Minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) zarządza się, co następuje:
§  1.
Minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dla opakowań:
1)
wielomateriałowych - są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
po środkach niebezpiecznych - są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MINIMALNE ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH, W POSZCZEGÓLNYCH LATACH, PONIŻEJ KTÓRYCH NIE MOGĄ ZOSTAĆ OKREŚLONE POZIOMY W POROZUMIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 25 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

Poz. Rodzaj opakowania wielomateriałowego według rodzaju materiału przeważającego z 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. i lata następne
poziom poziom poziom poziom poziom poziom poziom
odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%]
1 tworzywa sztucznego 14 10 20 16 25 18 30 20 40 21 50 22 61 23,5
2 aluminium 14 10 20 18 25 20 30 25 40 32 50 41 61 51
3 stali, w tym z blachy stalowej 14 10 20 18 25 20 30 25 40 32 50 41 61 51
4 papieru i tektury 14 10 20 18 25 20 30 30 40 40 50 50 61 61
5 szkła 14 10 20 18 25 20 30 30 40 40 50 50 61 61
6 drewna 14 10 20 16 25 16 30 16 40 16 50 16 61 16

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MINIMALNE ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH, W POSZCZEGÓLNYCH LATACH, PONIŻEJ KTÓRYCH NIE MOGĄ ZOSTAĆ OKREŚLONE POZIOMY W POROZUMIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 25 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

Poz. Rodzaj opakowania po środkach niebezpiecznych według rodzaju materiału z 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. i lata następne
poziom poziom poziom poziom poziom poziom poziom
odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%] odzysku [%] recyklingu [%]
1 tworzywa sztucznego 5 0 10 0 20 8 30 12 40 15 56 18 61 23,5
2 aluminium 5 0 10 0 20 10 30 20 40 30 56 40 61 51
3 stali, w tym z blachy stalowej 5 0 10 0 20 10 30 20 40 30 56 40 61 51
4 papieru i tektury 5 0 10 0 20 15 30 25 40 35 56 48 61 61
5 szkła 5 0 10 0 20 15 30 25 40 35 56 48 61 61
6 drewna 5 0 10 0 20 7 30 9 40 11 56 13 61 16
7 opakowań wielomateriałowych1) X X X X X X X X X X X X X X
1) Poziom dla odpadów opakowaniowych wielomateriałowych po środkach niebezpiecznych określony odpowiednio w poz. 1-6 według rodzaju materiału przeważającego w opakowaniu wielomateriałowym.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.618

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.
Data aktu: 16/04/2014
Data ogłoszenia: 15/05/2014
Data wejścia w życie: 30/05/2014