Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.

Dz.U.78.21.97
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 sierpnia 1978 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. (Dz. U. z 1972 r. Nr 25, poz. 181), następujące państwa złożyły Rządom Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do wymienionej konwencji w niżej podanych datach:
Moskwa Londyn Waszyngton
Gwinea Bissau 20.VIII.1976 r.
Indonezja
z zastrzeżeniem do artykułu 12

ustęp 1 konwencji

27.VIII.1976 r.
Kenia 11.I.1977 r.
Urugwaj 12.I.1977 r.
Zair 6.VII.1977 r.
Republika Zielonego Przylądka 20.X.1977 r.
Oman 2.II.1977 r.
z zastrzeżeniem do artykułu 12

ustęp 1 konwencji

Senegal 3.II.1978 r.
Tonga 21.II.1977 r.
Singapur 12.IV.1978 r. 12.IV.1978 r.
Ponadto podaje się do wiadomości, że Rząd Wspólnoty Bahamów notą z dnia 16 lipca 1976 r. przekazał Rządom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki notyfikacje o sukcesji w odniesieniu do powyższej konwencji, natomiast w dniu 30 sierpnia 1976 r. złożył notyfikację w tej sprawie Rządowi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Podaje się również do wiadomości, że Rząd Papui Nowej Gwinei przekazał Rządowi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 7 stycznia 1976 r. notyfikację o sukcesji w odniesieniu do powyższej konwencji.

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 4 konwencji weszła ona w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw po upływie trzydziestu dni od daty złożenia ich dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1978.21.97

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.
Data aktu: 30/08/1978
Data ogłoszenia: 13/09/1978
Data wejścia w życie: 13/09/1978