Zmiana granic osiedli Kamieniec Ząbkowicki w powiecie ząbkowickim i Świerzawa w powiecie złotoryjskim, województwie wrocławskim.

Dz.U.69.35.296
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1969 r.
w sprawie zmiany granic osiedli Kamieniec Ząbkowicki w powiecie ząbkowickim i Świerzawa w powiecie złotoryjskim, województwie wrocławskim.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. W województwie wrocławskim wyłącza się:

1. z osiedla Kamieniec Ząbkowicki w powiecie ząbkowickim obszar o powierzchni 469,61 ha, obejmujący z jednostki ewidencyjnej Kamieniec Ząbkowicki działki nr 6-8, 307, 314-318, 324, 330, 337, 349/1, 358, 359, 360/1, 360/2, 361-381, 382/1, 382/2, 383, 385-390, 391/1, 391/3, 392/2, 393, 394, 394/2, 395/2, 396-401, 403/1, 403/2, 405, 407-409, 415-427, 427/2-427/6, 428, 437, 443, 492 oraz z jednostki ewidencyjnej Goleniów działki nr 1-17, 21, 42-53, 55-66, 69-73, 75-78, 80-88, 90, 91, 93-110, 296-298, 299/1, 299/2, 300, 301, 301/2, 302, 304, 305/2, 306, 309, 313, 321, 327, 328, 336, 338, 339, 402-404, 412, 413/1, 413/2, 415-417, 444, i włącza się go do gromady Sadlno w tymże powiecie,

2. z osiedla Świerzawa w powiecie złotoryjskim obszar o powierzchni 365,75 ha, obejmujący działki nr 111-114, 115 część, 116, 349 część, 350-352, 359, 360, 1-14, 8/1, 10/1, 36-42, 43/1, 43/2, 43/3, 44-47, 44/1, 48-50, 52-55, 57-63, 60/1, 65/2, 66-68, 67/1, 67/2, 69/1, 69/2, 70/1, 70, 72, 73, 72/2 część, 72/4, 301 część, 306-315, 318, 339, 340, i włącza się go do gromady Świerzawa w tymże powiecie,

3. z gromady Świerzawa w powiecie złotoryjskim część obszaru wsi Stara Kraśnica o powierzchni 6,61 ha, obejmującą działki nr 138, 139, 140/1, 140/2, 141-150, 155, 154/1, 154/2, 154/3, 770, 771/1, 771/2, 771/3, 884 część, 314, 315, 810, 811, 307/1, 307/2, 308-312, 809/1, 809/2, 883 część, 886/1, 886/2, 887, 733, 734, 768, 769, 725, 712 część, 774, 151/1, 151/2, 152, 153, 157-159, 132/1, 133, 134/1, 135-137, i włącza się ją do osiedla Świerzawa w tymże powiecie.

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1969.35.296

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana granic osiedli Kamieniec Ząbkowicki w powiecie ząbkowickim i Świerzawa w powiecie złotoryjskim, województwie wrocławskim.
Data aktu: 06/12/1969
Data ogłoszenia: 22/12/1969
Data wejścia w życie: 01/01/1970