Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.

Dz.U.76.17.109
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 kwietnia 1976 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. (Dz. U. z 1972 r. Nr 25, poz. 181), następujące państwa złożyły Rządom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do wymienionej konwencji w niżej podanych datach:
Londyn Waszyngton
Pakistan 29.XI.1973 r.
Austria 11.II.1974 r.
Nowa Zelandia 12.II.1974 r.
Włochy 19.II.1974 r. 19.II.1974 r.
Liban 5.VI.1974 r.
Arabia Saudyjska 14.VI.1974 r.
Republika Federalna Niemiec 11.X.1974 r. 11.X.1974 r.
Sierra Leone 13.XI.1974 r.
Arabska Republika Egiptu 28.II.1975 r.
z zastrzeżeniem do artykułu 12 ustęp 1 konwencji
Maroko 24.X.1975 r.
z następującym zastrzeżeniem:
"Dla wniesienia sporu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości konieczna

jest zgoda wszystkich stron zainteresowanych."

Irlandia 24.XI.1975 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rządy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymały dnia 11 czerwca 1974 r. deklarację Rządu Holenderskiego powiadamiającą o podjęciu odpowiednich środków koniecznych do stosowania postanowień wymienionej konwencji w Antylach Holenderskich.

Ponadto podaje się do wiadomości, że Rząd Papui-Nowej Gwinei przekazał Rządom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki dnia 4 grudnia 1975 r. i dnia 15 grudnia 1975 r. notyfikacje o sukcesji w odniesieniu do powyższej konwencji, zawierające zastrzeżenie do artykułu 12 ustęp 1.

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 4 konwencji weszła ona w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw po upływie trzydziestu dni od daty złożenia ich dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.17.109

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.
Data aktu: 13/04/1976
Data ogłoszenia: 10/05/1976
Data wejścia w życie: 10/05/1976