Śródlądowe drogi wodne.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie śródlądowych dróg wodnych

Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa śródlądowe drogi wodne.
2. 
Wykaz śródlądowych dróg wodnych jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 1

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

1)
rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi;
2)
rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Wisły;
3)
rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi;
4)
jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
5)
Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami na jego trasie;
6)
Kanał Bartnicki wraz z jeziorem Bartężek;
7)
Kanał Bydgoski;
8)
Kanał Dobrzycki wraz z jeziorem Ewingi;
9)
Kanał Elbląski wraz z jeziorami na jego trasie oraz jeziorami: Druzno, Jeziorak, Mały Jeziorak, Szeląg Mały i Szeląg Wielki;
10)
Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim;
11)
Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
12)
Kanał Ślesiński wraz z jeziorami na jego trasie oraz jezioro Gopło;
13)
Kanał Żerański;
14)
rzeka Elbląg od Jeziora Druzno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
15)
rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z jej odnogą do miejscowości Błotnik;
16)
rzeka Motława w starym korycie w miejscowości Gdańsk do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
17)
rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim;
18)
rzeka Nogat;
19)
rzeka Noteć od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim wraz z tym kanałem i jeziorami na jej trasie oraz od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty;
20)
rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry;
21)
rzeka Odra od miejscowości Racibórz wraz z kanałami śluz Krapkowice i Oława oraz systemem dróg wodnych we Wrocławiu, tj. Starą Odrą, Kanałem Miejskim i Kanałem Żeglugowym (Nawigacyjnym), do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami (Kanał Odyńca, Kanał Cegielinka, Dąbska Struga, Dąbski Nurt, rzeka Święta, Czapina) do ujścia do jeziora Dąbie;
22)
rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami (Kanał Marwice-Gartz, Kanał Kurowski, Kanał Zielony) i przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią;
23)
rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
24)
rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi;
25)
rzeka Szkarpawa;
26)
rzeka Tuga od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy;
27)
rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia do rzeki Odry;
28)
system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:
a)
jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Kirsajty, Mamry,
b)
rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w lit. a od miejscowości Pisz do miejscowości Węgorzewo,
c)
jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo:
-
Mikołajskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka, Nidzkie (do 3 km, stanowiącego granicę z Rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z Kanałem Nidzkim,
-
Tałty, Ryńskie,
-
Niegocin, Tajty, Kisajno wraz z Kanałem Niegocińskim i Kanałem Piękna Góra,
-
Mamry, Święcajty;
29)
rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim wraz z tym kanałem i od tego kanału do ujścia do Zatoki Gdańskiej oraz z Jeziorem Włocławskim;
30)
rzeka Wisła Królewiecka.
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 1786 oraz z 2016 r. poz. 621), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021