Utworzenie Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Bielsku Podlaskim, Wadowicach i Nysie.

Dz.U.67.48.243
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 grudnia 1967 r.
w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Bielsku Podlaskim, Wadowicach i Nysie.
Na podstawie art. 6 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Wydziały dla Nieletnich (Sądy dla Nieletnich):
1) w województwie białostockim w Sądzie Powiatowym w Bielsku Podlaskim - dla okręgów Sądów Powiatowych w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach,
2) w województwie krakowskim w Sądzie Powiatowym w Wadowicach - dla okręgów Sądów Powiatowych w Wadowicach, Suchej Beskidzkiej i Żywcu,
3) w województwie opolskim w Sądzie Powiatowym w Nysie - dla okręgów Sądów Powiatowych w Nysie, Grodkowie i Prudniku.
§  2. Tracą moc:
1) § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Sądów Powiatowych w Bielsku Podlaskim, Wadowicach, Żywcu, Grodkowie i Nysie,
2) § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Siemiatyczach (Dz. U. Nr 23, poz. 152),
3) § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych dla miasta Gdańska, w Raciborzu i w Myśliborzu (Dz. U. Nr 44, poz. 294) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Prudniku,
4) § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Nowym Targu (Dz. U. Nr 13, poz. 95) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1967.48.243

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Utworzenie Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Bielsku Podlaskim, Wadowicach i Nysie.
Data aktu: 22/12/1967
Data ogłoszenia: 29/12/1967
Data wejścia w życie: 01/01/1968