Szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.

Dz.U.20.228
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.
Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r. w ramach czasu antenowego, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., z podziałem na miesiące i godziny.
§  2. 
1.  W terminie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., czas rozpowszechniania audycji w poszczególnych miesiącach wynosi:
1) marzec 2020 r. - 5 godzin, w tym:
a) 1 godzina w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 2 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 1 godzina w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
2) kwiecień 2020 r. - 7 godzin, w tym:
a) 3 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 2 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 1 godzina w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
3) maj 2020 r. - 6 godzin, w tym:
a) 2 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 2 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 1 godzina w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
4) czerwiec 2020 r. - 13 godzin, w tym:
a) 5 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 5 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
5) lipiec 2020 r. - 17 godzin, w tym:
a) 6 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 7 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
6) sierpień 2020 r. - 34 godziny, w tym:
a) 12 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 14 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 3 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 5 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
7) wrzesień 2020 r. - 37 godzin, w tym:
a) 12 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 15 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 4 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 6 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
8) październik 2020 r. - 29 godzin, w tym:
a) 10 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 12 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 5 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
9) listopad 2020 r. - 12 godzin, w tym:
a) 5 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 5 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 1 godzina w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.
2.  Audycje są rozpowszechniane w godzinach:
1) 6.30-9.00, 11.00-13.00 i 18.00-22.00 - w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną i regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej;
2) 6.00-10.00 i 12.00-19.00 - w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną i programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.228

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.
Data aktu: 05/02/2020
Data ogłoszenia: 12/02/2020
Data wejścia w życie: 27/02/2020