Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej.

Dz.U.2020.451
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej 2
Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452, 1702, 2197 i 2303) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej;
2) strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej.
§  2.  Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej stanowią polskie obszary morskie.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej (Dz. U. poz. 1044).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZY OBSZARÓW PASAŻERSKIEJ ŻEGLUGI KRAJOWEJ

§  1.  Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej zostały sporządzone w formie map przedstawionych na rysunkach 1 i 2.
§  2.  Zastosowane na mapach litery oznaczają odpowiednio:
1) litera "A" - obszar morza poza obszarami B, C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A;
2) litera "B" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 20 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarami morza C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A i B;
3) litera "C" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 5 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarem morza D, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 2,5 m jest niższe od 10% w ciągu:
a) jednego roku - w przypadku eksploatacji całorocznej lub
b) określonej i ograniczonej części roku - w przypadku eksploatacji w tym okresie

- na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, В i C;

4) litera "D" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 3 mile morskie od brzegu, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 1,5 m jest niższe od 10% w ciągu:
a) jednego roku - w przypadku eksploatacji całorocznej lub
b) określonej i ograniczonej części roku - w przypadku eksploatacji w tym okresie

- na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, В, C i D.

§  3.  Punkty oznaczone cyframi wskazują odpowiednio pozycje geograficzne wyznaczające granice:
1) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej B, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°20'26.90" 14°33'00.84"
2 54°22'34.74" 14°44'14.22"
3 54°27'55.45" 15°06'39.94"
4 54°29'22.27" 15°17'53.98"
5 54°30'51.81" 15°24'59.85"
6 54°31'23.66" 15°31'33.33"
7 54°33'43.29" 15°41'42.43"
8 54°34'39.50" 15°50'39.69"
9 54°37'55.48" 15°54'08.50"
10 54°42'28.61" 16°00'07.32"
11 54°46'54.63" 16°07'37.22"
12 54°48'56.51" 16°11'57.20"
13 54°50'42.77" 16°17'16.50"
14 54°52'20.61" 16°24'38.52"
15 54°53'06.33" 16°29'15.01"
16 54°54'04.60" 16°37'55.34"
17 54°55'39.66" 16°40'55.51"
18 54°57'11.10" 16°44'39.99"
19 55°02'18.06" 17°01'17.16"
20 55°04'21.42" 17°12'39.24"
21 55°06'06.53" 17°29'29.49"
22 55°07'30.69" 17°36'25.15"
23 55°09'04.49" 17°46'51.64"
24 55°09'38.96" 17°52'33.74"
25 55°10'04.09" 18°03'47.77"
26 55°10'06.38" 18°20'16.93"
27 55°09'34.09" 18°27'36.01"
28 55°08'14.39" 18°34'22.09"
29 55°06'40.74" 18°39'17.41"
30 55°03'05.38" 18°47'46.05"
31 54°59'29.31" 18°58'19.59"
32 54°56'18.06" 19°06'00.63"
33 54°51'47.65" 19°13'59.66"
34 54°49'26.25" 19°17'13.08"
35 54°46'39.85" 19°20'07.36"

* Rozumianej jako średnia wysokość jednej trzeciej najwyższych wysokości fal obserwowanych na danym obszarze.

2) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej C, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°00'58.10" 14°14'01.89"
2 54°01'13.32" 14°15'58.37"
3 54°01'10.78" 14°18'12.45"
4 54°00'14.51" 14°22'02.89"
5 54°01'31.43" 14°24'12.62"
6 54°02'17.08" 14°26'04.10"
7 54°04'58.89" 14°37'14.46"
8 54°06'01.74" 14°40'07.78"
9 54°08'45.72" 14°54'09.30"
10 54°10'14.39" 14°59'51.79"
11 54°12'46.90" 15°11'31.51"
12 54°13'38.34" 15°14'21.37"
13 54°15'01.28" 15°27'00.00"
14 54°16'10.00" 15°30'10.85"
15 54°16'23.46" 15°34'34.55"
16 54°16'56.57" 15°38'25.31"
17 54°19'14.30" 15°48'14.10"
18 54°19'59.04" 15°56'26.59"
19 54°20'52.11" 16°01'52.31"
20 54°21'53.40" 16°04'51.62"
21 54°24'47.31" 16°10'02.76"
22 54°26'29.55" 16°12'31.13"
23 54°29'15.62" 16°15'09.68"
24 54°30'32.36" 16°17'14.43"
25 54°32'30.01" 16°19'22.18"
26 54°36'04.77" 16°25'28.09"
27 54°37'00.94" 16°27'46.55"
28 54°38'30.01" 16°34'57.67"
29 54°39'09.59" 16°40'14.38"
30 54°39'10.81" 16°43'51.01"
31 54°40'15.66" 16°48'20.86"
32 54°40'30.89" 16°51'06.73"
33 54°40'55.37" 16°52'12.15"
34 54°44'19.17" 16°57'57.03"
35 54°48'39.91" 17°12'05.99"
36 54°49'52.46" 17°19'16.59"
37 54°50'23.48" 17°26'51.22"
38 54°51'30.16" 17°35'31.95"
39 54°53'00.25" 17°42'52.99"
40 54°54'33.26" 17°53'19.44"
41 54°54'55.02" 17°57'27.46"
42 54°55'06.23" 18°04'41.58"
43 54°55'10.49" 18°18'12.95"
44 54°54'53.24" 18°22'19.45"
45 54°54'14.22" 18°24'47.76"
46 54°52'49.68" 18°27'35.30"
47 54°52'00.30" 18°30'09.51"
48 54°51'07.61" 18°31'54.41"
49 54°46'54.94" 18°44'13.20"
50 54°44'43.09" 18°49'34.05"
51 54°42'10.53" 18°54'08.30"
52 54°39'44.98" 18°57'10.63"
53 54°38'35.01" 18°57'55.66"
54 54°37'20.85" 18°58'13.87"
55 54°36'00.04" 18°58'13.93"
56 54°34'44.74" 18°57'48.01"
57 54°33'30.87" 18°56'52.69"
58 54°32'29.24" 18°55'37.40"
59 54°31'34.57" 18°53'56.30"
60 54°30'59.24" 18°52'09.45"
61 54°30'36.00" 18°49'40.50"
62 54°30'39.37" 18°47'01.36"
63 54°31'11.97" 18°44'27.37"
64 54°32'08.71" 18°42'22.20"
65 54°30'44.93" 18°42'16.52"
66 54°29'39.00" 18°42'40.12"
67 54°29'15.62" 18°45'44.94"
68 54°28'42.60" 18°47'44.58"
69 54°27'43.67" 18°49'56.15"
70 54°26'29.09" 18°51'29.31"
71 54°26'07.55" 18°52'40.02"
72 54°26'40.48" 18°55'04.63"
73 54°26'47.10" 18°57'34.69"
74 54°26'28.05" 19°00'01.58"
75 54°25'40.74" 19°02'21.75"
76 54°25'41.41" 19°03'10.65"
77 54°26'08.39" 19°11'24.00"
78 54°26'41.40" 19°16'42.06"
79 54°28'24.00" 19°25'04.40"
80 54°29'24.38" 19°28'22.90"
81 54°31'11.68" 19°32'23.77"
3) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej D, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°58'53.94" 14°14'26.06"
2 53°59'13.36" 14°16'07.95"
3 53°59'10.99" 14°17'53.45"
4 53°58'51.95" 14°19'18.65"
5 53°57'52.18" 14°21'48.10"
6 53°57'56.53" 14°22'11.72"
7 53°58'25.51" 14°23'42.96"
8 54°00'32.65" 14°27'43.80"
9 54°03'09.63" 14°38'39.33"
10 54°04'12.45" 14°41'31.24"
11 54°06'55.13" 14°55'28.15"
12 54°08'22.06" 15°01'02.73"
13 54°10'54.11" 15°12'42.43"
14 54°11'43.63" 15°15'20.81"
15 54°12'55.01" 15°25'04.05"
16 54°13'01.05" 15°28'21.30"
17 54°13'54.43" 15°30'02.17"
18 54°14'19.33" 15°31'31.52"
19 54°14'22.77" 15°34'55.78"
20 54°15'01.19" 15°39'21.21"
21 54°17'18.82" 15°49'08.61"
22 54°18'00.74" 15°57'00.19"
23 54°19'02.48" 16°03'15.32"
24 54°20'14.11" 16°06'47.77"
25 54°23'26.86" 16°12'35.06"
26 54°25'17.73" 16°15'16.08"
27 54°28'11.09" 16°18'03.02"
28 54°29'08.71" 16°19'50.84"
29 54°31'12.40" 16°21'59.08"
30 54°34'37.03" 16°27'48.52"
31 54°35'16.61" 16°29'28.08"
32 54°36'33.46" 16°35'45.36"
33 54°37'11.06" 16°40'44.38"
34 54°37'10.60" 16°44'44.56"
35 54°38'23.53" 16°49'34.40"
36 54°38'30.85" 16°52'10.01"
37 54°39'20.05" 16°54'19.53"
38 54°42'36.43" 16°59'43.85"
39 54°46'45.67" 17°13'08.60"
40 54°47'55.78" 17°20'03.63"
41 54°48'25.25" 17°27'31.66"
42 54°49'33.42" 17°36'21.87"
43 54°51'05.56" 17°43'52.91"
44 54°52'35.00" 17°53'52.46"
45 54°52'55.48" 17°57'40.79"
46 54°53'06.44" 18°04'42.95"
47 54°53'10.75" 18°18'07.14"
48 54°52'59.20" 18°21'15.75"
49 54°52'29.32" 18°23'06.18"
50 54°51'16.48" 18°25'16.83"
51 54°50'21.58" 18°28'11.94"
52 54°49'36.16" 18°29'35.76"
53 54°45'12.36" 18°42'26.19"
54 54°43'12.25" 18°47'19.11"
55 54°40'48.78" 18°51'36.94"
56 54°39'39.65" 18°53'14.40"
57 54°38'16.33" 18°54'30.42"
58 54°36'47.09" 18°54'50.42"
59 54°35'30.71" 18°54'36.11"
60 54°34'22.00" 18°53'45.50"
61 54°33'24.69" 18°52'22.91"
62 54°32'50.63" 18°50'53.37"
63 54°32'34.47" 18°49'08.23"
64 54°32'39.46" 18°47'21.50"
65 54°33'04.58" 18°45'45.34"
66 54°35'07.44" 18°42'25.65"
67 54°36'40.73" 18°41'25.96"
68 54°38'40.26" 18°39'04.42"
69 54°39'30.56" 18°36'20.70"
70 54°40'48.93" 18°34'12.05"
71 54°40'55.35" 18°33'23.53"
72 54°40'18.84" 18°34'45.87"
73 54°39'26.64" 18°35'44.27"
74 54°38'28.18" 18°36'08.21"
75 54°37'26.31" 18°35'56.66"
76 54°36'15.05" 18°37'16.14"
77 54°33'47.79" 18°38'33.87"
78 54°32'18.70" 18°38'55.67"
79 54°30'33.29" 18°38'47.54"
80 54°29'17.69" 18°39'16.72"
81 54°27'59.25" 18°39'05.48"
82 54°27'10.26" 18°45'28.05"
83 54°26'13.36" 18°47'39.97"
84 54°25'03.35" 18°48'47.90"
85 54°24'13.37" 18°51'32.82"
86 54°23'54.31" 18°53'11.03"
87 54°24'37.61" 18°55'14.38"
88 54°24'47.54" 18°57'21.67"
89 54°24'27.32" 18°59'21.57"
90 54°23'40.99" 19°00'57.83"
91 54°23'41.70" 19°03'18.25"
92 54°24'09.53" 19°11'50.15"
93 54°24'44.59" 19°17'28.47"
94 54°26'35.26" 19°26'31.19"
95 54°27'41.29" 19°30'08.29"
96 54°29'44.22" 19°34'44.61"

Rys. 1. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się w zachodniej części polskich obszarów morskich

wzór

Rys. 2. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się we wschodniej części polskich obszarów morskich

wzór

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Dz. Urz. UE L 163 z 25.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 162 z 29.06.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2016, str. 51 oraz Dz. Urz. UE L 315 z 30.11.2017, str. 40).

Zmiany w prawie

Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Prezes UOKiK może już kontrolować wrogie przejęcia polskich firm

Od dziś prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie w drodze decyzji administracyjnej rozstrzygał, czy próba przejęcia polskiej firmy przez inwestora spoza UE i krajów OECD zagraża porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub zdrowiu. To inwestorzy muszą sami zgłosić się do urzędu. Jeśli tego nie zrobią zarówno firmom jak członkom zarządu grożą wysokie kary. UOKiK podpowiada już na co mają zwrócić uwagę.

Jolanta Ojczyk 24.07.2020