Przystąpienie szeregu państw do Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu dnia 23 września 1971 r.

Dz.U.78.22.101
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 sierpnia 1978 r.
w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu dnia 23 września 1971 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu dnia 23 września 1971 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 8, poz. 37), następujące państwa złożyły Rządom Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do wymienionej konwencji w niżej podanych datach:
Moskwa Londyn Waszyngton
Maroko 24.X.1975 r.
z następującym zastrzeżeniem:
"W razie sporu zainteresowane

strony zwrócą się do

Międzynarodowego Trybunału

Sprawiedliwości na podstawie

jednomyślnej zgody."

Turcja 23.XII.1975 r.
Francja 30.VI.1976 r. 30.VI.1976 r.
z zastrzeżeniem do artykułu 14

ustęp 1 konwencji

Barbados 6.VIII.1976 r.
Belgia 13.VIII.1976 r. 13.VIII.1976 r.
Gwinea Bissau 20.VIII.1976 r.
Irlandia 12.X.1976 r.
Kenia 11.I.1977 r.
Ekwador 12.I.1977 r.
Urugwaj 12.I.1977 r.
Oman 2.II.1977 r.
z zastrzeżeniem do artykułu 14

ustęp 1 konwencji

Tonga 21.II.1977 r.
Zair 6.VII.1977 r.
Republika Zielonego Przylądka 20.X.1977 r.
Liban 23.XII.1977 r.
Szwajcaria 17.I.1978 r. 17.I.1978 r.
Republika Federalna Niemiec 3.II.1978 r. 3.II.1978 r.
Senegal 3.II.1978 r.
Singapur 12.IV.1978 r. 12.IV.1978 r.
Peru 28.IV.1978 r.
z zastrzeżeniem do artykułu 14

ustęp 1 konwencji

Tajlandia 16.V.1978 r.
Sri Lanka 2.VI.1978 r.
Bangladesz 28.VI.1978 r.
Ponadto podaje się do wiadomości, że Rząd Papui Nowej Gwinei przekazał Rządowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dnia 4 grudnia 1975 r., Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dnia 15 grudnia 1975 r. oraz Rządowi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 7 stycznia 1976 r. notyfikacje o sukcesji w odniesieniu do powyższej konwencji, z zastrzeżeniem do artykułu 14 ustęp 1 konwencji.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 4 konwencji weszła ona w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw po upływie trzydziestu dni od daty złożenia ich dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1978.22.101

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Przystąpienie szeregu państw do Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu dnia 23 września 1971 r.
Data aktu: 30/08/1978
Data ogłoszenia: 21/09/1978
Data wejścia w życie: 21/09/1978