Śródlądowe drogi wodne.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie śródlądowych dróg wodnych

Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa śródlądowe drogi wodne.
2. 
Wykaz śródlądowych dróg wodnych jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 1

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

1)
rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi;
2)
rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Wisły;
3)
rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi;
4)
jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
5)
Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami na jego trasie;
6)
Kanał Bartnicki wraz z jeziorem Bartężek;
7)
Kanał Bydgoski;
8)
Kanał Dobrzycki wraz z jeziorem Ewingi;
9)
Kanał Elbląski wraz z jeziorami na jego trasie oraz jeziorami: Druzno, Jeziorak, Mały Jeziorak, Szeląg Mały i Szeląg Wielki;
10)
Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim;
11)
Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
12)
Kanał Ślesiński wraz z jeziorami na jego trasie oraz jezioro Gopło;
13)
Kanał Żerański;
14)
rzeka Elbląg od Jeziora Druzno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
15)
rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z jej odnogą do miejscowości Błotnik;
16)
rzeka Motława w starym korycie w miejscowości Gdańsk do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
17)
rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim;
18)
rzeka Nogat;
19)
rzeka Noteć od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim wraz z tym kanałem i jeziorami na jej trasie oraz od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty;
20)
rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry;
21)
rzeka Odra od miejscowości Racibórz wraz z kanałami śluz Krapkowice i Oława oraz systemem dróg wodnych we Wrocławiu, tj. Starą Odrą, Kanałem Miejskim i Kanałem Żeglugowym (Nawigacyjnym), do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami (Kanał Odyńca, Kanał Cegielinka, Dąbska Struga, Dąbski Nurt, rzeka Święta, Czapina) do ujścia do jeziora Dąbie;
22)
rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami (Kanał Marwice-Gartz, Kanał Kurowski, Kanał Zielony) i przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią;
23)
rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;
24)
rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi;
25)
rzeka Szkarpawa;
26)
rzeka Tuga od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy;
27)
rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia do rzeki Odry;
28)
system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:
a)
jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Kirsajty, Mamry,
b)
rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w lit. a od miejscowości Pisz do miejscowości Węgorzewo,
c)
jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo:
-
Mikołajskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka, Nidzkie (do 3 km, stanowiącego granicę z Rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z Kanałem Nidzkim,
-
Tałty, Ryńskie,
-
Niegocin, Tajty, Kisajno wraz z Kanałem Niegocińskim i Kanałem Piękna Góra,
-
Mamry, Święcajty;
29)
rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim wraz z tym kanałem i od tego kanału do ujścia do Zatoki Gdańskiej oraz z Jeziorem Włocławskim;
30)
rzeka Wisła Królewiecka.
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 1786 oraz z 2016 r. poz. 621), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024