Przystąpienie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.

Dz.U.78.11.44
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 marca 1978 r.
w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XVIII Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r., został złożony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Belgii dnia 17 lipca 1974 r. polski dokument przystąpienia do wymienionej konwencji i w tym dniu weszła ona w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami wymienionej konwencji, która weszła w życie dnia 4 listopada 1952 r., składając dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Turcja dnia 6 czerwca 1951 r.,

Norwegia dnia 6 sierpnia 1951 r.,

Dania dnia 19 października 1951 r.,

Grecja dnia 10 grudnia 1951 r.,

Hiszpania dnia 13 lipca 1952 r.,

Irlandia dnia 23 września 1952 r.,

Francja dnia 6 października 1952 r.,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej

Brytanii i Północnej Irlandii dnia 12 września 1952 r.,

Szwecja dnia 17 października 1952 r.,

Republika Federalna Niemiec dnia 4 listopada 1952 r.,

Włochy dnia 20 listopada 1952 r.,

Belgia dnia 11 grudnia 1952 r.,

Szwajcaria dnia 19 grudnia 1952 r.,

Austria dnia 21 stycznia 1953 r.,

Luksemburg dnia 23 stycznia 1953 r.,

Holandia (za Królestwo w Europie) dnia 23 stycznia 1953 r.,

Portugalia dnia 26 stycznia 1953 r.,

Pakistan dnia 16 listopada 1955 r.,

Egipt dnia 26 października 1956 r.,

Indonezja dnia 30 kwietnia 1957 r.,

Haiti dnia 31 stycznia 1958 r.,

Izrael dnia 23 maja 1958 r.,

Iran dnia 16 października 1959 r.,

Syryjska Republika Arabska dnia 3 listopada 1959 r.

(rozciągnięcie dokonane przez Egipt, potwierdzone przez Syryjską Republikę Arabską notą z dnia 24 sierpnia 1962 r.),

Jugosławia dnia 26 kwietnia 1960 r.,

Liban dnia 20 maja 1960 r.,

Sudan dnia 8 czerwca 1960 r.,

Australia dnia 5 stycznia 1961 r.,

Finlandia dnia 27 stycznia 1961 r.,

Jamajka dnia 29 marca 1963 r.,

Nowa Zelandia dnia 16 maja 1963 r.,

Nigeria dnia 21 sierpnia 1963 r.,

Wybrzeże Kości Słoniowej dnia 2 września 1963 r.,

Jordania dnia 1 stycznia 1964 r.,

Madagaskar dnia 18 lutego 1964 r.,

Rwanda dnia 3 marca 1964 r.,

Republika Południowej Afryki dnia 24 marca 1964 r.,

Japonia dnia 15 czerwca 1964 r.,

Malezja dnia 30 czerwca 1964 r.,

Burundi dnia 20 października 1964 r.,

Uganda dnia 3 listopada 1964 r.,

Tanzania dnia 17 listopada 1964 r.,

Gabon dnia 18 lutego 1965 r.,

Kamerun dnia 9 kwietnia 1965 r.,

Kenia dnia 24 maja 1965 r.,

Czechosłowacka Republika Socjalistyczna dnia 23 września 1965 r.,

Malawi dnia 6 czerwca 1966 r.,

Chile dnia 1 lipca 1966 r.,

Tunezja dnia 20 lipca 1966 r.,

Górna Wolta dnia 16 września 1966 r.,

Algieria dnia 19 grudnia 1966 r.,

Sri Lanka dnia 29 maja 1967 r.,

Cypr dnia 31 sierpnia 1967 r.,

Argentyna dnia 1 lipca 1968 r.,

Maroko dnia 1 lipca 1968 r.,

Malta dnia 6 lipca 1968 r.,

Ghana dnia 1 sierpnia 1968 r.,

Węgierska Republika Ludowa dnia 16 września 1968 r.,

Socjalistyczna Republika Rumunii dnia 15 stycznia 1969 r.,

Paragwaj dnia 3 października 1969 r.,

Peru dnia 27 stycznia 1970 r.,

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 5 listopada 1970 r.,

Indie dnia 15 lutego 1971 r.,

Islandia dnia 15 lutego 1971 r.,

Kanada dnia 12 października 1971 r.,

Tajlandia dnia 4 lutego 1972 r.,

Zair dnia 26 lipca 1972 r.,

Arabia Saudyjska dnia 8 maja 1973 r.,

Ludowa Republika Bułgarii dnia 1 sierpnia 1973 r.,

Etiopia dnia 6 sierpnia 1973 r.,

Trynidad i Tobago dnia 15 października 1973 r.,

Wspólnota Bahamów dnia 16 sierpnia 1974 r.,

Liberia dnia 7 stycznia 1975 r.,

Singapur dnia 9 lipca 1975 r.,

Ludowa Republika Konga dnia 2 września 1975 r.,

Sierra Leone dnia 6 listopada 1975 r.,

Senegal dnia 20 marca 1976 r.,

Gujana dnia 29 lipca 1976 r.,

Urugwaj dnia 16 września 1977 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1978.11.44

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Przystąpienie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.
Data aktu: 30/03/1978
Data ogłoszenia: 11/05/1978
Data wejścia w życie: 11/05/1978