Lotniska użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej.

Dz.U.20.1035
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej
Na podstawie art. 15zzzzb ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wykaz lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, oraz wymagania, których spełnienie potwierdza osiągnięcie minimalnej gotowości opera-cyjnej przez lotnisko.
§  2.  Lotniskami użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, są lotniska:
1) Bydgoszcz;
2) Chopina w Warszawie;
3) Gdańsk im. Lecha Wałęsy;
4) Katowice-Pyrzowice;
5) Kraków-Balice;
6) Lublin;
7) Łódź;
8) Olsztyn-Mazury;
9) Poznań-Ławica;
10) Rzeszów-Jasionka;
11) Szczecin-Goleniów;
12) Warszawa-Modlin;
13) Wrocław-Strachowice;
14) Zielona Góra-Babimost.
§  3.  Potwierdzeniem osiągnięcia minimalnej gotowości operacyjnej przez lotnisko jest zapewnienie przez zarządzającego lotniskiem:
1) minimalnej obsady pracowników operacyjnych na poziomie dostosowanym do planowanej liczby startów i lądowań,
2) utrzymania niezbędnej infrastruktury lotniska, dostosowanej do planowanej liczby startów i lądowań

- państwowych statków powietrznych oraz statków powietrznych wykonujących przewóz pasażerów, towarów lub poczty.

§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1035

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Lotniska użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej.
Data aktu: 04/06/2020
Data ogłoszenia: 12/06/2020
Data wejścia w życie: 16/06/2020