
27 54°37'00.94" 16°27'46.55"
28 54°38'30.01" 16°34'57.67"
29 54°39'09.59" 16°40'14.38"
30 54°39'10.81" 16°43'51.01"
31 54°40'15.66" 16°48'20.86"
32 54°40'30.89" 16°51'06.73"
33 54°40'55.37" 16°52'12.15"
34 54°44'19.17" 16°57'57.03"
35 54°48'39.91" 17°12'05.99"
36 54°49'52.46" 17°19'16.59"
37 54°50'23.48" 17°26'51.22"
38 54°51'30.16" 17°35'31.95"
39 54°53'00.25" 17°42'52.99"
40 54°54'33.26" 17°53'19.44"
41 54°54'55.02" 17°57'27.46"
42 54°55'06.23" 18°04'41.58"
43 54°55'10.49" 18°18'12.95"
44 54°54'53.24" 18°22'19.45"
45 54°54'14.22" 18°24'47.76"
46 54°52'49.68" 18°27'35.30"
47 54°52'00.30" 18°30'09.51"
48 54°51'07.61" 18°31'54.41"
49 54°46'54.94" 18°44'13.20"
50 54°44'43.09" 18°49'34.05"
51 54°42'10.53" 18°54'08.30"
52 54°39'44.98" 18°57'10.63"
53 54°38'35.01" 18°57'55.66"
54 54°37'20.85" 18°58'13.87"
55 54°36'00.04" 18°58'13.93"
56 54°34'44.74" 18°57'48.01"
57 54°33'30.87" 18°56'52.69"
58 54°32'29.24" 18°55'37.40"
59 54°31'34.57" 18°53'56.30"
60 54°30'59.24" 18°52'09.45"
61 54°30'36.00" 18°49'40.50"
62 54°30'39.37" 18°47'01.36"
63 54°31'11.97" 18°44'27.37"
64 54°32'08.71" 18°42'22.20"
65 54°30'44.93" 18°42'16.52"
66 54°29'39.00" 18°42'40.12"
67 54°29'15.62" 18°45'44.94"
68 54°28'42.60" 18°47'44.58"
69 54°27'43.67" 18°49'56.15"
70 54°26'29.09" 18°51'29.31"
71 54°26'07.55" 18°52'40.02"
72 54°26'40.48" 18°55'04.63"
73 54°26'47.10" 18°57'34.69"
74 54°26'28.05" 19°00'01.58"
75 54°25'40.74" 19°02'21.75"
76 54°25'41.41" 19°03'10.65"
77 54°26'08.39" 19°11'24.00"
78 54°26'41.40" 19°16'42.06"
79 54°28'24.00" 19°25'04.40"
80 54°29'24.38" 19°28'22.90"
81 54°31'11.68" 19°32'23.77"
3)
obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej D, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°58'53.94" 14°14'26.06"
2 53°59'13.36" 14°16'07.95"
3 53°59'10.99" 14°17'53.45"
4 53°58'51.95" 14°19'18.65"
5 53°57'52.18" 14°21'48.10"
6 53°57'56.53" 14°22'11.72"
7 53°58'25.51" 14°23'42.96"
8 54°00'32.65" 14°27'43.80"
9 54°03'09.63" 14°38'39.33"
10 54°04'12.45" 14°41'31.24"
11 54°06'55.13" 14°55'28.15"
12 54°08'22.06" 15°01'02.73"
13 54°10'54.11" 15°12'42.43"
14 54°11'43.63" 15°15'20.81"
15 54°12'55.01" 15°25'04.05"
16 54°13'01.05" 15°28'21.30"
17 54°13'54.43" 15°30'02.17"
18 54°14'19.33" 15°31'31.52"
19 54°14'22.77" 15°34'55.78"
20 54°15'01.19" 15°39'21.21"
21 54°17'18.82" 15°49'08.61"
22 54°18'00.74" 15°57'00.19"
23 54°19'02.48" 16°03'15.32"
24 54°20'14.11" 16°06'47.77"
25 54°23'26.86" 16°12'35.06"
26 54°25'17.73" 16°15'16.08"
27 54°28'11.09" 16°18'03.02"
28 54°29'08.71" 16°19'50.84"
29 54°31'12.40" 16°21'59.08"
30 54°34'37.03" 16°27'48.52"
31 54°35'16.61" 16°29'28.08"
32 54°36'33.46" 16°35'45.36"
33 54°37'11.06" 16°40'44.38"
34 54°37'10.60" 16°44'44.56"
35 54°38'23.53" 16°49'34.40"
36 54°38'30.85" 16°52'10.01"
37 54°39'20.05" 16°54'19.53"
38 54°42'36.43" 16°59'43.85"
39 54°46'45.67" 17°13'08.60"
40 54°47'55.78" 17°20'03.63"
41 54°48'25.25" 17°27'31.66"
42 54°49'33.42" 17°36'21.87"
43 54°51'05.56" 17°43'52.91"
44 54°52'35.00" 17°53'52.46"
45 54°52'55.48" 17°57'40.79"
46 54°53'06.44" 18°04'42.95"
47 54°53'10.75" 18°18'07.14"
48 54°52'59.20" 18°21'15.75"
49 54°52'29.32" 18°23'06.18"
50 54°51'16.48" 18°25'16.83"
51 54°50'21.58" 18°28'11.94"
52 54°49'36.16" 18°29'35.76"
53 54°45'12.36" 18°42'26.19"
54 54°43'12.25" 18°47'19.11"
55 54°40'48.78" 18°51'36.94"
56 54°39'39.65" 18°53'14.40"
57 54°38'16.33" 18°54'30.42"
58 54°36'47.09" 18°54'50.42"
59 54°35'30.71" 18°54'36.11"
60 54°34'22.00" 18°53'45.50"
61 54°33'24.69" 18°52'22.91"
62 54°32'50.63" 18°50'53.37"
63 54°32'34.47" 18°49'08.23"
64 54°32'39.46" 18°47'21.50"
65 54°33'04.58" 18°45'45.34"
66 54°35'07.44" 18°42'25.65"
67 54°36'40.73" 18°41'25.96"
68 54°38'40.26" 18°39'04.42"
69 54°39'30.56" 18°36'20.70"
70 54°40'48.93" 18°34'12.05"
71 54°40'55.35" 18°33'23.53"
72 54°40'18.84" 18°34'45.87"
73 54°39'26.64" 18°35'44.27"
74 54°38'28.18" 18°36'08.21"
75 54°37'26.31" 18°35'56.66"
76 54°36'15.05" 18°37'16.14"
77 54°33'47.79" 18°38'33.87"
78 54°32'18.70" 18°38'55.67"
79 54°30'33.29" 18°38'47.54"
80 54°29'17.69" 18°39'16.72"
81 54°27'59.25" 18°39'05.48"
82 54°27'10.26" 18°45'28.05"
83 54°26'13.36" 18°47'39.97"
84 54°25'03.35" 18°48'47.90"
85 54°24'13.37" 18°51'32.82"
86 54°23'54.31" 18°53'11.03"
87 54°24'37.61" 18°55'14.38"
88 54°24'47.54" 18°57'21.67"
89 54°24'27.32" 18°59'21.57"
90 54°23'40.99" 19°00'57.83"
91 54°23'41.70" 19°03'18.25"
92 54°24'09.53" 19°11'50.15"
93 54°24'44.59" 19°17'28.47"
94 54°26'35.26" 19°26'31.19"
95 54°27'41.29" 19°30'08.29"
96 54°29'44.22" 19°34'44.61"

Rys. 1. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się w zachodniej części polskich obszarów morskich

wzór

Rys. 2. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się we wschodniej części polskich obszarów morskich

wzór

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Dz. Urz. UE L 163 z 25.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 162 z 29.06.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2016, str. 51 oraz Dz. Urz. UE L 315 z 30.11.2017, str. 40).

Zmiany w prawie

Wchodzą w życie zmiany w obrocie prywatną ziemią rolną

Obrót prywatną ziemią rolną będzie nieco łatwiejszy. Zmienią się też przepisy o zasiedzeniu nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzyma prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, posiadających udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Trudności czekają natomiast fundacje rodzinne - nie będą już mogły korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną. To niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację, która zacznie obowiązywać 5 października.

Agnieszka Matłacz 04.10.2023
Firmy mogą mieć problem z weryfikacją faktur zakupowych w KSeF

Po wdrożeniu obligatoryjnego KSeF przedsiębiorcom może być trudno powiązać fakturę zakupową z konkretną umową, zwłaszcza jeśli otrzymują ich bardzo dużo. Wyzwaniem będzie też weryfikacja, czy kwota podana na fakturze odpowiada cenie ustalonej w umowie. Wszystko dlatego, że w KSeF nie będzie można przesyłać załączników. Rozwiązaniem może być porozumienie z kontrahentami w zakresie oznaczania faktur w polu opisowym.

Monika Pogroszewska 04.10.2023
Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.

Agnieszka Matłacz 03.10.2023
Niższe ceny prądu dla samorządów, firm i wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), samorządy i wrażliwe podmioty użyteczności publicznej, takie jak: szpitale, szkoły czy instytucje kultury, od niedzieli, 1 października 2023 r., będą mniej płacić za energię elektryczną. Cena maksymalna zamiast 785 zł za MWh cena wynosie 693 zł za MWh.

Robert Horbaczewski 01.10.2023
Prezesi firm i finansiści będą karani tak, jak gwałciciele

W niedzielę, 1 października, wchodzi w życie solidnie „poprawiony” kodeks karny. Nowelizacja znacząco zmienia polską politykę karną. Prokuratura ostro weźmie się nie tylko za pedofilów i zabójców, ale także za osoby zarządzające firmami, przyjmujące korzyści materialne czy wykorzystujące wiedzę specjalistyczną. Zdaniem prawników zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze powoduje rażące niespójności w zakresie zagrożenia karą.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 01.10.2023
"Warzywniak" wchodzi w życie, klient instytucji finansowych z lepszą ochroną

W piątek, 29 września, wchodzą w życie zmiany ważne dla rynku finansowego, potocznie nazywane "warzywniakiem". Dzięki nim Komisja Nadzoru Finansowego może już karać osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa również po zaprzestaniu wykonywania funkcji lub zajmowania stanowiska, Ograniczono również możliwość oferowania obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym.

Regina Skibińska 29.09.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.451

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej.
Data aktu: 04/03/2020
Data ogłoszenia: 16/03/2020
Data wejścia w życie: 24/03/2020