Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macierzyństwa (zrewidowanej w 1952 roku), przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

Dz.U.76.16.100
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 kwietnia 1976 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macierzyństwa (zrewidowanej w 1952 roku), przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1952 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 8 Konwencji nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macierzyństwa (zrewidowanej w 1952 roku), przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r., złożony został Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy dnia 10 marca 1976 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższej konwencji.
Wymieniona konwencja wejdzie w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 10 marca 1977 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 7 września 1955 r., składając dokumenty ratyfikacyjne w niżej podanych datach:

Urugwaj dnia 18 marca 1954 r.,

Kuba dnia 7 września 1954 r.,

Jugosławia dnia 30 kwietnia 1955 r.,

Węgierska Republika Ludowa dnia 8 czerwca 1956 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 10 sierpnia 1956 r.,

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 14 września 1956 r.,

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 6 listopada 1956 r.,

Ekwador dnia 5 lutego 1962 r.,

Hiszpania dnia 17 sierpnia 1965 r.,

z wyłączeniem stosowania artykułu 7 ust. 1 b,

Brazylia dnia 18 czerwca 1965 r.,

z wyłączeniem stosowania artykułu 7 ust. 1 b i c,

Mongolska Republika Ludowa dnia 3 czerwca 1969 r.,

Austria dnia 4 grudnia 1969 r.,

z wyłączeniem stosowania artykułu 7 ust. 1 c,

Luksemburg dnia 10 grudnia 1969 r.,

z wyłączeniem stosowania artykułu 7 ust. 1,

Włochy dnia 5 maja 1971 r.,

Boliwia dnia 15 listopada 1973 r.,

Libijska Republika Arabska dnia 19 czerwca 1975 r.

Zgodnie z artykułem 9 konwencja weszła w życie w stosunku do Urugwaju i Kuby dnia 7 września 1955 r., natomiast w stosunku do pozostałych wyżej wymienionych państw weszła ona w życie po upływie dwunastu miesięcy od daty zarejestrowania ich ratyfikacji, z wyjątkiem Libijskiej Republiki Arabskiej, w stosunku do której wejdzie ona w życie dnia 19 czerwca 1976 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.16.100

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macierzyństwa (zrewidowanej w 1952 roku), przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.
Data aktu: 10/04/1976
Data ogłoszenia: 05/05/1976
Data wejścia w życie: 05/05/1976