Śródlądowe drogi wodne.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie śródlądowych dróg wodnych

Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa śródlądowe drogi wodne.
2. 
Wykaz śródlądowych dróg wodnych jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 1

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

1)
rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi;
2)
rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Wisły;
3)
rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi;
4)
jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
5)
Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami na jego trasie;
6)
Kanał Bartnicki wraz z jeziorem Bartężek;
7)
Kanał Bydgoski;
8)
Kanał Dobrzycki wraz z jeziorem Ewingi;
9)
Kanał Elbląski wraz z jeziorami na jego trasie oraz jeziorami: Druzno, Jeziorak, Mały Jeziorak, Szeląg Mały i Szeląg Wielki;
10)
Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim;
11)
Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
12)
Kanał Ślesiński wraz z jeziorami na jego trasie oraz jezioro Gopło;
13)
Kanał Żerański;
14)
rzeka Elbląg od Jeziora Druzno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
15)
rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z jej odnogą do miejscowości Błotnik;
16)
rzeka Motława w starym korycie w miejscowości Gdańsk do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
17)
rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim;
18)
rzeka Nogat;
19)
rzeka Noteć od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim wraz z tym kanałem i jeziorami na jej trasie oraz od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty;
20)
rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry;
21)
rzeka Odra od miejscowości Racibórz wraz z kanałami śluz Krapkowice i Oława oraz systemem dróg wodnych we Wrocławiu, tj. Starą Odrą, Kanałem Miejskim i Kanałem Żeglugowym (Nawigacyjnym), do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami (Kanał Odyńca, Kanał Cegielinka, Dąbska Struga, Dąbski Nurt, rzeka Święta, Czapina) do ujścia do jeziora Dąbie;
22)
rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami (Kanał Marwice-Gartz, Kanał Kurowski, Kanał Zielony) i przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią;
23)
rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
24)
rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi;
25)
rzeka Szkarpawa;
26)
rzeka Tuga od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy;
27)
rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia do rzeki Odry;
28)
system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:
a)
jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Kirsajty, Mamry,
b)
rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w lit. a od miejscowości Pisz do miejscowości Węgorzewo,
c)
jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo:
-
Mikołajskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka, Nidzkie (do 3 km, stanowiącego granicę z Rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z Kanałem Nidzkim,
-
Tałty, Ryńskie,
-
Niegocin, Tajty, Kisajno wraz z Kanałem Niegocińskim i Kanałem Piękna Góra,
-
Mamry, Święcajty;
29)
rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim wraz z tym kanałem i od tego kanału do ujścia do Zatoki Gdańskiej oraz z Jeziorem Włocławskim;
30)
rzeka Wisła Królewiecka.
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 1786 oraz z 2016 r. poz. 621), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534).

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023