Ratyfikacja przez Boliwię i Indie oraz zastosowanie przez Danię i Francję Międzynarodowej Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Dz.U.56.8.49
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 marca 1956 r.
w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Indie oraz zastosowania przez Danię i Francję Międzynarodowej Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 7 Międzynarodowej Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 366), dnia 19 lipca 1954 r. została zarejestrowana ratyfikacja powyższej Konwencji przez Boliwię, a dnia 9 września 1955 r. ratyfikacja przez Indie.
Jednocześnie podaje się do wiadomości że zgodnie z art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy dnia 31 maja 1954 r. została zarejestrowana deklaracja Danii dotycząca zastosowania wymienionej Konwencji do Grenlandii, a dnia 19 marca 1954 r. deklaracja Francji dotycząca zastosowania wspomnianej Konwencji do terytoriów Kamerunu, Francuskiej Afryki Równikowej, Francuskich Posiadłości w Oceanii, Francuskiego Somali, Francuskiej Afryki Zachodniej, Madagaskaru, Nowej Kaledonii, St. Pierre i Miquelon oraz Togo.

Deklaracja Danii stwierdza, że Rząd Duński zobowiązuje się stosować do Grenlandii Konwencję zmienioną w następujący sposób:

"(Artykuł 4); nie istnieją żadne przepisy dotyczące obowiązku pracodawcy meldowania przypadków zatrudniania osób poniżej lat 16".

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1956.8.49

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Boliwię i Indie oraz zastosowanie przez Danię i Francję Międzynarodowej Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Data aktu: 20/03/1956
Data ogłoszenia: 30/03/1956
Data wejścia w życie: 30/03/1956