Połączenie, zniesienie, utworzenie, zmiana granic i nazw gmin oraz ustalenie siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach bielskim, częstochowskim, kieleckim, konińskim, pilskim, sieradzkim, skierniewickim i tarnowskim.

Dz.U.76.41.244
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 9 grudnia 1976 r.
w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach bielskim, częstochowskim, kieleckim, konińskim, pilskim, sieradzkim, skierniewickim i tarnowskim.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1. W województwie bielskim:
1) znosi się gminy Stare Bielsko i Wapienica,
2) włącza się do gminy Jasienica obszar sołectwa Mazańcowice z gminy Stare Bielsko oraz obszary sołectw Jaworze, Międzyrzecze Dolne i Międzyrzecze Górne z gminy Wapienica.
§  2. W województwie częstochowskim:
1) łączy się gminy Panki i Przystajń w gminę o nazwie Przystajń z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Przystajni,
2) znosi się gminy: Gnaszyn Dolny, Kamyk i Truskolasy,
3) tworzy się gminy:
a) Blachownia z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Blachowni; w skład gminy Blachownia wchodzą obszary sołectw Gorzelnia, Konradów, Łojki i Wyrazów z gminy Gnaszyn Dolny oraz obszar sołectwa Cisie z gminy Wręczyca Wielka,
b) Kłobuck z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Kłobucku; w skład gminy Kłobuck wchodzą obszar gminy Kamyk, obszar sołectwa Lgota z gminy Gnaszyn Dolny i obszar sołectwa Rybno z gminy Truskolasy,
4) włącza się:
a) do gminy Herby obszar sołectwa Łebki z gminy Wręczyca Wielka,
b) do gminy Wręczyca Wielka obszary sołectw Kalej, Szarlejka i Wydra z gminy Gnaszyn Dolny oraz Brzezinki, Golce, Hutka, Klepaczka, Piła Druga, Piła Pierwsza, Truskolasy i Zamłynie z gminy Truskolasy.
§  3. W województwie kieleckim zmienia się nazwę gminy Samsonów na Zagnańsk i ustala się siedzibę gminnych organów władzy i administracji państwowej w Zagnańsku.
§  4. W województwie konińskim włącza się do gminy Skulsk obszar sołectwa Goplana z gminy Wierzbinek.
§  5. W województwie pilskim:
1) łączy się:
a) gminy Dębołęka, Różewo i Wałcz w gminę o nazwie Wałcz z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Wałczu,
b) gminy Kleszczyna i Złotów w gminę o nazwie Złotów z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Złotowie,
c) gminy Wieleń Północny i Wieleń w gminę o nazwie Wieleń z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Wieleniu,
2) znosi się gminy: Łekno, Radawnica, Siedlisko i Tarnówka,
3) zmienia się nazwę gminy Sypniewo na Jastrowie i ustala się siedzibę gminnych organów władzy i administracji państwowej w Jastrowiu,
4) włącza się:
a) do gminy Budzyń obszar sołectwa Nowe Brzeźno z gminy Wągrowiec,
b) do gminy Czarnków obszary sołectw Bukowiec, Grajewo, Jędrzejewo i Wielka Bieda z gminy Siedlisko oraz Kuźnica Czarnkowska, Radolinek, Radosiew i Zofiowo z gminy Trzcianka,
c) do gminy Damasławek obszar sołectwa Wiśniewko z gminy Łekno,
d) do gminy Jastrowie obszary sołectw Osówka, Piecewo, Płytnica i Ptusza z gminy Tarnówka,
e) do gminy Krajenka obszary sołectw Plecemin, Sokolna, Tarnówka i Węgierce z gminy Tarnówka oraz Annopole z gminy Zlotów,
f) do gminy Lipka obszar sołectwa Kiełpin z gminy Radawnica,
g) do gminy Okonek obszar sołectwa Lędyczek z gminy Radawnica,
h) do gminy Rogoźno obszary sołectw Pruśce i Sierniki z gminy Wągrowiec,
i) do gminy Szydłowo obszary sołectw Dobrzyca, Krępsko, Nowa Łubianka, Stara Łubianka, Tarnowo i Zabrodzie z gminy Wałcz,
j) do gminy Trzcianka obszary sołectw Biernatowo, Górnica, Przyłęki, Rudka, Runowo, Rychlik, Siedlisko i Smolarnia z gminy Siedlisko,
k) do gminy Ujście obszary sołectw:
- Jabłonowo, Kruszewo i Węglewo z gminy Czarnków,
- Ługi Ujskie i Motylewo z gminy Trzcianka,
l) do gminy Wągrowiec obszary sołectw Bracholin, Kiedrowo, Kołybiec, Koninek, Krosno, Łekno, Łukowo, Rąbczyn, Siedleczko, Stare Brzeźno, Tarnowo Pałuckie, Werkowo i Wiśniewo z gminy Łekno,
ł) do gminy Wieleń obszar sołectwa Mikołajewo z gminy Czarnków,
m) do gminy Złotów obszary sołectw Bielawa, Franciszkowo, Kamień, Krzywa Wieś, Nowy Dwór, Radawnica i Stare Dzierżążno z gminy Radawnica.
§  6. W województwie sieradzkim:
1) łączy się:
a) gminy Gruszczyce i Błaszki w gminę o nazwie Błaszki z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Błaszkach,
b) gminy Ustków i Warta w gminę o nazwie Warta z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Warcie,
2) znosi się gminę Niewiesz,
3) włącza się:
a) do gminy Poddębice obszary sołectw Balin, Borzewisko, Dominikowice, Dzierżążna, Gibaszew, Grocholice, Józefów, Józefów-Kolonia, Karnice, Kobylniki, Krępa, Ksawercin, Leśnik, Lipnica, Lubiszewice, Niemysłów, Niewiesz, Niewiesz-Kolonia, Sempółki, Szarów i Wilczków z gminy Niewiesz,
b) do gminy Wartkowice obszary sołectw: Biernacice, Bronów, Bronówek, Konopnica, Polesie, Światonia, Wólki i Zelgoszcz z gminy Niewiesz.
§  7. W województwie skierniewickim:
1) znosi się gminę Maków,
2) włącza się:
a) do gminy Łyszkowice obszary sołectw Jacochów, Pszczonów oraz część sołectwa Święte obejmującego wieś Retniowiec z gminy Maków,
b) do gminy Puszcza Mariańska obszary sołectw Bartniki, Grabina Radziwiłłowska i Radziwiłłów z gminy Skierniewice,
c) do gminy Skierniewice obszary sołectw Dąbrowice, Krężce, Maków, Maków Kolonia, Sielce, Słomków i Wola Makowska oraz część obszaru sołectwa Święte obejmującego wsie Święte Laski i Święte Nowaki z gminy Maków.
§  8. W województwie tarnowskim zmienia się nazwę gminy Trzciana-Żegocina na Żegocina.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1977 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.41.244

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Połączenie, zniesienie, utworzenie, zmiana granic i nazw gmin oraz ustalenie siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach bielskim, częstochowskim, kieleckim, konińskim, pilskim, sieradzkim, skierniewickim i tarnowskim.
Data aktu: 09/12/1976
Data ogłoszenia: 30/12/1976
Data wejścia w życie: 01/01/1977