Ratyfikacja przez Laos i Wenezuelę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.

Dz.U.64.24.160
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 czerwca 1964 r.
w sprawie ratyfikacji przez Laos i Wenezuelę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 25 Światowej Konwencji Pocztowej, podpisanej w Ottawie dnia 3 października 1957 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 9, poz. 51), złożone zostały przez Laos i Wenezuelę Rządowi Kanadyjskiemu w niżej podanych terminach dokumenty ratyfikacyjne następujących umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.:
I. Światowej Konwencji Pocztowej z protokołem końcowym, umowami między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, regulaminem wykonawczym, załącznikami oraz postanowieniami dotyczącymi poczty lotniczej z protokołem końcowym i załącznikami;
II. Porozumienia o listach i pudełkach z podaną wartością z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami;
III. Porozumienia o paczkach pocztowych z protokołem końcowym oraz regulaminem wykonawczym z protokołem końcowym i załącznikami;
IV. Porozumienia o przekazach pocztowych i pocztowych bonach podróżnych z regulaminem wykonawczym i załącznikami;
V. Porozumienia o przesyłkach za pobraniem z regulaminem wykonawczym i załącznikami;
VI. Porozumienia o prenumeracie dzienników i czasopism z regulaminem wykonawczym i załącznikami.
Kraj Umowa Data
Laos I, II, III, IV, V, VI dnia 24 stycznia 1964 r.
Wenezuela I, III dnia 28 lutego 1964 r.

z zastrzeżeniem do art. 29 Światowej Konwencji Pocztowej, iż Republika Wenezueli może uznać za obowiązujące jedynie takie zmiany, które zostaną przyjęte zgodnie z procedurą ustaloną w tym artykule i będą przez nią zaaprobowane zgodnie z jej przepisami konstytucyjnymi.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1964.24.160

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Laos i Wenezuelę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Data aktu: 09/06/1964
Data ogłoszenia: 29/06/1964
Data wejścia w życie: 29/06/1964