Zatwierdzenie norm państwowych.

Dz.U.56.51.227
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 22 października 1956 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) jako zalecane:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 M-82101

do 82104

Śruby ze łbami sześciokątnymi surowe i półsurowe z gwintem krótkim. grudzień 1948 r.
2 M-82105

do 82108

Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem na całej długości surowe i półsurowe. grudzień 1948 r.
3 M-82109

do 82112

Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem krótkim półobrobione i obrobione. grudzień 1948 r.
4 M-82113

do 82116

Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem długim półobrobione i obrobione. grudzień 1948 r.
5 M-82117

do 82120

Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem na całej długości półobrobione i obrobione. styczeń 1949 r.
6 M-82121

do 82122

Śruby ze łbami czworokątnymi z gwintem krótkim. marzec 1948 r.
7 M-82125

do 82124

Śruby ze łbami czworokątnymi z gwintem na całej długości. marzec 1948 r.
8 M-82125

do 82127

Śruby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w stal lub brąz. grudzień 1948 r.
9 M-82128

do 82130

Śruby dwustronne z gwintem długim wkręcane w stal lub brąz. grudzień 1948 r.
10 M-82131

do 82133

Śruby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w żeliwo. grudzień 1948 r.
11 M-82134

do 82136

Śruby dwustronne z gwintem długim wkręcane w żeliwo. grudzień 1948 r.
12 M-82137

do 82139

Śruby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w stop lekki. grudzień 1948 r.
13 M-82140

do 82142

Śruby dwustronne z gwintem długim wkręcane w stop lekki. grudzień 1948 r.
14 M-82143

do 82146

Nakrętki sześciokątne. luty 1948 r.
15 M-82147 Nakrętki sześciokątne koronowe surowe. grudzień 1950 r.
16 M-82148 Nakrętki sześciokątne koronowe półsurowe. grudzień 1950 r.
17 M-82149 Nakrętki sześciokątne koronowe obrobione. grudzień 1950 r.
18 M-82153

do 82154

Nakrętki sześciokątne niskie. listopad 1949 r.
19 M-82155

do 82156

Nakrętki sześciokątne wysokie i długie. marzec 1949 r.
20 M-82157

do 82158

Nakrętki sześciokątne kuliste wysokie i długie. marzec 1949 r.
21 M-82159

do 82160

Nakrętki sześciokątne koronowe niskie. listopad 1949 r.
22 M-82201

do 82202

Wkręty ze łbami kulistymi z gwintem krótkim. marzec 1948 r.
23 M-82203

do 82204

Wkręty ze łbami kulistymi z gwintem długim. marzec 1948 r.
24 M-82205

do 82206

Wkręty ze łbami kulistymi gwintowane na całej długości. marzec 1948 r.
25 M-82207

do 82208

Wkręty ze łbami stożkowymi płaskimi z gwintem krótkim. styczeń 1949 r.
26 M-82209

do 82210

Wkręty ze łbami stożkowymi płaskimi z gwintem na całej długości. styczeń 1949 r.
27 M-82211

do 82212

Wkręty ze łbami stożkowymi soczewkowymi z gwintem krótkim. styczeń 1949 r.
28 M-82213

do 82214

Wkręty ze łbami stożkowymi soczewkowymi z gwintem na całej długości. styczeń 1949 r.
29 M-82215 Wkręty ze łbami walcowymi płaskimi z gwintem krótkim. sierpień 1951 r.
30 M-82217 Wkręty ze łbami walcowymi zaokrąglonymi z gwintem krótkim. sierpień 1951 r.
31 M-82219 Wkręty ze łbami walcowymi soczewkowymi z gwintem krótkim. sierpień 1951 r.
32 M-82221

do 82226

Wkręty ze łbami walcowymi z gwintem długim. marzec 1948 r.
33 M-82227

do 82232

Wkręty ze łbami walcowymi z gwintem na całej długości. marzec 1948 r.
34 M-82233

do 82234

Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi płaskimi z gwintem krótkim. styczeń 1949 r.
35 M-82235

do 82236

Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi płaskimi z gwintem na całej długości. styczeń 1949 r.
36 M-82237

do 82238

Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi soczewkowymi z gwintem krótkim. styczeń 1949 r.
37 M-82239

do 82240

Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi soczewkowymi z gwintem na całej długości. styczeń 1949 r.
38 M-82251

do 82252

Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° płaskimi z gwintem krótkim. styczeń 1949 r.
39 M-82253

do 82254

Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° płaskimi z gwintem na całej długości. grudzień 1948 r.
40 M-82255

do 82256

Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° soczewkowymi z gwintem krótkim. styczeń 1949 r.
41 M-82257

do 82258

Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° soczewkowymi z gwintem na całej długości. styczeń 1949 r.
42 M-82271 Wkręty bez łbów z gwintem krótkim. wrzesień 1948 r.
43 M-82274 Wkręty dociskowe z końcami wgłębionymi bez łbów, z gwintem na całej długości. luty 1951 r.
44 M-82275 Wkręty dociskowe z czopami płaskimi bez łbów, z gwintem na całej długości. luty 1951 r.
45 M-82280 Wkręty ze łbami walcowymi soczewkowymi powiększonymi. październik 1951 r.
46 M-82281 Wkręty ze łbami walcowymi soczewkowymi zmniejszonymi. październik 1951 r.
47 M-82285 Wkręty szyjkowe z powiększonymi łbami walcowymi płaskimi. grudzień 1949 r.
48 M-82291

do 82292

Nakrętki płaskie sześciokątne i czworokątne. wrzesień 1948 r.
49 M-82303

do 82304

Śruby dociskowe ze łbami sześciokątnymi. marzec 1948 r.
50 M-82305

do 82306

Śruby dociskowe ze łbami czworokątnymi. marzec 1948 r.
51 M-82309

do 82310

Śruby dociskowe z czworokątnymi łbami czopkowymi. marzec 1948 r.
52 M-82311

do 82313

Śruby dociskowe z sześciokątnymi gniazdami z gwintem krótkim. wrzesień 1948 r.
53 M-82317

do 82318

Śruby dociskowe z czworokątnymi gniazdami. marzec 1948 r.
54 M-82401

do 82402

Śruby podsadzone ze łbami płaskimi zwykłymi. październik 1948 r.
55 M-82403

do 82404

Śruby podsadzone ze łbami płaskimi wzmocnionymi. październik 1948 r.
56 M-82405

do 82406

Śruby podsadzone ze łbami grzybkowymi. październik 1948 r.
57 M-82407

do 82408

Śruby noskowe ze łbami płaskimi. styczeń 1949 r.
58 M-82409

do 82410

Śruby noskowe ze łbami kulistymi. styczeń 1949 r.
59 M-82411 Śruby pazurkowe ze łbami grzybkowymi. kwiecień 1951 r.
60 M-82413

do 82414

Śruby ze łbami stożkowymi. wrzesień 1948 r.
61 M-82415

do 82416

Końce śrubowe do zgrzewania. luty 1950 r.
62 M-82419

do 82420

Śruby ze łbami młoteczkowymi podsadzonymi z gwintem długim. styczeń 1949 r.
63 M-82421

do 82422

Śruby ze łbami młoteczkowymi półpodsadzonymi z gwintem krótkim. grudzień 1948 r.
64 M-82423

do 82424

Śruby ze łbami młoteczkowymi zwykłymi z gwintem krótkim. styczeń 1949 r.
65 M-82433

do 82434

Śruby uszkowe. marzec 1948 r.
66 M-82435

do 82436

Śruby skrzydełkowe wysokie. listopad 1948 r.
67 M-82437

do 82438

Śruby skrzydełkowe niskie. październik 1948 r.
68 M-82458

do 82460

Śruby radełkowane dociskowe. październik 1948 r.
69 M-82461

do 82462

Nakrętki radełkowane. marzec 1948 r.
70 M-82472 Śruby z uchem. listopad 1948 r.
71 M-82473 Nakrętki z uchem. listopad 1948 r.
72 M-82503 Wkręty do drewna ze łbami płaskimi. styczeń 1949 r.
73 M-82504 Wkręty do drewna ze łbami soczewkowymi. grudzień 1948 r.
74 M-82505 Wkręty do drewna ze łbami kulistymi. grudzień 1948 r.
75 M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbami stożkowymi płaskimi. październik 1949 r.
76 M-83104

do 83105

Wkręty samogwintujące do blach ze łbami stożkowymi soczewkowymi. październik 1949 r.
77 M-83110

do 83111

Wkręty samogwintujące do blach ze łbami grzybkowymi. październik 1949 r.
78 M-85061 Śruby fundamentowe ze stożkami kotwowymi. listopad 1947 r.
79 M-85062 Śruby fundamentowe ze łbami młoteczkowymi. grudzień 1947 r.
80 M-85063 Śruby fundamentowe dwustronne z nakrętkami kotwowymi. styczeń 1948 r.
§  2. W rozporządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wozów konnych (Dz. U. Nr 24, poz. 92) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 skreśla się lp. 1 i 31 oraz treść odpowiednich kolumn,
2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) jako zalecane:

Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 R-46001 Wozy konne.

Rozstawy kół i klasyfikacja.

31 grudnia 1952 r.
2 R-46031 Wozy konne.

Zespoły osi.

31 grudnia 1952 r."
3) w § 2 skreśla się pkt 1, a w pkt 3 liczbę "31" zastępuje się liczbą "30".
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020