Ograniczenie wywozu niektórych towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.76.25.146
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lipca 1976 r.
w sprawie ograniczenia wywozu niektórych towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się zakaz wywozu w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą:
1) naturalnych skór futrzanych i wyrobów z nich, odzieży skórzanej ze skóry naturalnej, galanterii odzieżowej ze skóry naturalnej, tkanin i dzianin bawełnianych i bawełnopodobnych oraz wyrobów z nich, tkanin wełnianych oraz wyrobów z nich, odzieży i galanterii odzieżowej dla dzieci do lat 11, bielizny osobistej,
2) obuwia,
3) wyrobów jubilerskich i złotniczych ze złota, platyny i metali platynowych,
4) maszyn do szycia,
5) opon i dętek do pojazdów samochodowych,
6) paliw ciekłych do silników nisko- i wysokoprężnych.
2. Zakazu, o którym mowa w ust 1, nie stosuje się do:
1) towarów wywożonych przez osoby przekraczające granicę w ilościach określonych przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej,
2) towarów będących przedmiotem eksportu wewnętrznego,
3) wyrobów pamiątkarskich, dekoracyjnych i galanteryjnych bieżącej produkcji krajowej, będących wytworem rzemiosła artystycznego,
4) paliw znajdujących się w zbiorniku wbudowanym na stałe do pojazdu samochodowego.
§  2. 1 Zakaz wywozu, o którym mowa w § 1, stosuje się w okresie do dnia 31 grudnia 1977 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.42.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1977 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020