Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej.

Dz.U.2020.451
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej 2
Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452, 1702, 2197 i 2303) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej;
2) strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej.
§  2.  Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej stanowią polskie obszary morskie.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej (Dz. U. poz. 1044).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZY OBSZARÓW PASAŻERSKIEJ ŻEGLUGI KRAJOWEJ

§  1.  Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej zostały sporządzone w formie map przedstawionych na rysunkach 1 i 2.
§  2.  Zastosowane na mapach litery oznaczają odpowiednio:
1) litera "A" - obszar morza poza obszarami B, C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A;
2) litera "B" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 20 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarami morza C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A i B;
3) litera "C" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 5 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarem morza D, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 2,5 m jest niższe od 10% w ciągu:
a) jednego roku - w przypadku eksploatacji całorocznej lub
b) określonej i ograniczonej części roku - w przypadku eksploatacji w tym okresie

- na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, В i C;

4) litera "D" - obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 3 mile morskie od brzegu, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 1,5 m jest niższe od 10% w ciągu:
a) jednego roku - w przypadku eksploatacji całorocznej lub
b) określonej i ograniczonej części roku - w przypadku eksploatacji w tym okresie

- na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, В, C i D.

§  3.  Punkty oznaczone cyframi wskazują odpowiednio pozycje geograficzne wyznaczające granice:
1) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej B, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°20'26.90" 14°33'00.84"
2 54°22'34.74" 14°44'14.22"
3 54°27'55.45" 15°06'39.94"
4 54°29'22.27" 15°17'53.98"
5 54°30'51.81" 15°24'59.85"
6 54°31'23.66" 15°31'33.33"
7 54°33'43.29" 15°41'42.43"
8 54°34'39.50" 15°50'39.69"
9 54°37'55.48" 15°54'08.50"
10 54°42'28.61" 16°00'07.32"
11 54°46'54.63" 16°07'37.22"
12 54°48'56.51" 16°11'57.20"
13 54°50'42.77" 16°17'16.50"
14 54°52'20.61" 16°24'38.52"
15 54°53'06.33" 16°29'15.01"
16 54°54'04.60" 16°37'55.34"
17 54°55'39.66" 16°40'55.51"
18 54°57'11.10" 16°44'39.99"
19 55°02'18.06" 17°01'17.16"
20 55°04'21.42" 17°12'39.24"
21 55°06'06.53" 17°29'29.49"
22 55°07'30.69" 17°36'25.15"
23 55°09'04.49" 17°46'51.64"
24 55°09'38.96" 17°52'33.74"
25 55°10'04.09" 18°03'47.77"
26 55°10'06.38" 18°20'16.93"
27 55°09'34.09" 18°27'36.01"
28 55°08'14.39" 18°34'22.09"
29 55°06'40.74" 18°39'17.41"
30 55°03'05.38" 18°47'46.05"
31 54°59'29.31" 18°58'19.59"
32 54°56'18.06" 19°06'00.63"
33 54°51'47.65" 19°13'59.66"
34 54°49'26.25" 19°17'13.08"
35 54°46'39.85" 19°20'07.36"

* Rozumianej jako średnia wysokość jednej trzeciej najwyższych wysokości fal obserwowanych na danym obszarze.

2) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej C, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°00'58.10" 14°14'01.89"
2 54°01'13.32" 14°15'58.37"
3 54°01'10.78" 14°18'12.45"
4 54°00'14.51" 14°22'02.89"
5 54°01'31.43" 14°24'12.62"
6 54°02'17.08" 14°26'04.10"
7 54°04'58.89" 14°37'14.46"
8 54°06'01.74" 14°40'07.78"
9 54°08'45.72" 14°54'09.30"
10 54°10'14.39" 14°59'51.79"
11 54°12'46.90" 15°11'31.51"
12 54°13'38.34" 15°14'21.37"
13 54°15'01.28" 15°27'00.00"
14 54°16'10.00" 15°30'10.85"
15 54°16'23.46" 15°34'34.55"
16 54°16'56.57" 15°38'25.31"
17 54°19'14.30" 15°48'14.10"
18 54°19'59.04" 15°56'26.59"
19 54°20'52.11" 16°01'52.31"
20 54°21'53.40" 16°04'51.62"
21 54°24'47.31" 16°10'02.76"
22 54°26'29.55" 16°12'31.13"
23 54°29'15.62" 16°15'09.68"
24 54°30'32.36" 16°17'14.43"
25 54°32'30.01" 16°19'22.18"
26 54°36'04.77" 16°25'28.09"
27 54°37'00.94" 16°27'46.55"
28 54°38'30.01" 16°34'57.67"
29 54°39'09.59" 16°40'14.38"
30 54°39'10.81" 16°43'51.01"
31 54°40'15.66" 16°48'20.86"
32 54°40'30.89" 16°51'06.73"
33 54°40'55.37" 16°52'12.15"
34 54°44'19.17" 16°57'57.03"
35 54°48'39.91" 17°12'05.99"
36 54°49'52.46" 17°19'16.59"
37 54°50'23.48" 17°26'51.22"
38 54°51'30.16" 17°35'31.95"
39 54°53'00.25" 17°42'52.99"
40 54°54'33.26" 17°53'19.44"
41 54°54'55.02" 17°57'27.46"
42 54°55'06.23" 18°04'41.58"
43 54°55'10.49" 18°18'12.95"
44 54°54'53.24" 18°22'19.45"
45 54°54'14.22" 18°24'47.76"
46 54°52'49.68" 18°27'35.30"
47 54°52'00.30" 18°30'09.51"
48 54°51'07.61" 18°31'54.41"
49 54°46'54.94" 18°44'13.20"
50 54°44'43.09" 18°49'34.05"
51 54°42'10.53" 18°54'08.30"
52 54°39'44.98" 18°57'10.63"
53 54°38'35.01" 18°57'55.66"
54 54°37'20.85" 18°58'13.87"
55 54°36'00.04" 18°58'13.93"
56 54°34'44.74" 18°57'48.01"
57 54°33'30.87" 18°56'52.69"
58 54°32'29.24" 18°55'37.40"
59 54°31'34.57" 18°53'56.30"
60 54°30'59.24" 18°52'09.45"
61 54°30'36.00" 18°49'40.50"
62 54°30'39.37" 18°47'01.36"
63 54°31'11.97" 18°44'27.37"
64 54°32'08.71" 18°42'22.20"
65 54°30'44.93" 18°42'16.52"
66 54°29'39.00" 18°42'40.12"
67 54°29'15.62" 18°45'44.94"
68 54°28'42.60" 18°47'44.58"
69 54°27'43.67" 18°49'56.15"
70 54°26'29.09" 18°51'29.31"
71 54°26'07.55" 18°52'40.02"
72 54°26'40.48" 18°55'04.63"
73 54°26'47.10" 18°57'34.69"
74 54°26'28.05" 19°00'01.58"
75 54°25'40.74" 19°02'21.75"
76 54°25'41.41" 19°03'10.65"
77 54°26'08.39" 19°11'24.00"
78 54°26'41.40" 19°16'42.06"
79 54°28'24.00" 19°25'04.40"
80 54°29'24.38" 19°28'22.90"
81 54°31'11.68" 19°32'23.77"
3) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej D, zgodnie z poniższą tabelą:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°58'53.94" 14°14'26.06"
2 53°59'13.36" 14°16'07.95"
3 53°59'10.99" 14°17'53.45"
4 53°58'51.95" 14°19'18.65"
5 53°57'52.18" 14°21'48.10"
6 53°57'56.53" 14°22'11.72"
7 53°58'25.51" 14°23'42.96"
8 54°00'32.65" 14°27'43.80"
9 54°03'09.63" 14°38'39.33"
10 54°04'12.45" 14°41'31.24"
11 54°06'55.13" 14°55'28.15"
12 54°08'22.06" 15°01'02.73"
13 54°10'54.11" 15°12'42.43"
14 54°11'43.63" 15°15'20.81"
15 54°12'55.01" 15°25'04.05"
16 54°13'01.05" 15°28'21.30"
17 54°13'54.43" 15°30'02.17"
18 54°14'19.33" 15°31'31.52"
19 54°14'22.77" 15°34'55.78"
20 54°15'01.19" 15°39'21.21"
21 54°17'18.82" 15°49'08.61"
22 54°18'00.74" 15°57'00.19"
23 54°19'02.48" 16°03'15.32"
24 54°20'14.11" 16°06'47.77"
25 54°23'26.86" 16°12'35.06"
26 54°25'17.73" 16°15'16.08"
27 54°28'11.09" 16°18'03.02"
28 54°29'08.71" 16°19'50.84"
29 54°31'12.40" 16°21'59.08"
30 54°34'37.03" 16°27'48.52"
31 54°35'16.61" 16°29'28.08"
32 54°36'33.46" 16°35'45.36"
33 54°37'11.06" 16°40'44.38"
34 54°37'10.60" 16°44'44.56"
35 54°38'23.53" 16°49'34.40"
36 54°38'30.85" 16°52'10.01"
37 54°39'20.05" 16°54'19.53"
38 54°42'36.43" 16°59'43.85"
39 54°46'45.67" 17°13'08.60"
40 54°47'55.78" 17°20'03.63"
41 54°48'25.25" 17°27'31.66"
42 54°49'33.42" 17°36'21.87"
43 54°51'05.56" 17°43'52.91"
44 54°52'35.00" 17°53'52.46"
45 54°52'55.48" 17°57'40.79"
46 54°53'06.44" 18°04'42.95"
47 54°53'10.75" 18°18'07.14"
48 54°52'59.20" 18°21'15.75"
49 54°52'29.32" 18°23'06.18"
50 54°51'16.48" 18°25'16.83"
51 54°50'21.58" 18°28'11.94"
52 54°49'36.16" 18°29'35.76"
53 54°45'12.36" 18°42'26.19"
54 54°43'12.25" 18°47'19.11"
55 54°40'48.78" 18°51'36.94"
56 54°39'39.65" 18°53'14.40"
57 54°38'16.33" 18°54'30.42"
58 54°36'47.09" 18°54'50.42"
59 54°35'30.71" 18°54'36.11"
60 54°34'22.00" 18°53'45.50"
61 54°33'24.69" 18°52'22.91"
62 54°32'50.63" 18°50'53.37"
63 54°32'34.47" 18°49'08.23"
64 54°32'39.46" 18°47'21.50"
65 54°33'04.58" 18°45'45.34"
66 54°35'07.44" 18°42'25.65"
67 54°36'40.73" 18°41'25.96"
68 54°38'40.26" 18°39'04.42"
69 54°39'30.56" 18°36'20.70"
70 54°40'48.93" 18°34'12.05"
71 54°40'55.35" 18°33'23.53"
72 54°40'18.84" 18°34'45.87"
73 54°39'26.64" 18°35'44.27"
74 54°38'28.18" 18°36'08.21"
75 54°37'26.31" 18°35'56.66"
76 54°36'15.05" 18°37'16.14"
77 54°33'47.79" 18°38'33.87"
78 54°32'18.70" 18°38'55.67"
79 54°30'33.29" 18°38'47.54"
80 54°29'17.69" 18°39'16.72"
81 54°27'59.25" 18°39'05.48"
82 54°27'10.26" 18°45'28.05"
83 54°26'13.36" 18°47'39.97"
84 54°25'03.35" 18°48'47.90"
85 54°24'13.37" 18°51'32.82"
86 54°23'54.31" 18°53'11.03"
87 54°24'37.61" 18°55'14.38"
88 54°24'47.54" 18°57'21.67"
89 54°24'27.32" 18°59'21.57"
90 54°23'40.99" 19°00'57.83"
91 54°23'41.70" 19°03'18.25"
92 54°24'09.53" 19°11'50.15"
93 54°24'44.59" 19°17'28.47"
94 54°26'35.26" 19°26'31.19"
95 54°27'41.29" 19°30'08.29"
96 54°29'44.22" 19°34'44.61"

Rys. 1. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się w zachodniej części polskich obszarów morskich

wzór

Rys. 2. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się we wschodniej części polskich obszarów morskich

wzór

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Dz. Urz. UE L 163 z 25.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 162 z 29.06.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2016, str. 51 oraz Dz. Urz. UE L 315 z 30.11.2017, str. 40).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021