Ustalenie stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.

Dz.U.78.31.136
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 1978 r.
w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1979 z dnia 21 grudnia 1978 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 129) zarządza się, co następuje:
§  1. Od wynagrodzeń otrzymywanych od pierwszego płatnika z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, z wyjątkiem wynagrodzeń, o których mowa w § 3 i 4, podatek od wynagrodzeń pobiera się według następującej skali dla miesięcznego okresu wypłaty:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do %
1.000 1.850 10,0
1.850 1.950 10,3
1.950 2.050 11,0
2.050 2.150 11,7
2.150 2.250 12,3
2.250 2.350 13,0
2.350 2.450 13,7
2.450 2.550 14,4
2.550 2.650 15,0
2.650 2.750 15,7
2.750 2.850 16,4
2.850 2.950 17,1
2.950 3.050 17,6
3.050 3.150 18,2
3.150 3.250 18,7
3.250 3.350 19,2
3.350 3.450 19,5
3.450 3.550 19,8
3.550 3.650 20,1
3.650 3.750 20,4
3.750 3.850 20,7
3.850 4.000 21,1
4.000 21,5
§  2. Od wynagrodzeń otrzymywanych od drugiego i dalszych płatników z tytułu stosunku pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz od takich wynagrodzeń nauczycieli i lekarzy, poczynając od trzeciego płatnika, a także od wynagrodzeń otrzymywanych od drugiego i dalszych płatników z tytułu umów o dzieło lub zlecenia, z wyjątkiem wynagrodzeń wymienionych w § 3 i 4, podatek od wynagrodzeń pobiera się według następującej skali dla miesięcznego okresu wypłaty:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi %
ponad do od drugiego płatnika od dalszych płatników
1.050 10,0 10,0
1.050 1.150 10,0 10,6
1.150 1.250 10,0 11,8
1.250 1.350 10,0 13,0
1.350 1.450 10,8 14,4
1.450 1.550 11,7 15,6
1.550 1.650 12,6 16,8
1.650 1.750 13,5 18,0
1.750 1.850 14,5 19,4
1.850 1.950 15,5 20,6
1.950 2.050 16,5 21,5
2.050 2.150 17,5 21,5
2.150 2.250 18,4 21,5
2.250 2.350 19,5 21,5
2.350 2.450 20,5 21,5
2.450 21,5 21,5
§  3. Od wynagrodzeń z tytułu wykonywanych dla jednostek gospodarki uspołecznionej dorywczych czynności o charakterze pracy fizycznej, nie polegających na usługowym wytwarzaniu lub przetwarzaniu, stawka procentowa podatku od wynagrodzeń wynosi 10% wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość i bez względu na to, czy wynagrodzenie otrzymywane jest od jednego, czy też od większej liczby płatników.
§  4. Od wynagrodzeń z tytułu prowadzenia na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia wykładów i odczytów, a także z tytułu działalności artystycznej, w tym plastycznej, z wyjątkiem należnych za przeniesienie praw autorskich, podatek od wynagrodzeń pobiera się bez względu na to, czy wynagrodzenie otrzymywane jest od jednego, czy też od większej liczby płatników, według następującej skali dla miesięcznego okresu wypłaty:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do %
1.700 10,0
1.700 2.150 12,0
2.150 2.250 12,3
2.250 2.350 13,0
2.350 2.450 13,7
2.450 2.550 14,4
2.550 2.650 15,0
2.650 2.750 15,7
2.750 2.850 16,4
2.850 2.950 17,1
2.950 3.050 17,6
3.050 3.150 18,2
3.150 3.250 18,7
3.250 3.350 19,2
3.350 3.450 19,5
3.450 3.550 19,8
3.550 3.650 20,1
3.650 3.750 20,4
3.750 3.850 20,7
3.850 4.000 21,1
4.000 21,5
§  5. W zakresie unormowanym rozporządzeniem nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1953 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 1, poz. 1) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podwyższenia kwoty wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 5, poz. 30).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1979 r. i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych za okres od dnia 1 stycznia 1979 r. do dnia 31 grudnia 1979 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1978.31.136

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustalenie stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.
Data aktu: 23/12/1978
Data ogłoszenia: 30/12/1978
Data wejścia w życie: 01/01/1979